HU

bejárat {főnév}

volume_up
bejárat (és: ajtó, kapu)
Panaszos nyögéseket hallatva a bejárat nehéz fémajtaja nyílni kezdett.
With a reluctant grinding thud, the shield door split in the middle and began to spread apart.
A bejárat fölötti lépcsőfordulóban újabb puska volt felszerelve.
On a landing beyond the front door, another shotgun had been rigged.
Talán ott védelmet leltek mutatott a bejárat két oldalán álló sugárágyúkra.
He pointed out the blaster cannon turrets on either side of the shield door.
A Rhiannon sírjába vezető, rókalyuknyi bejárat azelőtt meredek sziklából nyílott.
Before, the foxhole entrance to the Tomb of Rhiannon had been in a steep cliff-face.
Ha magán az úton van a bejárat, akkor a megkeményedett föld már betakarta.
If there was an entrance in the road itself, then hard dirt covered it.
A portásfülke félúton volt a folyosó és a Spring Street-i bejárat között.
The porter's room was halfway down the corridor to the Spring Street entrance.
A roggyant bejárat előtt egy alak kuporgott.
There, just within a sagging entry, a figure crouched.
Szélesen kövezett járda vezetett fel a bejárat előtt elterülő teraszhoz, amely fölé belógott a tető.
Broad flagstone steps led up to an entry terrace overhung by a cedar-soffited, cantilevered roof.
Az ikrek egy ugrással Ralph elé kerültek, közvetlenül a bejárat elé.
The twins made a bolt past Ralph and got between him and the entry.
bejárat (és: kapu)
A bejárat egyik oldalán egy hosszú, keskeny pajta terpeszkedik, az egyik kapuja a kikötőőn belül van, a másik kívül.
Astride the entrance gate is a long, narrow shed, with one door inside the port area and one on the outside.
A bejárat nem is kapu volt, hanem kapuboltozat.
The gates weren't solid gates at all but gateways.
A kapu nyitva állt, a hullórostély a magasban, a bejárat akár egy halálsikolyba dermedt száj feketén tátongott.
The gates stood open, the portcullis raised, the entry left black and gaping and vaguely reminiscent of a mouth frozen in a death scream.
A széles, tátongó, kőgerendával lezárt bejárat egykor három lépéssel magasabban volt, mint az utca.
The entranceway, wide and gaping, capped in a solid lintel stone, was once three steps higher than street level.
Fejét arra fordította, s a bejárat mellett meglátta a királyné és a herceg formátlan alakját.
He turned his head in that direction, saw the huddled shapes of the queen and her son beside the entranceway.
Amúgy sem védekezhetett süketséggel az ellen, ami meg sem történt szeme sarkából látta, hogy a távoli falnál a lether kihúzza magát, s a bejárat felé néz.
He caught slight movement from the Letherü at the far wall and looked over to see that he had turned his head, attention fixed now upon the entranceway.
Létrehozott egy illúziót, hogy a bejárat a sziklafal egy részének tűnjön.
He's created an ilusion to make it look as if the mouth of the cave is just a part of the cliff face.
Megtaníthatnád nekem a varázslatot mondta a lovag, miközben átküzdötték magukat a bejárat előtti tüskés bozóton.
'You'll have to teach me the spell,' he said as the three of them crossed the bramble-choked basin in front of the cave mouth.
A kapu nyitva állt, a hullórostély a magasban, a bejárat akár egy halálsikolyba dermedt száj feketén tátongott.
The gates stood open, the portcullis raised, the entry left black and gaping and vaguely reminiscent of a mouth frozen in a death scream.
A bejárat egyik oldalán egy hosszú, keskeny pajta terpeszkedik, az egyik kapuja a kikötőőn belül van, a másik kívül.
Astride the entrance gate is a long, narrow shed, with one door inside the port area and one on the outside.
bejárat
A bejárat felé fordultak, de azonnal meg is torpantak.
They turned towards the portal and then stopped.
Ha Sephrenia nem tévedett, és valóban ez az egyetlen bejárat Otha palotájába, jobb lenne, ha eltávolodna valamennyire a nyitott kaputól és a közepén lebegő szellemtől.
If Sephrenia had been right and if this was the only way into Otha's palace, it would be better to go off some distance from the gaping portal and its glowing apparition.
bejárat
Florin a bejárat előtt állt, karba tett kézzel.
Florin stood just outside, arms folded, blocking her way.
Alexander rámutatott egy hosszú kőépületre, kissé távolabb a háztól, a hátsó bejárat közelében.
Alexander pointed to a long stone building a little way from the house near the back drive.
`This is the way in,' said Gollum softly.

Példamondatok a(z) "bejárat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA Rhiannon sírjába vezető, rókalyuknyi bejárat azelőtt meredek sziklából nyílott.
Before, the foxhole entrance to the Tomb of Rhiannon had been in a steep cliff-face.
HungarianBlalocban akadályoztatva vagyok, de mindig van egy hátsó bejárat is a csűrbe!
I am checked in Blaloc, but there are always two ways around the barn!”
HungarianA többiek követték a nyugati bejárat felé, csak az alelnök maradt, Ryan kérésére.
Ryan waved for his Vice President to stay as the rest walked toward the West Entrance.
HungarianSzemügyre vette a bejárat előtti köveket, kiválasztott egyet, és letérdelt elé.
She studied the flagstones set before the door, then selected one and knelt before it.
HungarianA bejárat közelében ott állt Turudal Brizad, és a közeledő Poloskát nézte.
Standing near it was Turudal Brizad, who looked over as Bugg reached his side.
HungarianTalán ott védelmet leltek mutatott a bejárat két oldalán álló sugárágyúkra.
He pointed out the blaster cannon turrets on either side of the shield door.
HungarianA portásfülke félúton volt a folyosó és a Spring Street-i bejárat között.
The porter's room was halfway down the corridor to the Spring Street entrance.
HungarianOdakint a bejárat előtt a két jagelló még most is az elgörbült lökhárítót bámulta.
Down in front the prowl car men were still looking at their bent fender.
HungarianAhogy elfutottam mellette, Das Über már vágtatott a horda élén lefelé, a bejárat felé.
And as I passed, Das Uber was already leading the dogs down, towards the front door.
HungarianNos igen alig tudta kinyögni a választ, miközben újra kinyílt a hátsó bejárat ajtaja.
Why—yes, his reply had stuttered out as the stage ch opened again.
HungarianProvalov kiszámolta az időt, aztán a bejárat felé nyújtotta a kezét.
Provalov counted out the time, then extended his arm to­ward the main entrance.
HungarianHa magán az úton van a bejárat, akkor a megkeményedett föld már betakarta.
If there was an entrance in the road itself, then hard dirt covered it.
HungarianÉs miért ne állhatnának a képeken az első tornácon, a bejárat előtt? kérdezte Ryan.
`And why shouldn't they stand on the front porch of the house in these pictures?' asked Ryan.
HungarianA férfiak a bejárat közelében találták meg a visszahúzható létrát, és felmásztak a padlásra.
The men found the retractable stairs in the main hallway and climbed into the attic.
HungarianMegállt a bejárat mellett, mintha a falra kifüggesztett étlapot tanulmányozná.
He paused as if to study the menu on the wall beside the entrance.
HungarianA kocsiban sem jöhet utána; mert azt itthagyták, pont a bejárat előtt.
She couldn't come after him in the car; they'd left it here, just outside the entrance.
HungarianÜveg szúrt a talpamba az edzőcipőn keresztül, ahogy a bejárat felé rohantam.
Glass cutting into my feet, through my trainers, as I raced towards the ground floor entrance.
HungarianAztán a fiatalabbik megszorította Lord Rutherford kezét, és elindult a bejárat felé.
Then the young one clasped Lord Rutherford's hand and left him, moving towards the front doors.
HungarianSteve kilépett a garázsból, és felment a hátsó bejárat három lépcsőfokán.
Steve left the garage and went up the three steps to the back stoop.
HungarianElliot először a bejárat elé akart fordulni, aztán úgy döntött, inkább továbbhajt.
Elliot almost turned in at the entrance, but at the last moment he decided to drive by the place.