magyar-angol fordítás erre a szóra: beindul

HU

"beindul" angol fordítás

Példamondatok a(z) "beindul" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHölgyeim és uraim, számos más projekt is beindul az elkövetkező hat hónap folyamán.
Ladies and gentlemen, many other projects will be launched over the coming six months.
Hungarian- Azért nem ajánlom, hogy az útjába álljon, ha egyszer beindul -figyelmeztette Ryan.
'As with a tank, Avi, you probably don't want to stand in front of one.'
HungarianVigyázz, Razor, kilövés után három másodperccel beindul a radarom.
Be advised, Razor, my radar's coming on three seconds after missile launch.
HungarianHa egyszer beindul ez a kereskedelem, a versenyelőny miatt nagyon gyorsan növekedni fog.
Once this trade starts, it will expand very rapidly by virtue of its competitive advantage.
HungarianHa plutónium lett volna, a láncreakció minden kétséget kizáróan beindul.
Had it been plutonium, a nuclear reaction would have taken place.
HungarianBeindul több száz folyamat, ami elvezet az élethez nélkülözhetetlen sejtek és rendszerek kialakulásához.
A hundred processes are then activated to create the cells and structures of life.
HungarianNem tudta, mi történik, ha beindul a hajtómű, de ebbe a játszmába a Vorga vonta bele.
He didn't know what would happen when his jets began their thrust, but he was driven to gamble by Vorga.
HungarianAz egész életük arról szól, hogy reggel felkelnek, és amint a motor beindul, munkába állnak.
All they know about life is they get up in the morning, and if their engine starts, they go to work.
HungarianTalán a tieid lefizettek valakit, mert azt remélték, egyszer majd újra beindul az üzlet.
Maybe one of your people paid somebody to leave it there, in the hope that business would one day resume.
HungarianMikor a hiperhajtómű beindul, az olyan, mintha az ember vakfoltja kitágulna, betöltené az egész ablakot.
When the hyperdrive goes on, it's like your blind spot expanding to take in all the windows.
HungarianEttől remélhetőleg beindul egy folyamat, és kijuttok innen.
Hopefully, we get a grassroot campaign started and get you out.
HungarianNagy örömmel hallottam a hírt, hogy a portál 2009 decemberére beindul.
I welcome the launch of the portal in December 2009.
Hungarian. - Örülök, hogy a Galileo végül beindul.
in writing. - I welcome the prospect of Galileo finally being launched.
HungarianHacsak hamarosan el nem áll a hóesés, bele fog telni vagy három-négy napba, mire újra beindul az élet a városban.
If it doesn't stop soon, it'll be Wednesday before anything starts moving in this town.'
HungarianHa rossz a kód, beindul az önmegsemmisítő rendszer.
It has a self-destruct mechanism if the wrong code is entered.
HungarianMég egy lépés, gondolta, és a gépezet beindul.
If this went one more step, she'd play a part in the opening drama.
HungarianHallottam, ahogy odakint beindul a limuzin motorja.
I could hear the engine of the limousine started outside.
HungarianOlyanokra vadásztak, akik nem ott vannak, ahol lenniük kellene, most, hogy ismét beindul a civilizáció.
They were looking for people who were not where they were supposed to be, now that civilization was being started up again.
HungarianAz EGNOS - amely tízszer pontosabb, mint a GPS - több lehetőséget ad majd, amikor a Galileo 2013-ban beindul.
EGNOS will offer more possibilities (EGNOS is ten times more accurate than GPS) when Galileo becomes operational in 2013.
HungarianTalán valamelyikük beindítja a hójárót (már amennyiben működik, emlékeztette ismét magát, ha az a rohadék beindul).
Perhaps one of them would fire up the snowmobile (if it works, he reminded himself again, if the damn thing works).