magyar-angol fordítás erre a szóra: behozatal

HU

"behozatal" angol fordítás

HU

behozatal {főnév}

volume_up
azon termékek tekintetében, amelyek behozatala bizonyítható: vámértékük a behozatal időpontjában;
AS REGARDS PRODUCTS WHOSE IMPORTATION CAN BE PROVED , THEIR CUSTOMS VALUE AT THE TIME OF IMPORTATION ;
(b) Temporary importation
Nem tudunk új forrásokat találni és mechanizmusokat életbe léptetni a más forrásokból történő behozatal fellendítéséhez?
Can we not identify other sources and put mechanisms in place to encourage importation from those other sources?

Példamondatok a(z) "behozatal" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzért várhatóan az érintett országokból származó behozatal nem fog megszűnni.
It is therefore expected that imports from the countries concerned will not cease.
HungarianMeg kell jegyezni azonban, hogy 2001 óta a kínai behozatal növekvő tendenciát mutat.
It is, however, noted that Chinese imports have, since 2001, an increasing trend.
Hungariana) Alakiságok az aktív feldolgozás céljából történő ideiglenes behozatal előtt
(a) Formalities prior to temporary admission for inward processing
HungarianMa már az Unión kívülről származó behozatal fedezi halfogyasztásunk 50%-át.
We now have to rely on imports from outside the EU for more than 50% of the fish we consume.
HungarianAz engedély alapján fennáll az ott feltüntetett országból történő behozatal kötelezettsége.
The licence shall carry with it the obligation to import from the country so indicated.
HungarianA dömpingelt behozatal által okozott árleszorítás 2002-től kezdve volt különösen jelentős.
The price depression caused by the dumped imports was especially remarkable as from 2002.
HungarianÍgy a behozatal és kiviteli szabályok kiemelkedő jelentőséggel bírnak.
In this sense, import and export rules are of paramount importance.
HungarianNövekszik a behozatal is, beleértve a kétes minőségű borok behozatalát, a közegészség kárára.
Imports will increase, including wines of dubious quality, at the expense of public health.
HungarianAz egyetlen ismert exportáló gyártó fedte le e behozatal 100 %-át.
The sole known exporting producer represented 100 % of these imports.
HungarianHelyette az Eurostat adatait használták fel a Pakisztánból érkező behozatal mennyiségének megállapítására.
Instead, Eurostat statistics were used to determine import volumes from Pakistan.
HungarianEz a behozatal jóval kevésbé volt jelentős a vizsgált időszak elején.
Those imports were significantly less important at the beginning of the period under examination.
HungarianA behozatal hetven százaléka esik át az egyszerűsített eljáráson.
Seventy per cent of imports come through the simplified procedure.
HungarianTárgy: Az észak-amerikai behozatal hatása az ír kagylóhalászokra
Subject: Impact of North American imports on Irish shell fishermen
HungarianVégül, biztos úr, szeretném megemlíteni a behozatal kérdését.
Lastly, Commissioner, I would like to mention the issue of imports.
HungarianAz aktív feldolgozás céljából történő ideiglenes behozatal befejezése
Termination of temporary admission for inward processing
HungarianA Kínából származó behozatal átlagos ára 37 %-kal csökkent.
The average price of Chinese origin imports has decreased by 37 %.
HungarianA Kínából származó behozatal átlagos ára 42 %-kal csökkent.
The average price of Chinese origin imports has decreased by 42 %.
HungarianA Kínából származó behozatal átlagos ára 14 %-kal csökkent.
The average price of Chinese origin imports has decreased by 14 %.
HungarianA Kínából származó behozatal átlagos ára 30 %-kal csökkent.
The average price of Chinese origin imports has decreased by 30 %.
HungarianA Kínából származó behozatal átlagos ára 34 %-kal csökkent.
The average price of Chinese origin imports has decreased by 34 %.