HU

betű {főnév}

volume_up
A KDE-ben található K betűnek nincs önálló jelentése - közvetlenül az L betű előtt áll az ábécében, mely a Linux szóra utal.
It is the character that comes before L in the Latin alphabet, which stands for Linux.
for one character in your search.
Máskülönben az összes olyan karakter elé backslash kerül, amely nem angol betű, hogy a grep azokat ne a kifejezés részének értelmezze.
Otherwise, all characters that are not letters will be escaped using a backslash character to prevent grep from interpreting them as part of the expression.

Példamondatok a(z) "betű" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMert talán az is fontos volt neki, hogy mi a második, a harmadik, a negyedik betű.
Maybe he needed specific letters also in the second, third, and fourth positions.
HungarianÉs nyilvánvalóan minden betű nagyjából durván egyenlő gyakorisággal fordul elő.
And obviously each of these letters comes off about roughly equally frequent.
HungarianA t betű jellegzetes módon jobbra dőlt, s a szokásosnál lejjebb volt áthúzva.
The t was crossed low and angled down from left to right, very distinguishable.
HungarianAz "S" betű a rendszámán Svédországot jelenti vagy Svájcot? kérdezte az angol.
Does the S on your license plate stand for Sweden or Switzerland? asked the Englishman.
Hungariant, - nyögte ki Shep, mintha minden betű kiejtése hatalmas erőfeszítést igényelne.
'H-e-r-e,' Shep spelled with some effort, as if pronouncing each letter at an emotional cost.
HungarianMinden barátot jelző villogó pontot egy betű azonosított, hogy név szerint tudta, ki hol van.
Each friendly blip was identified by a letter so that he'd know them by name.
HungarianAtkins vészjelző monitorján hirtelen megjelent egy fordított V-betű.
Suddenly Atkins got an inverted V bat-wing signal on his radar threat-warning scope.
HungarianÜvegezett kapuján még éppen elég betű volt ahhoz, hogy az épület nevét ki lehessen olvasni.
The entrance door had a glass panel and enough of the name left to be read.
HungarianOlyan, mint a szótár; nehéz a harmadik betű alapján keresni dolgokat.
It's like the dictionary; it's hard to look things up by the third letter.
Hungarian- a "T" betű alatt a következő rövidítések valamelyike: CEE, EEG, EWG, EØF vagy EEC.
- UNDER THE LETTER T ONE OF THE FOLLOWING SETS OF INITIALS : CEE , EEG , EWG , EOEF OR EEC .
HungarianMarlowe az hét betű magyarázta a lány , Philip Marlowe pedig tizenhárom.
Marlowe has seven letters, she said, and Philip Marlowe has thirteen.
HungarianÚgy kötötték össze az atomokat, hogy a három betű alakját adták ki.
Lined up a handful of atoms and locked them in place to spell out those three letters.'
HungarianAutomatikus javítás (a két nagybetűvel kezdődő szavaknál a második betű kisbetűvé alakítása)
Autocorrect (Convert two upper case letters to one upper case and one lower case letter.)
HungarianDe előbb-utóbb ez a négy betű elhozza Dolan számára a véget.
But sooner or later, I thought, those four letters might spell the end for Dolan.
HungarianEzek a pedáns keresztények betű szerint hisznek a próféciáikban.
One thing pedantic Christians believe in is sticking to the letter of their prophecies.
HungarianA szám olyan, mint egy o betű, és csak jön ki belőlem a jajveszékelés és a sikítozás.
My mouth is a perfect O, and shrieks, cries, come out of me.
HungarianÉrzésem szerint mindeddig betű szerint követtem az egyház tanait.
'I have followed what I perceived to be the letter of Church doctrine.
HungarianMegmondtam neki, hogy az n betű a kedvenc íróm nevében is szerepel.
'I told her n was one of the letters in my favorite writer's name.'
HungarianCsak négy betű, de néha még álmomban is megjelentek: ÚJBK.
Just four letters, but there were times when I saw them in my dreams: RPAV.
HungarianÉs az elsőn szereplő két betű a második levél aláírójának, a Világ Urának monogramja...
Not only the same hand, but the same pen had written them.