magyar-angol fordítás erre a szóra: becsületes ember

HU

"becsületes ember" angol fordítás

HU

becsületes ember {főnév}

volume_up
becsületes ember (és: tisztességes ember)
Ryan nagyszerű bajtárs, Ványa, és talpig becsületes ember.
Your Ryan is a good comrade, Vanya, and an honorable man.
Én meg azt hittem, hogy maga egy becsületes ember.
I believed you were an honorable man.
Ah, maga tényleg becsületes ember válaszolta a hölgy, a Szovjetunióban mindennaposnak számító, furcsa szertartásossággal.
Ah, truly you are an honorable man, the lady said with an odd formalism common in the Soviet Union.

Példamondatok a(z) "becsületes ember" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianBecsületes ember; rettentően meg fogja mosni a fejünket; ékesszólása iszonyú.
He is an honest man, but he will abuse us all; his eloquence is terrible.
HungarianHolmogori kereskedők szállítják... csupa derék, talpig becsületes ember.
The Kholmogory merchants bring it, and they are sober, well-behaved people.
HungarianAz apám az uruk, és ő nem bocsájt meg senkinek, de becsületes ember.
My fatherhe is their lord, and he is not a forgiving man, but he is honorable.
HungarianJoachim Lorenz becsületes ember, nem kell előtte semmit rejtegetniük.
He was an honest man, and there was nothing that needed concealing from him.
HungarianÉn tudom, mi a becsületesség, merem mondani, önhöz hasonló becsületes ember kevés akad.
I know an honest man when I see him, and I can tell you, there are not many men like you.
HungarianGondolj arra, hogy Collins becsületes ember, s hogy Charlotte milyen megfontolt, nyugodt jellemű.
Consider Mr. Collins's respectability, and Charlotte's steady, prudent character.
HungarianÚgy hallottam becsületes ember vagy és e város kormányzója.
I hear say you are of honourable parts, and are the governor of this place.
HungarianPárizsban az a becsületes ember, aki hallgat, és nem kíván osztozkodni.
Here, in Paris, an honest man is the man who keeps his own counsel, and will not divide the plunder.
HungarianÕ nemesen viselte magát; minden becsületes ember rá fog szavazni.
Hee ha's done Nobly, and cannot goe without any honest mans Voyce
HungarianHa egy becsületes ember fele annyit fizetne érte, amennyit ér, akkor is holtodig megélnél az árából.
This can feed you for the rest of your life if sold to an honest man for half of its worth.
HungarianRyan nagyszerű bajtárs, Ványa, és talpig becsületes ember.
Your Ryan is a good comrade, Vanya, and an honorable man.
HungarianEzredes úr, én annyira nem vagyok fejlett politikailag, hogy hitem szerint minden becsületes ember becsületes.
My Colonel, I have so little political development that I believe all honorable men are honorable.
HungarianÉs azt hiszem, Finvarrának sem tetszenék a dolog, ő legalábbis becsületes ember tette hozzá a fehér ruhás férfi.
Nor, I think, would Finvarra be pleased;he, at least, is a man of honor, the white-clad man added.
Hungarian- Ne játssza el a megsértett becsületes ember komédiáját.
'Do not play the farce of the honest, injured man.
HungarianAh, maga tényleg becsületes ember válaszolta a hölgy, a Szovjetunióban mindennaposnak számító, furcsa szertartásossággal.
Ah, truly you are an honorable man, the lady said with an odd formalism common in the Soviet Union.
HungarianAzt felelte, elvisz, ha mint keresztény és becsületes ember szavamat adom, hogy nem vagyok pestises.
He told me, if I would assure him on the word of a Christian and of an honest man that I had not the distemper, he would.
HungarianEgyszóval olyan cinikus, hideg és szívtelen háború volt ez, amit egy becsületes ember sem bírt végignézni.
In all, a war so profoundly cynical in its cold, heartless expediting that no honourable soul could survive witness.
Hungarian- Junt halat fog, amíg a becsületes ember bort iszik.
HungarianTudom, hogy maga őszinte és becsületes ember.
'I know you to be a frank and truthful person.
HungarianBárki bármit is mondjon Fowlerre, azt nem tagadhatja, hogy talpig becsületes ember, aki a korrupció minden formáját mélységesen megveti.
Whatever you said about Fowler, he was an honest man who loathed corruption in all its forms.

Hasonló fordítások a(z) "becsületes ember" szóra angolul

ember főnév
becsületes melléknév
becsületes főnév
English
becsületes határozószó
English