HU

befolyást gyakorol {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "befolyást gyakorol" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA Parlament többféleképpen is befolyást gyakorol a többi európai intézményre.
Parliament exercises influence over other European institutions in several ways.
HungarianMekkora befolyást gyakorol az ipar a kormányra?
The food industry is an enormous business in the United States.
HungarianJelenleg Oroszország befolyást gyakorol az emberi jogok megsértésére Belaruszban, ez a befolyás pedig eléggé egyértelmű.
At present Russia is exerting an influence on the infringement of human rights in Belarus, and this influence is quite clear.
HungarianAz olvadó jég döntő befolyást gyakorol nem csupán a természetre, de a társadalmi kapcsolatokra, a gazdaságra és a politikára is.
The melting ice is having a crucial influence, not only on nature, but also on social relations, the economy and politics.
HungarianSok képviselőtársam aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Barroso elnök úr túlzottan nagy befolyást gyakorol néhány biztosjelöltre.
Many fellow Members point, too, to the problem of the excessive control of particular Commissioners by Mr Barroso.
HungarianA sarkvidék radikális átalakulása befolyást gyakorol az ott élő emberekre, a tájra és a vadvilágra - a szárazföldön és a tengeren egyaránt.
The radical transformation of the Arctic is having an impact on its people, its landscape and its wildlife - on land and at sea.
Hungarianbefolyást gyakorol vkire
HungarianEz a kérdés befolyást gyakorol a megszállt területekről származó termékek piaci értékesítésére és más kérdésekre is, amelyeket jól ismerünk.
This is an issue which affects the marketing of products from the occupied territories and other matters which we are very familiar with.
HungarianMindez azt jelentette, hogy a fájdalomra való képességére is befolyást gyakorol az a varázserejű elixír, mely egy pillanatra sem szűnik meg áramlani az ereiben?
Did this mean the capacity to suffer had been affected by the powerful elixir that never ceased its work in his veins?
HungarianA végrehajtási jogi aktusokról szóló rendelet komoly befolyást gyakorol majd arra, hogy a Bizottság a jövőben hogyan hajtja végre az európai jogi aktusokat.
The regulation on implementing acts will have a major impact on the way the Commission implements European law in the future.
Hungariannövekvő befolyást gyakorol
HungarianAztán Catóra hivatkozik, aki panaszkodott, hogy Postumus rossz befolyást gyakorol a fiatalabb diákokra, és lehetetlenné teszi a fegyelmezést.
Next come worried references to his moroseness and sullenness-this was the time of Postumus's disappointment over Livilla and his grief for the death of his brother Gaius.
HungarianA kiegészítő kifejezés "döntő befolyás gyakorlása” felveti a kérdést: vajon a Lufthansa az Amadeusban való 22%-os részesedésével döntő befolyást gyakorol-e?
The additional phrase 'exercising a decisive influence' prompts the question: does Lufthansa, with its 22% shareholding in Amadeus, exercise a decisive influence?
HungarianIrán finanszírozza a Hamászt, támogatást nyújt a Hezbollahnak Libanonban és befolyást gyakorol Irak belpolitikájára, ahol a síita iszlám a kormány túlsúlyban lévő összetevője.
Iran funds Hamas, supports Hezbollah in Lebanon and influences the internal politics of Iraq, where Shi'ite Islam is the predominant component of the government.
HungarianSenkire nézve sem sértő, ha kimondjuk, hogy például az Egyesült Királyság nagyobb befolyást gyakorol a globális pénzügyi rendszerre, mint a 27 közül bármelyik más tagállam.
It is not an insult to anyone to say that the influence, for example of the United Kingdom, on the global financial system is greater than that of other countries among the 27.

Hasonló fordítások a(z) "befolyást gyakorol" szóra angolul

gyakorol ige
vonzóerőt gyakorol ige
vonzerőt gyakorol ige
vétójogot gyakorol ige
fegyelmet gyakorol ige
hatalmat gyakorol ige
befolyást gyakorol vkire ige
királyi hatalmat gyakorol ige