magyar-angol fordítás erre a szóra: belgiumi

HU

"belgiumi" angol fordítás

EN
HU

belgiumi {melléknév}

volume_up
1. földrajz
belgiumi (és: belga)
Az európai politika a belgiumi politika kiterjesztése, nagyobb célokkal.
European politics is, as it were, an extension of Belgian politics, with a greater purpose.
A belgiumi vasútvonalak 3 400 kilométeres hosszúsága önmagában több ennél.
The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.
Az érintett területek a belgiumi Limburg tartomány, a holland Limburg tartomány, és az aacheni régió.
The areas in question are Belgian Limburg, Dutch Limburg and the region of Aachen.

Példamondatok a(z) "belgiumi" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA belgiumi vasútvonalak 3 400 kilométeres hosszúsága önmagában több ennél.
The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.
HungarianAz európai politika a belgiumi politika kiterjesztése, nagyobb célokkal.
European politics is, as it were, an extension of Belgian politics, with a greater purpose.
HungarianAz érintett területek a belgiumi Limburg tartomány, a holland Limburg tartomány, és az aacheni régió.
The areas in question are Belgian Limburg, Dutch Limburg and the region of Aachen.
HungarianA belgiumi bérek magasabbak a franciaországinál, nem pedig alacsonyabbak.
The wages in Belgium are higher than in France, not lower.
HungarianÖrülök, hogy nem maradtunk tétlenek a Finnországban és a belgiumi Antwerpenben történt események után.
I am glad we have not remained idle in the face of the events in Finland and in Antwerp, Belgium.
HungarianMost próbáljuk felvenni a kapcsolatot Berlinnel a belgiumi Mons-ban lévő főparancsnokságon keresztül.
We're trying to reestablish contact with Berlin right now, going through SACEUR at Mons, Belgium.'
HungarianA belgiumi Fourniret eset ennek a legszomorúbb példája.
The Fourniret case in Belgium is the saddest example of that.
Hungarian. - (DE) A tragikus belgiumi vonatbaleset a vasutak biztonságára irányította a közfigyelmet.
in writing. - (DE) The tragic train accident in Belgium has attracted public attention to safety on the railways.
HungarianAz 1999-es belgiumi botrány esetében az értékek 700-szor magasabbak voltak, mint a jelenlegi uniós határérték.
In the case of the scandal in Belgium in 1999, the values were 700 times higher than the current EU limit value.
HungarianHihetetlen, hogy az USA belgiumi nagykövetségének létszáma európai uniós külképviseletének kétszerese.
It is extraordinary that the USA's bilateral embassy to Belgium is still double the size of its mission to the European Union.
HungarianEgy korábbi, 2001. évi belgiumi tragédiát követően átfogó biztonsági intézkedéseket ígértek, amelyekből azonban semmi sem valósult meg.
After a previous tragedy in Belgium in 2001, comprehensive safety measures were promised but have not been implemented.
HungarianMaga a téma azonban terjedelmes műsoridőt kapott a VRT belgiumi tévécsatornán, szóval úgy tűnik, hogy azt kiszivárogtatták.
This very topic was, however, given plenty of air time on the Belgian TV channel VRT that evening, so it seems that it had been leaked.
HungarianA hazafelé vezető úton egy utcai telefonfülkéből fölhívott egy belgiumi számot egy Nijlen nevű kis faluban, Antwerpen mellett.
On the way home he made a phone call from a public box to a number in Belgium, a number situated in a small village, called Nijlen, outside Antwerp.
Hungarian. - (FR) Elnök úr, kérem, bocsásson meg, most kaptam kézhez egy jelentést a belgiumi helyzetről és nem teljesen értettem.
Mr President, please excuse me; I was receiving a report about the situation in Belgium, and I did not fully understand.
HungarianPéldául 2005-ben a hektáronként nyújtott összes támogatás a lettországi 68 euró és a belgiumi 756 euró között szóródott, ami tízszeres különbség.
For example, the total subsidies per hectare varied in 2005 between EUR 68 in Latvia and EUR 756 in Belgium, in other words a tenfold increase.
HungarianEmellett a szlovén elnökség eljárási és hivatali okokból kérte az ülésnek a következő belgiumi plenáris ülésre való halasztását.
Furthermore, the Slovenian Presidency has asked, for procedural and official reasons, for the meeting to be postponed until the next plenary part-session in Belgium.
HungarianKépviselőtársunk, Durant asszony közvetítőként jár el ezekben a tárgyalásokban, mivel a brüsszeli, illetve belgiumi helyzetet egyaránt nagyon jól ismeri.
Our fellow Member, Mrs Durant, is acting as go-between in these talks, because she knows the situation in Brussels and in Belgium very well.
HungarianErre, véleményem szerint, kiváló példa az e heti felfüggesztő ítéleteké, amelyeket az eset után tíz évvel szabtak ki a belgiumi dioxinbotrányban.
An excellent case in point is, to my mind, the suspended sentences that were given this week, ten years after the event, in the Belgian dioxin scandal.
HungarianBizonyítékként a belgiumi gazdaságok számának folyamatos csökkenését és a munkahelyek számának jelentős csökkenését (30 év alatt 56%) hozom fel.
I cite as evidence the continuous decline in the number of agricultural holdings in Belgium and the staggering decrease in the number of jobs (down 56% in 30 years).
HungarianA belgiumi ítélet láthatóan azt jelzi, hogy a nagy szolgáltatók és a piacra újonnan belépők között még mindig nincsenek meg ténylegesen az egyenlő versenyfeltételek.
The judgment in Belgium would seem to indicate that there is still no effective level playing field between large operators and newcomers on the market.