HU

beront {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "beront" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMenekülj, mielőtt megszólal a riasztóberendezés és őrült testőröm beront az ajtón.
Run, before the alarms go off and my idiot cohort comes blazing through the lobby.
HungarianHa beront az FBI-osok hada, Boothe valószínűleg nem nyílik meg.
A tag-along band of FBI agents would not particularly encourage Boothe to open up.
HungarianÉs egyszál magában fut a folyosón, belöki az ajtót, beront az Orchidea-lakosztályba, és látja Mit, Barbara?
And she was alone, racing down a corridor to thrust a door open and burst into an orchid room to see---What, Barbara?
HungarianFélig-meddig arra számított, hogy amikor beront az irodába, ott találja Jacket Danny elterült alakja felett részegen, zavarodottan.
She half-expected to burst into the office and find him standing over Danny's sprawled-out body, drunk and confused.
HungarianKinyitom az ajtót, ő pedig beront.
Hungarianberont a szobába
HungarianNyisd ki azt az ajtót, és amikor körülbelül húsz másodperc múlva beront ide két férfi, mondd meg nekik, hogy kirohantam azon az ajtón, és beültem egy taxiba.
Unlock that door, and when two men come running in here in about twenty seconds, tell them I ran through that door and jumped in a cab.
HungarianMegfordult, és meglehetősen kimért arckifejezést erőltetve magára végignézte, amint Randolph nagybátyja ziláltan, mezítláb, egyetlen házikabátba öltözve beront a szobába.
She turned, a rather prim expression fixed on her face, and watched as her uncle Randolph, dishevelled and barefoot, wearing only his dressing gown, came into the room.
HungarianElképzelte, hogy beront a polgármester bulijára, és szétcsap ezek között a hataloméhes gazemberek között, akik törpebirodalmat kreáltak a barbár világ e csücskében.
He envisioned dropping in on the Mayor’s “party,” and wasting all the power-hungry bastards who were making a midget empire out of this corner of the dark age.