magyar-angol fordítás erre a szóra: cselekmény

HU

"cselekmény" angol fordítás

HU cselekmény
volume_up
{főnév}

cselekmény (és: tett, cselekvés, cselekedet)
volume_up
act {fn}
A halálbüntetéshez hasonló visszafordíthatatlan cselekmény ezt nem teszi lehetővé.
With an irreversible act such as the death penalty, that is not possible.
Hogyan függ össze egy terrorista cselekmény dicsőítése és egy terrorista cselekmény elkövetése?
What is the connection between glorifying an act of terrorism and another terrorist act being committed?
A terrorizmus társadalmunk felépítménye ellen elkövetett háborús cselekmény.
Terrorism is an act of war on the fabric of our society.
cselekmény (és: tett, cselekvés, cselekedet, eljárás)
Cselekmény nélkül nem is léteznék tragédia, de jellemek nélkül még lehetne.
Again, without action there cannot be a tragedy; there may be without character.
Táviratot küldtek, hogy meghalt: Fia harci cselekmény közben elesett, őszinte részvétünk.
They sent me a wire saying he was dead, 'Deeply regret killed in action.'
Action, you see, the wrong kind of action.
However, the plot does thicken.
A szenvedés pusztító és fájdalmas cselekmény, mint amilyenek a nyíltszíni halálesetek, a mértéktelen fájdalmak, megsebesülések s más hasonlók.
But the recognition which is most intimately connected with the plot and action is, as we have said, the recognition of persons.
Ennek azonban magából a cselekmény szerkezetéből kell létrejönnie úgy, hogy az előzményekből a szükségszerűségnek vagy valószínűségnek megfelelően következzék be.
These last should arise from the internal structure of the plot, so that what follows should be the necessary or probable result of the preceding action.

Példamondatok a(z) "cselekmény" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Hungarian(2) Az elévülési idő a rendelkezést sértő cselekmény elkövetésének napján kezdődik.
2. Time shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
HungarianValójában még megerősítést sem kaptunk róla, hogy a cselekmény egyáltalán megtörtént.
Indeed, we have as yet received no substantiation that the crime did in fact take place.
Hungarian201 személyt vettek őrizetbe iszlám terrorista cselekmény elkövetésének gyanújával.
There were 201 arrests of people suspected of Islamist terrorist acts.
HungarianA hálófülkében sem akadt betörő vagy bárminemű erőszakos cselekmény nyomára.
In the bedroom, he found no evidence of either a burglar or a crime.
HungarianA cselekmény fele már készen állt agyában, a többi pedig gyorsan a helyére illeszkedett.
Half the story existed, full-blown, in his mind, and the rest was rapidly falling into place.
HungarianAz illetéktelen behatolás az egész földkerekségen büntetendő cselekmény; itt lépni kell, mégpedig sürgősen.
Breaking and entering was a felony anywhere on the planet, and Fitch had to move fast.
HungarianRengeteg erőszakos cselekmény fordul elő a világ legbékésebb és legdemokratikusabb országaiban is.
This is also evident on a large scale even in the most peaceful and democratic countries in the world.
HungarianMár a szánalom is büntetendő cselekmény? kérdezte Emily Brent.
Emily Brent said: Is common humanity a criminal offence?
HungarianHáborús cselekmény esetén, mindkét felet megszoktam semmisíteni.
Normally I would destroy all of you, and your ships.
HungarianA terrorizmus politikai cselekmény, a terrorizmus bűncselekmény.
Terrorism is political and terrorism is a crime.
HungarianLáthatják, kicsit úgy néz ki, mint egy szakács-sipka, de valójában a kékek mind egy-egy erőszakos cselekmény.
And you can see this looks a bit like a chef's hat, but actually that's an assault, the one in blue.
Hungarian-A birtokháborítás üldözendő cselekmény?
HungarianA jelenleg hatályban lévő uniós jogszabályok értelmében büntetendő cselekmény, ha a munkaadók kihasználják az emberkereskedelem áldozatait.
Under current EU legislation, it is a punishable offence for employers to exploit victims of human trafficking.
HungarianAz emberrablás büntetendő cselekmény.
HungarianDe a cselekmény egyszersmind sokkal változatosabban is alakult, mint az első kivételével valamennyi Tortúra-könyvé, és a jellemek is sokkal elevenebbek voltak.
But it was also more richly plotted than any Misery novel since the first, and the characters were more lively.
Hungarian- Ha nem tévedek - mondta Caterham lord szomorú hangján -, ez a terem nemrég valami erőszakos cselekmény színhelye volt.
'If I am not mistaken,' said Lord Caterham in his sad voice as he looked around him, 'this room has recently been the centre of somewhat violent activity.'
HungarianLehet, hogy Armstrong nem végezte elég ügyesen a műtétet végeredményben akkor még nem nagy gyakorlattal rendelkezett , de hát az ügyetlenség nem büntetendő cselekmény.
Maybe he wasn't very skillful over the op. - after all he hadn't much experience - but after all clumsiness isn't a criminal offence.
HungarianAz ember olykor szeretné átírni a történelmet, és úgy rendezni a cselekmény menetét, hogy a válság a Lehman Brothers 2008. szeptember 15-i bukásával kezdődjön.
One may wish to rewrite history and to stage the story in order to make the crisis begin with the fall of Lehman Brothers on 15 September 2008.
HungarianA rendelkezést sértő cselekmény tartós vagy ismételt elkövetése esetén azonban az elévülési idő csak azon a napon kezdődik, amely napon a rendelkezést sértő cselekmény megszűnik.
However, in the case of continuing or repeated infringements, time shall begin to run on the day on which the infringement ceases.
HungarianEz a jelentés 10. bekezdésében szerepel, és azt javasolja, hogy a terrorista cselekmény fogalommeghatározása foglalja magába a terrorizmus "indokolását” is.
It is presented in paragraph 10 of the report and proposes extending the scope of the definition for acts of terrorism to the justification of terrorism.