magyar-angol fordítás erre a szóra: célpont

HU

"célpont" angol fordítás

HU célpont
volume_up
{főnév}

1. általános

célpont (és: fontosság, szint, márka, nyom)
"Ahol mindenki tudja a dolgát, kivéve a célpont."
A play where everyone knows their part, except the mark.
Talán egyszerűen csábító célpont voltam.
Perhaps I made a tempting mark.
Ashby was the right mark.
Csibész öttel, célpont látótávolságban jelentkezett be a második támadóhelikopter-csoport is.
Crook with five, objective in sight, the second attack-helicopter team reported.
Itt Cochise Vezér öttel, célpont látótávolságban.
This is COCHISE LEADER with five, we have the objective.
A negyedik célpont természetesen Anglia, de tudjuk, hogy az kemény dió.
His fourth objective was, of course, England; but we know that wasn't easy.
célpont (és: céltábla közepe)
volume_up
blank {fn} [elav.]
A nagy radar vizuálisan és hanggal is jelezte a célpont jelenlétét, most azonban majdnem üres volt a monitor.
The big phased-array acquisition radar had announced the target's presence visually and with a tone, and now the screen was blank, but nol completely.
célpont (és: cél, célkitűzés, céltábla)
A célpont aktiválásaMegjelöli 'aktívnak' az éppen kijelölt célpontot.
Make target activeMarks the currently selected target as 'active'.
- Egyes célpont ereszkedik - jelentette az ellenőrző tiszt a repülőgép intercomjába.
Target One is descending, a control officer reported over the aircraft's intercom.
A nyolcadik célpont a hadügyminisztérium, minden puccs nyilvánvaló célpontja.
An eighth and obvious target in any putsch would be the Defense Ministry.

2. "íjászatban"

célpont (és: cél, hordó, tönk, tuskó)

Példamondatok a(z) "célpont" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianKét célpont közeledik felétek délről, a távolság körülbelül kettő-ötven méter.
You have two targets approaching you from the south, distance about two-fifty meters.
HungarianNem én vagyok a célpont, mert tudják, hogy engem nem kényszeríthetnek beszédre.
They're not after me, because they know they can't force me to talk.
HungarianTovábbá megfigyelhető egy új tendencia, hogy a célpont immár a klasszikus ellátási lánc.
Furthermore, there is a trend towards targeting the classical supply chain.
HungarianSzerintem meg akarják várni, hogy eltünjön a pajzsunk, utána már könnyű célpont leszünk.
If their sensors can read us, they will wait until we are most vulnerable.
HungarianMost újra a képernyőt figyelte, és csodálkozva látta, hogy még mindig ott van a célpont.
She grasped the triggers and fired twice at the almost stationary fighter.
HungarianA stratégiai jelentőségű célpont, a Dacába vezető út a város túloldalán húzódott.
The strategic point was the road to Jaca, over on the other side.
HungarianA Fehér Ház sokkal nehezebb célpont volt, mint azt az átlátható kerítések sugallták.
Americans had invented snapshooting, and their President would have the services of the best.
HungarianA legfontosabb annak felismerése, hogy a szervezett bűnözés az első számú célpont.
The most important point is the recognition that organised crime is the main problem to tackle.
HungarianA dél-amerikai partoknál egy célpont zöld fényeffektusok kíséretében eltűnik.
Two days ago, when Tess's mother had been buried, there'd been a state funeral for Alan Gerrard.
HungarianHa az utolsó pasast is beleszámítjuk, mind a hat célpont zónán belül van.
Counting the guy who lives there, all six targets are in the zone.
HungarianBelépett a lőszobába, látta, hogy az összes célpont feje ki van lyuggatva, akárcsak korábban.
On entering the shooting room, John saw all the targets perforated in the heads, as before.
HungarianEredeti elgondolásához nem kellett túl nagy rafinéria, csak sok célpont és a meglepetés ereje.
His plan required no finesse, merely a large number of targets and the element of surprise.
HungarianUram, az NMCC szerint biztosan mi vagyunk a célpont mondta egy hang.
Sir, the track is definitely on us, the NMCC says, a voice said.
HungarianEzen kívül, Prága bevezetett és gyönyörű európai kongresszusi célpont.
In addition to that, Prague is also a well-established and beautiful European congress destination.
HungarianEgy kivilágított célpont ideális préda az orvlövészek számára.
Instead, Cale darted through the darkness on one side of the street.
HungarianÕket lehetett gyűlölni, belőlük jó célpont lett a dühe számára.
The people who had concealed or distorted the exact circumstances of the crash of Flight 353.
HungarianVagy mondjuk a királyi kincstár, de ez megint csak egy lehetetlen célpont.
Or, lets see, the royal vaults, but again, impossible.
Hungarian- Totális össztüzet akarok, ahogy a célpont átlépi a nyolc pont egyes naplimitet.
'Set everything within range to open fire on the warship the instant it crosses the eight-point one days' limit.'
HungarianA Beretta villámként előröppent, a célpont megjelent a nézőkében, és Chávez meghúzta a ravaszt.
Like lightning, the Beretta came up again, the sights matched up and Chavez pulled back his linger.
HungarianLíbia valószínűleg tömeges kitoloncolási célpont lesz.
Libya is likely to become a mass deportation destination for migrants.