magyar-angol fordítás erre a szóra: beáramló

HU

"beáramló" angol fordítás

volume_up
beáramló {mn}
HU

beáramló {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "beáramló" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA beáramló friss levegőtől erőre kaptam, erőt gyűjtöttem, hogy a lépcsőhöz ússzam.
Bolstered by the fresh air seeping in, I found the strength to swim to the stairwell.
HungarianAz ablakon beáramló fénysugarak megkapaszkodtak a drágakövekben, amelyek gúnyosan megcsillantak.
The gemstones within the quartz caught the light and twinkled, taunting him.
HungarianAz oltár két oldalán álló gyertyák a koponyafénnyel egyszerre remegtek meg egy beáramló fuvallatban.
The candles on either side of the altar flickered with the skull-flame in a draught.
HungarianMégis, bármennyire is reszketett a beáramló hideg levegőtől, tovább verejtékezett.
Still, no matter how much he shivered from the cold air rushing against him, he couldn't stop sweating.
HungarianFogtak egy taxit, és jóleső érzéssel szívták be a nyitott ablakon beáramló csípős őszi levegőt.
They flagged a cab on Fifteenth, and enjoyed the crisp autumn air rushing in the open windows.
HungarianSzemei tágra nyílva, olyannyira, hogy tükröződött benne az ablakon beáramló fény.
His eyes were open big, you could see them shine in the light from the window and the low light from the lamp beside the bed.
HungarianA gyertya lángját elkapta az ablakon beáramló huzat.
The draught from the window caught the flame of the candle.
HungarianHogyan kezeljük a rengeteg beáramló információt?
How do we deal with that information that is coming in?
HungarianA népesség háromszorosára duzzadt a beáramló menekültektől, akik a főkapu közvetlen közelében, zsúfolt viskókban húzták meg magukat.
Population had swollen three-fold with refugees, most living in crowded shanties just inside the main gate.
HungarianA férfi a kezén, amellyel befogta a lány száját, érezte az orrlyukakba beáramló hűvös levegőt, majd a rövid, forró kilégzést.
Against his hand with which he clamped her mouth shut, he could feel her inhalations as her nostrils flared, followed by short, hot exhalations.
HungarianA Lengyelországba beáramló víz a Cseh Köztársaságból áramlik, ahol már az áradások első szakaszában is óriási károk keletkeztek.
Mr President, the water flooding into Poland is flooding from the Czech Republic, where it caused enormous damage in the first stage of these floods.
Hungariankérdezte az asszony, különös korisi akcentussal, ami Vanye-t még jobban megdermesztette, mint a kintről beáramló fagyos levegő.
Is thee rested? she asked of him, and that curious Korish accent was of long ago, and chilled him more than the wind or the stone at his back.
HungarianA széthúzott függönyön beáramló holdfény megvilágította a nő meztelen testét, a sötétlő dombot a lábai között, hívogató csípőit, karcsú derekát, érett melleit.
The moonlight through the parted drapes revealed her naked body, her dark mound between her legs, her lush hips, slender waist, and ripe breasts.
HungarianÓdivatú viktoriánus ágy terpeszkedett a távolabbi fal mellett; fehér moszkitóhálója felfogta az ablak nyitott zsaluzatán át beáramló napfényt.
A high old-fashioned Victorian bed stood against the far right wail, its white mosquito netting catching the flood of sunlight from the open blinds of the window.
HungarianAmint megemelte a doboz tetejét, a beáramló oxigén reakcióba lépett a plutóniumszálakkal, és az anyag egy halk pukkanással az arcába robbant.
As he removed the top, the oxygen-laden air entered the can and attacked the plutonium filaments, some of which reacted at once, essentially exploding in his face.
HungarianÁllandó motor-fordulatszám mellett folyamatosan meg kell határozni a zsákba beáramló gázok szénhidrogén-tartalmát, mindaddig míg a zsák meg nem telik.
When the engine is running at a constant (rpm) speed the hydrocarbon content of the gases entering the bag shall be measured continuously until the bag has been filled.
HungarianA tagállamok arra szólították fel a Frontexet, hogy azonnal fékezze meg a beáramló illegális bevándorlók áradatát és telepítsen, illetve használjon annyi eszközt, amennyit csak lehet.
One could hear Member States inviting Frontex to stop the flow of irregular migrants immediately and to deploy as much equipment as possible.
HungarianNa most mondta, és hirtelen visszakerültek az ikrohi ház szobájába, a holoképernyő eltűnt, az ablakok kivilágosodtak, Gurgeh csak pislogott a beáramló nappali fényben.
Now then,' it said, and suddenly they were back in the room at Ikroh, the holoscreen off and the windows clear; Gurgeh blinked in the sudden wash of daylight.
HungarianAmióta az Egyesült Államok elismerte Tajvant, a sziget gazdasága robbanásszerű fejlődésnek indult a világ minden részéről beáramló, irdatlan mennyiségű tőkének köszönhetően.
The economy on Taiwan had exploded after the renewal of full U.S. diplomatic recognition, with an influx of massive new capital investments from all over the world.
HungarianAhhoz túl sötét volt, hogy Grillo láthassa a kifejezést az arcán, de a háta mögött beáramló fény, és Eve léptei - ahogyan kimenekült a szobából - mindent elárultak.
It was too dark for Grillo to see the expression on his face, but a spill of light from behind him, and the sound of Eve's footsteps as she fled the room, was evidence enough.