HU

beleegyezés {főnév}

volume_up
beleegyezés (és: hozzájárulás)
Az egyik kérdés a "beleegyezés vélelmezésének” rendszere és a "beleegyezés hiánya vélelmezésének” rendszere.
One is the issue of the 'presumption of consent' system and the 'presumption of the lack of consent' system.
A skóciai helyzetről beszélő képviselőtársam szerint a feltételezett beleegyezés megoldja a problémát.
According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.
I get everybody's consent before we do it.
beleegyezés (és: jóváhagyás)
Utána latinul is megismételte a beleegyezés szavát.
He repeated the assent in Latin.
Morgaine, aki már megszokta a némaságot, csupán a tisztelet és a beleegyezés gesztusával válaszolt
Morgaine, who had grown used to silence, answered only with a gesture of respect and assent.

Példamondatok a(z) "beleegyezés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA magas vándor a beleegyezés leghalványabb jele nélkül, határozottan megrázta a fejét:
Without even a small smile of acquiescence, the tall wanderer shook his head firmly.
HungarianTommy elég figyelmes volt ahhoz, hogy érzékelje, ez még nem beleegyezés.
He was perceptive enough to know it was not an acceptance, and again doubt assailed him.
HungarianMorgaine, aki már megszokta a némaságot, csupán a tisztelet és a beleegyezés gesztusával válaszolt
Morgaine, who had grown used to silence, answered only with a gesture of respect and assent.
HungarianNem kellene minden tagállamnak azt ajánlani, hogy a beleegyezés vélelmezésének rendszerét használja?
Should it not be recommended to every Member State to use the presumption of consent system?
HungarianA skóciai helyzetről beszélő képviselőtársam szerint a feltételezett beleegyezés megoldja a problémát.
According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.
HungarianAz egyik kérdés a "beleegyezés vélelmezésének” rendszere és a "beleegyezés hiánya vélelmezésének” rendszere.
One is the issue of the 'presumption of consent' system and the 'presumption of the lack of consent' system.
HungarianA beleegyezés által az EK továbbviheti vezető szerepét a WTO-ban a gyógyszerekhez való hozzájutás kérdésében.
This acceptance will enable the EC to continue to play a leading role in the WTO on the issue of access to medicines.
HungarianUtána latinul is megismételte a beleegyezés szavát.
HungarianPersze csak beleegyezés után.
HungarianA Liechtensteinnel sikeresen lezárt tárgyalások és a módosított jogalap fényében javaslom a beleegyezés megadását.
In the light of the successfully concluded negotiations with Liechtenstein and the amended legal basis, I voted for consent to be given.
HungarianA beleegyezés korhatára rokonok között tíz év, és létezhet olyan különleges törvény, amely a Mayfaireknél leszállítja ezt nyolc évre.
The age of consent between cousins is probably ten, and there may even be a special law on the books lowering the age to eight for Mayfairs.
Hungariana hallgatás beleegyezés
HungarianHa az erény elvész, beléegyezem, hogy elvesszen, és ez a beleegyezés éppoly örömmel tölt el, mint eszem vagy bátorságom legfőbb erőkifejtése.
If virtue perishes, I consent that it should perish, and that consent fills me with joy, as the supreme effort of my reason or my courage.
HungarianAhogy az már itt elhangzott, eltérő megközelítések léteznek, és országomban például a korábban említett feltételezett beleegyezés elvét alkalmazzuk.
As has already been said here, there is a different approach and, in my own country, for example, we use the previously mentioned principle of assumed consent.
HungarianAz ilyen adatok útlevelekben történő rögzítése azonban hamis biztonságérzetet kelt, mert az nem akadályozza meg, hogy a gyermek szülői beleegyezés nélkül átlépje a határt.
The inclusion of this data in passports gives a false sense of security as it does not prevent a child from crossing a border without parental consent.
HungarianKétségtelen, hogy ez a beleegyezés teljességgel elengedhetetlen, amikor potenciálisan veszélyes anyagokról van szó, és emiatt ezt a követelményt meg kell tartani.
There is no doubt that this consent is absolutely essential when dealing with potentially hazardous substances and for this reason it is a requirement that should be retained.