magyar-angol fordítás erre a szóra: belpolitika

HU

"belpolitika" angol fordítás

HU

belpolitika {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "belpolitika" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMindez az Európa egészét érintő biztonsági belpolitika miatt is szükséges.
We also need this for the internal policy of stability in Europe as a whole.
HungarianA belpolitika kapcsán szeretném hangsúlyozni prioritásaink felülvizsgálatának jelentőségét.
Speaking of domestic policy, I would like to underline the importance of revising our priorities.
HungarianNagyon sajnálom, hogy a brit belpolitika így betolakodott a délelőtti vitába.
Mr President, I am very sorry that UK domestic politics seem to have taken over here this morning.
Hungarian2007 az európai belpolitika nagyszerű éve volt.
2007 was a great year for European internal policy.
HungarianMost pedig arról a koherenciáról szeretnék valamit mondani, amit a kül- és a belpolitika kapcsán említettek.
I would now like to say something on the coherence that has been mentioned between external and internal policies.
HungarianAz Európa-politika belpolitika.
HungarianEgyaránt hátráltatja a török belpolitika bizonytalansága, és az Európai Unió elbizonytalanodása Törökországot illetően.
It is being held back both by uncertainties in Turkish domestic politics and by hesitation on the part of the European Union with regard to Turkey.
HungarianMi azonban nem engedhetjük meg, hogy egy komoly válság idején a belpolitika régóta meglévő hiányosságai határozzák meg az egész EU menetrendjét.
However, we cannot allow old shortcomings in domestic policy to set the agenda for the whole of the EU at a time of serious crisis.
HungarianMinden eltelő nappal egyértelműbb, hogy az a remény, hogy az olimpia miatt majd megváltozik a kínai belpolitika, alaptalan volt.
Every day that passes shows that the belief that we had that there would be changes in internal Chinese policy because of the Games has been groundless.
HungarianEz a kihívás, amely egész Európát érinti, olyannyira komoly, hogy semmiképpen nem szabad a belpolitika kényére-kedvére hagyni.
This challenge, which concerns the whole of Europe, is so serious that it should not by any means be left to the arbitrary determination of domestic policy.
HungarianAz egyetlen válasz a fenti követelésekre és kritikákra a következetességben rejlik az emberi jogok területén megvalósuló uniós kül- és belpolitika terén.
The only response to these demands and criticisms lies in there being consistency between the EU's foreign and domestic policies in the area of human rights.
HungarianTehát, minek nevezzük ezt a rendszert, ahol a külpolitika támadó volt, és ahol a belpolitika az ország saját lakosainak megsemmisítésére irányult?
So, how should we refer to this regime, where foreign policy was aggressive, and where domestic policy was directed towards exterminating the country's own residents?
HungarianCél: a gazdasági és monetáris unióra való felkészülés, illetve a politikai unió egyes elemeinek (polgárság, közös kül- és belpolitika) bevezetése.
Treaties are amended to make the EU more efficient and transparent, to prepare for new member countries and to introduce new areas of cooperation – such as the single currency.
HungarianSem a belpolitika nem érdekli, sem az, hogy mi történik a nagyvilágban tette hozzá ironikusan, de Sir George nem volt olyan hangulatban, hogy elértse az iróniát.
She added, rather cattily, but Sir George was not in the mood to appreciate cattiness, (pi course you could put at advertisement in Vogues That might catch her eye,
HungarianAz ENSZ-nek is van emberjogi biztosa, aki fontolgatja egy brüsszeli iroda létrehozását, így tehát kísérletet teszünk a kül- és a belpolitika közötti összhang megteremtésére.
There is also a UN Commissioner for human rights envisaging creating an office in Brussels, so we are trying to enhance the coherence between internal and external policies.