HU

csípős {melléknév}

volume_up
De bármi is legyen az az extra csípős, azért legyen nem-csípős is belőle.
But whatever you bring extra hot, bring out mild too.
De már jött is a második ütés, ugyanolyan csípős mint az első.
But there was another slap as hot as the first.
Van csípős szósz otaku, de nincs mustár otaku.
There's a hot sauce otaku, but there's no mustard otaku.
csípős (és: maró, égető, epés)
ItŽs a little nippy out there.
csípős (és: hűvös)
Csípős, marós varázslatok lesznek, melyekből egy is megzavarhatja egy átlagos ember agyát, kettő pedig megőrjítheti.
They would be poignant corrosive spells, of such a nature that one would daunt the brain of an ordinary man and two render him mad.
The day was overcast with a sharp wind.
Az egyik nő csípős és dühös megjegyzést tett a fal mellől, egy gyerek nyöszörgött álmában.
One of the women said something sharp and angry from the wall, and one of the children moaned in its sleep.
Átkaroltam a vállát, hogy óvjam a csípős széltől.
I put my arm around him, sheltering him from the sharp wind.
Mitchnek hirtelen vagy tíz csípős válasz is az eszébe jutott, de inkább csöndben maradt.
Mitch thought of a dozen smart retorts, but let it pass.
You got a smart mouth, lady.

Példamondatok a(z) "csípős" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA csípős hidegben a Kárntnéierstrasse vidám fényeinek alján sem melegedtek meg.
It was very cold and the gay lights of the Krntnerstrasse did little to warm them.
HungarianAz egyenlőség egyik hátránya az, hogy le kell nyelni a másik faj csípős megjegyzéseit.
One of the frustrations of equality was living with the quirks of another race.
HungarianAz élvezetesen csípős eső zöld helyre hullt, ahol igencsak sok volt a halál.
The daintily tart rain fell on a green place where there was a great deal of death.
HungarianWargrave bíró még mindig ugyanolyan éles, csípős hangon Armstrongot szólította meg.
Mr. Justice Wargrave still in the same thin sour voice addressed Armstrong.
HungarianMikor vagy egy hónapja együtt érkeztünk, és Lisa csípős megjegyzést tett.
When we came into work together, about a month ago, Lisa made some wisecrack.
HungarianA kilenc hónapos fárasztó felépülési időszak után most bifszteket tud enni csípős szósszal.
And after nine months of grueling recovery, he's now eating steak with A1 sauce.
HungarianA csípős délkeleti szél gyorsan elfújta persze őket, de mindig újabbak jelentek meg.
The harsh southeast wind blew them rapidly away, but more kept appearing.
HungarianHajnalban folytatták az utat a csípős szél és a hideg eső ellenére.
At dawn the troop rode again, despite a driving wind and spatters of cold rain.
HungarianMaró füst, alkoholbűz és az azonosulás csípős szaga terjengett a levegőben.
There was a haze of acrid smoke and the stench of alcohol and Analogue.
HungarianA madár engedelmeskedett, aztán megszólalt az angyal jól ismert csípős hangján.
The bird did so, and then spoke in the angel's familiar acid tone:
HungarianVendéglátói pásztorpecsenyének nevezték, és valamilyen csípős, fekete szószba mártogatták.
His hosts called it shepherds pie and soaked it all in a spicy black sauce.
HungarianCsípős volt, de a hatására feléledt, és már nem is fázott annyira.
They were astringent, but he felt more awake and less cold, and the better for it.
HungarianA csípős verejték a szemébe csurog, és úgy törli ki, mint a könnyet.
Sweat runs into one of his eyes, stinging, and he wipes it away like a tear.
HungarianAzriim megtartotta magának csípős válaszát, de felnyársalta Vraggent a tekintetével.
Azriim swallowed whatever comment he might have made, but his glare bored holes into Vraggen.
HungarianFelerősítette szája meg orra elé a sebészmaszkot, hogy védekezzen a csípős levegő ellen.
He tied the surgical mask over his mouth and nose as a protection against the frigid air.
HungarianKioltott őrtüzek után maradt csípős szag, a megperzselt föld szaga úszott a levegőben.
The acrid smell of scorched earth wafted on the air, a residue from the watch fires doused.
HungarianSzeme zugába csípős izzadságcsepp gördült; gyorsan kipislogta.
A stinging drop of sweat ran into the corner of one eye and she blinked it away.
HungarianEzek a sembiai nemesasszonyok még ilyen gyengén és erőtlenül is csípős nyelvűek.
Quick-tongued, these Sembian nobles, even while weary and weak with half their life-blood spilled.
HungarianA reggeli levegő kellemesen csípős volt, ami szintén frissítően hatott.
There was a mild chill in the morning air, which helped somewhat on the way to the metro.
HungarianCsípős hideg borzolgatta őket, aztán forróság fojtogatta, majd megint a hideg...
Bitter cold bit into them, then fiery heat, then cold again.