HU

bemutat {ige}

volume_up
1. általános
"Napjaink legnagyszerűbb könyve", amit bemutat: Mr. Cickó Kukker.
The Greatest Book of Our Tiime... and here to introduce it is Mr. Tiits Pervert.
Bemutat Mrs. Madge Dressernek, aki el akar válni a férjétől.
He introduces me to Mrs. Madge Dresser, who wants- a divorce.
Pontban fél háromkor Marvin Shankle besétál a tárgyalóba, és Booker bemutat a nagy embernek.
At precisely two-thirty, Marvin Shankle enters the conference room and Booker introduces me.
A zenészek kellemes muzsikát játszottak, és Jocelyn mester bejelentette, most bemutat egy lépést, amit szeretne megtanítani Madouc hercegnővel.
The musicians set up a nice tune; Master Jocelyn declared that he would now demonstrate the step he wished the princess to learn.
1794 Vendémiaire 8-án Grégoire képviselő bemutat a Konventnek egy Művészetek és Mesterségek Konzervatóriumáról szóló tervezetet.
1794 On 8 Vende'miaire, Deputy Gregoire presents to the Convention the project for a Conservatoire des Arts et Metiers.
Azt is gondoljuk, hogy a CRD felügyeleti modelljének konszolidálásához sokkal nagyobb léptékű javításokra van szükség, mint amiket az útiterv bemutat.
We also think that consolidating the supervisory model of the CRD needs much bigger improvements than the ones presented in the road map.

Példamondatok a(z) "bemutat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian"Napjaink legnagyszerűbb könyve", amit bemutat: Mr. Cickó Kukker.
The Greatest Book of Our Tiime... and here to introduce it is Mr. Tiits Pervert.
HungarianPontban fél háromkor Marvin Shankle besétál a tárgyalóba, és Booker bemutat a nagy embernek.
At precisely two-thirty, Marvin Shankle enters the conference room and Booker introduces me.
HungarianBemegyünk egy számítógépekkel és nyomtatókkal teli irodába, Bruiser bemutat két zaklatott nőnek.
He introduces me to two harried women in a small room crowded with computer's and printers.
HungarianBemutat számos fontos kérdést, valamint elsősorban a hajózás fontosságát a gazdaságunk számára.
He hones in on a number of important issues, the importance of shipping for our economy, to begin with.
HungarianBemutat Mrs. Madge Dressernek, aki el akar válni a férjétől.
He introduces me to Mrs. Madge Dresser, who wants- a divorce.
HungarianBemutat néhány ügyvédnek, elég kedves fickók, rosszul öltözöttek, zsúfolt kis irodákban dolgoznak.
He introduces me to a couple of the lawyers, nice enough guys, badly dressed and working in cramped offices.
HungarianEz az anyám, a negyedik szülinapomon, és éppen bemutat néhány embernek: ''Õ Lee, aki tönkretette a testem.''
Birthdays are fun Well, OK, this is mom when I was four... at my birthday introducing me to people.
HungarianBemutat számos új aspektust, beleértve azon fogva tartott apák és anyák kezelését, akik felelősek a gyermekeikért.
It introduces many new aspects including the treatment of fathers or mothers in prison who are responsible for children.
Hungarian1794 Vendémiaire 8-án Grégoire képviselő bemutat a Konventnek egy Művészetek és Mesterségek Konzervatóriumáról szóló tervezetet.
1794 On 8 Vende'miaire, Deputy Gregoire presents to the Convention the project for a Conservatoire des Arts et Metiers.
HungarianA zenészek kellemes muzsikát játszottak, és Jocelyn mester bejelentette, most bemutat egy lépést, amit szeretne megtanítani Madouc hercegnővel.
The musicians set up a nice tune; Master Jocelyn declared that he would now demonstrate the step he wished the princess to learn.
HungarianLivius történetei elbájoltak, és Athenodorus megígérte, hogy amint leküzdöttem dadogásomat, bemutat Liviusnak, aki barátja.
Livy's stories enchanted me and Athenodorus promised me that as soon as I had mastered my stammer I should meet Livy himself, who was a friend of his.
Hungarianbemutat vkit vkinek
HungarianBemutat bennünket.
HungarianAzt is gondoljuk, hogy a CRD felügyeleti modelljének konszolidálásához sokkal nagyobb léptékű javításokra van szükség, mint amiket az útiterv bemutat.
We also think that consolidating the supervisory model of the CRD needs much bigger improvements than the ones presented in the road map.
HungarianDeck bemutat bennünket egymásnak, azt mondja, hogy Butch az ügyfelünk, aztán odaad nekem egy darab papírt, amire ezt firkantotta fekete filctollal: "Csak a semmiről beszélj."
Deck introduces us, refers to Butch as a client, then hands me a legal pad with the message, Keep talking about nothing, okay, scrawled in black felt on the top sheet.
HungarianDodie nem látta Liz Beaumont arcát elmosta Clawson vére , de látta az asszony kezét és a teasüteményeket, melyeket ellenőrzés és elismerés végett bemutat mosolygó férjének.
She could not see Liz Beaumont's face - it was obscured by Clawson's blood - but she could see the woman's hand, holding out the pan of brownies for Thad's smiling inspection.