magyar-angol fordítás erre a szóra: barnás

HU

"barnás" angol fordítás

volume_up
barnás {mn}
EN
HU

barnás {melléknév}

volume_up
A nyálból habzó, barnás massza képződött, és odagyűlt a szája két sarkába.
His saliva had become a brownish scum that oozed from the corners of his mouth.
Kettőbe vágott valami barnás, ráncos gyümölcsöt, és zavaros levét kinyomta két kis pohárba.
She cut open some wrinkled brownish fruit and pressed the cloudy juice into two small beakers.
Orange peels turned to brownish leather.

Példamondatok a(z) "barnás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzzal sarkon fordult, és az udvar barnás füvén átvágva a kijárat felé indult.
He turned on his heel and started across the winter-brown lawn of the garden.
HungarianA nyálból habzó, barnás massza képződött, és odagyűlt a szája két sarkába.
His saliva had become a brownish scum that oozed from the corners of his mouth.
HungarianA pálmafákat, a házakat és az embereket vastag, barnás köd borította.
Palm trees, houses, human beings were all shrouded in a thick brown haze.
HungarianMagasan fölöttük, a barnás-sötét égen a Portisia nóvája vibrált baljóslatúan.
High above, twinkling madly in the brown-dark sky, the nova that was Portisia gazed balefully down.
HungarianEgyenesszálú, szürkés-barnás haját két copfba fonva viselte.
She was rather a plain child with straight mousy hair arranged in two plaits.
HungarianKettőbe vágott valami barnás, ráncos gyümölcsöt, és zavaros levét kinyomta két kis pohárba.
She cut open some wrinkled brownish fruit and pressed the cloudy juice into two small beakers.
Hungarian- Az álmomban az áldozatok barnás nadrágot és zöld pólót viseltek.
In my dream, the victims all wear tan slacks and green polo shirts.
HungarianAz úttest csak egy halovány fantomnak tűnt, amelyet szabálytalan időközönként barnás homoksávok szelnek át.
The road was a dim phantom crossed at irregular intervals by tan ribs of sand.
HungarianTalley nem több, mint középmagas, középkorú, barnás hajú, nagyon csendes hangú ember.
Mr. Talley is a man of not more than medium height, middle-aged, with brownish hair and a very quiet voice.
HungarianEgy őszes-barnás szakállú férfi nagyon méregette a járda széléről.
A man with a gray and brown beard seemed to be eyeballing him.
HungarianEgy kicsi, barnás, tépett fülű macska óvakodott elő valami rejtett zugból, és Mollyra nyávogott.
A small autumn cat with a crooked ear stalked out of some secret fold in the air and yawned at Molly.
HungarianKék, és tudod, olyan barnás és sárgás, de nem túl sötét?
It's blue and, you know, brown and yellow, but is it a little dark?
HungarianMegpróbálta, de akkor maga előtt látta a villamos kés pengéjéről szétfröccsenő barnás Betadin-cseppeket.
He tried and saw the brownish droplets of Betadine flying from the blade of the electric knife.
HungarianUlath egyik kezéből a másikba dobálta a követ, és összehúzott szemmel nézte a barnás víztükröt.
Ulath was tossing his rock from one hand to the other and squinting out at the brown-stained waters of the lake.
HungarianAz árnyékot törpefenyők szolgáltatták, zöld tűleveleik üdítő látványt nyújtottak a barnás házfalak előtt.
Pifion trees provided shade, the green oil their needles contrasting with thel_ earth tones of the houses.
HungarianA patak legalább kétszeresére duzzadt, és az iszapos, barnás víz haragosan hömpölygött a St.
Instead the creek was much wider and filled with muddy water rushing to the St. Francis, half a mile away.
HungarianA száraz barnás foltok merevvé tették az anyagot.
Now the dry brownish stains made the material stiffer.
HungarianDe nem ragyogott föl, csak halott, barnás félhomály támadt.
HungarianA lány húszéves lehetett, és vállig érő, sütővassal göndörített, nem valami tiszta, barnás haja volt.
She looked about twenty years old with long ironed brownette hair, not particularly clean, hanging to her shoulders.
HungarianA beteg állán sűrűbben, durvábban ütközött ki a barnás borosta, a haja zsíros verejtékszagot árasztott.
The sick man's stubbly beard was thicker now, coarse, and brownish, and his hair gave off the smell of sweat and grease.