HU

bejelentés {főnév}

volume_up
A bejelentés bizonyára holmi földindulásfélét támasztana.
The consequences of that announcement would surely be an avalanche of some kind.
- Volt egy bejelentés, amit mindig negédesen mondtak, mint valami gyerekverset.
'There was one announcement that was always crooned, like a nursery rhyme.
Ez nem egy bejelentés, hanem olyasmi, amit a Bizottság már előterjesztett.
It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.
Ezt a következőképpen kellene módosítani: "a bejelentés kézhezvételétől számított 90 napon belül”.
That should be changed to 'within 90 days after receipt of the notification'.
Támogatjuk az előzetes bejelentés politikáját és a tagállamok általi regisztráció kötelezettségét.
We support the policy of ex ante notification and the obligation of registration by Member States.
A tagállamok által a Bizottságnak a közigazgatási intézkedésekről szóló bejelentés határideje ez év június 26-án jár le.
As regards the notification by the Member States to the Commission of administrative arrangements, the deadline expires on 26 June of this year.
Sokan részmunkaidőben dolgoznak, és az előzetes bejelentés lehetővé tenné számukra, hogy készüljenek az ellenőrzésre.
Many are part-time and giving them advance notice allows them to plan for an inspection.
at short notice
Hölgyeim és uraim, elérkezett a Strasbourggal kapcsolatos bejelentés ideje.
Ladies and gentlemen, that brings me to the statement on Strasbourg.
This is a very important statement.

Példamondatok a(z) "bejelentés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianElső állomásukat egy, a helyi rendőrséghez befutó bejelentés nyomán jelölték ki.
Other team members converged at the site of a local police call, their first stop.
HungarianNem számítottam ilyen fogadtatásra, hiszen bejelentés nélkül jöttünk - mondta.
I had not looked for such welcome, coming without warning as I did, she said.
Hungarian- Furcsának gondolhatja, hogy csak így bejelentés nélkül beállítottam, de okom van rá.
You must think it very strange of me coming here like this, but I have a reason.
Hungarian- Volt egy bejelentés, amit mindig negédesen mondtak, mint valami gyerekverset.
'There was one announcement that was always crooned, like a nursery rhyme.
HungarianEz nem egy bejelentés, hanem olyasmi, amit a Bizottság már előterjesztett.
It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.
HungarianBejelentés érkezett, hogy elment a kábel, és csütörtökre beszéltek meg egy időpontot.
I understand your service is out, and there was an appointment set up for Thursday.
HungarianA tegnap esti bejelentés után valós remény volt arra, hogy enyhül a helyzet.
After the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
HungarianEz a szám azonban - a bejelentés hiányosságaiból adódóan - várhatóan emelkedni fog.
That figure is, however, expected to rise owing to that under-reporting.
HungarianMost joga volt hozzá, hogy kopogás vagy bejelentés nélkül lépjen be.
As was now her privilege, she entered without knocking or announcing her presence.
HungarianSzinte biztos, hogy a királyi látogatás során egy bejelentés lát napvilágot.
Almost certainly an announcement will be made during the royal visit.
HungarianEz a bejelentés aztán tényleg soha nem látott vitát robbantott ki.
That announcement started more arguing amongst these people than I had ever heard.
HungarianFinn Yarber felesége előzetes bejelentés nélkül érkezett meg a Trumble-ba, tíz hónapja először.
Finn Yarber's wife arrived unannounced at Trumble, her first visit in ten months.
HungarianArról nem esik szó Edna előtt, hogyan és mikor érkezett a munkaigény-bejelentés.
How and when that appointment was made is not mentioned to Edna.
HungarianBeethoven bejelentés nélkül elment hozzá, hogy a házában zongorázzon.
Beethoven would come into her house, unannounced, and he would play the piano for her.
HungarianÖtödsorban a bejelentés szerint több volt a szavazatok száma, mint a jelenlévő képviselők száma!
Fifth, so was the announcement that there were more votes than Members present!
HungarianHölgyeim és uraim, elérkezett a Strasbourggal kapcsolatos bejelentés ideje.
Ladies and gentlemen, that brings me to the statement on Strasbourg.
HungarianÚgy vélem, hogy ez nagyon gyenge bejelentés - mindössze egy héttel a poznani látogatásunk előtt.
I think that is a very poor announcement, only one week before we go to Poznań.
Hungarian- Remélem, nem haragszik, hogy visszajöttem, csak így bejelentés nélkül?
I say, he added, I hope you don't mind my coming back here like this ?
HungarianÚgy letaglózta őket a bejelentés, hogy se köpni, se nyelni nem tudtak.
There were no immediate reactions from the panel; they were too stunned.
Hungarian- És a zene mindig a közepén hallgatott el - mondta -, és jött a bejelentés.
'And the music was always stopping in the middle,' he said, 'and then there was an announcement.