HU

beilleszt {ige}

volume_up
Beilleszt egy szövegmezőt, melybe szöveget lehet bevinni.
This will insert a text field, where you may write text.
Beilleszt egy közelítőleg egyenlő relációjelet, két helykitöltővel.
Inserts the approximately equal relation with two placeholders.
Beilleszt egy, a bemutatófájl másolatának letöltésére szolgáló hiperhivatkozást.
Inserts a hyperlink to download a copy of the presentation file.

Példamondatok a(z) "beilleszt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianBeilleszt egy megadott nevesített cellatartományt az aktuális kurzorpozícióba.
Inserts a defined named cell range at the current cursor's position.
HungarianBeilleszt egy, a bemutatófájl másolatának letöltésére szolgáló hiperhivatkozást.
Inserts a hyperlink to download a copy of the presentation file.
HungarianBeilleszt egy közelítőleg egyenlő relációjelet, két helykitöltővel.
Inserts the approximately equal relation with two placeholders.
HungarianBeilleszt egy hiperhivatkozást az aktuális URL-ből a dokumentumba.
Inserts a hyperlink from the current URL into your document.
HungarianBeilleszt egy további szöveges mezőt a feljegyzés fejlécébe.
Inserts a further text field into the header of your memo.
HungarianBeilleszt egy lábjegyzetet vagy egy végjegyzetet a dokumentumba.
Inserts a footnote or an endnote in the document.
HungarianBeilleszt egy szövegmezőt, melybe szöveget lehet bevinni.
This will insert a text field, where you may write text.
HungarianAz %PRODUCTNAME beilleszt egy, a kiválasztott típusnak megfelelő számot a rekord Típus oszlopába.
%PRODUCTNAME inserts a number in the Type column of the record that corresponds to the type that you select here.
HungarianBeilleszt egy videofájlt az aktuális dokumentumba.
Inserts a video file into the current document.
HungarianLétrehoz és beilleszt egy új aldokumentumot.
HungarianBeilleszt a dokumentumba egy lábjegyzethorgonyt az aktuális kurzorpozícióhoz, és a lap aljához hozzáad egy lábjegyzetet.
Inserts a footnote anchor at the current cursor position in the document, and adds a footnote to the bottom of the page.
HungarianBeilleszt egy új réteget a dokumentumba.
HungarianBeilleszt egy fájlt az aktív diába.