HU

barát {főnév}

volume_up
Édesem, ő csak egy barát, csak egy bolond, régi barát!
Honey, he's a friend, just a crazy old friend!
Se nem barát, se nem ismerős, nem is Camber vagy a felesége, hanem egy vadidegen.
Not a friend, not an acquaintance, not Camber or his wife, but a total stranger?
That is why we are expressing this criticism, as one friend to another.
barát (és: szerzetes)
Miért nem jött egyetlen barát sem a folyosón, hogy megnézze, ki pusmog a könyvtárban?
Why had no monk come down the passage to see who whispered in the library?
Meglibbentek, amikor a barát halkan elindult felém.
Then they fluttered as the monk's feet came softly towards me.
- Mivelhogy ekképpen fogadást tettél nekem - szólott a barát -, megmutatom neked ím ez utat.
I am satisfied with thy promises, said the monk, and I will shew thee the way.

Példamondatok a(z) "barát" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSe nem barát, se nem ismerős, nem is Camber vagy a felesége, hanem egy vadidegen.
Not a friend, not an acquaintance, not Camber or his wife, but a total stranger?
HungarianEzután a két régi barát szó nélkül kezet rázott, és Kealty távozott az épületből.
The two old friends shook hands and Kealty made his way back out of the building.
HungarianEz még fontosabb most, amikor a liberális, Európa-barát erők vannak hatalmon.
This is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
HungarianAmi Allanont illeti, ő a legjobb barát és szövetséges, akit csak találhat Délföld!
As for Allanon, he is the best friend and ally the Southland will ever find.
HungarianA három barát a fák védelméből figyelte, hogyan zsugorodik puszta fekete folttá.
The three friends watched it from the safety of the trees until it became a mere speck.
HungarianLáttam a kolostort, hol olyan örömmel tanultam, amikor barát akartam lenni.
I saw the monastery where I'd studied, so happy, where I'd so wanted to be a monk.
HungarianRustico barát pedig megtanítja, hogyan kell az ördögöt visszakergetni a pokolba;
- Alibech turns hermit, and is taught by Rustico, a monk, how the Devil is put in hell.
HungarianTalán egy jó barát, aki ha nem vennék fel a telefont, idejön és megtalálja a hullát?
A friend who will arrive to find the body if the call does not come through?
HungarianCsak egy barát vagyok, akinek a karrierét és a családját készül tönkretenni.
I'm just an old friend, with a career and family that you just may destroy.
HungarianNagyon gyönyörű lány vagy, de, tudod, ő-- - Együtt nőttünk fel-- - Milyen barát?
You're a very beautiful girl, but, you know, he's-- - I grew up with him-- - What friend?
HungarianNyolcszor volt kihelyezésen, minden alkalommal szigorúan Nyugat-barát országokban.
He has had eight foreign postings, all the countries firmly pro-Western.
HungarianA halottak és a sérültek, akár barát, akár ellenség, nem érdekelték a csőrös sisakosokat.
The dead and wounded, friends and foe alike were disregarded by the beaked helms.
Hungarian- Semmit... de egy barát megkért rá, hogy figyeljek Elmarára, ha erre jönne.
Nothing ... but a friend asked me to watch out for Elmara, if she should pass this way.
HungarianPezsdítő s mégis szomorkás érzés volt, mint amikor egy régi barát ad hírt magáról.
The feel of it was both refreshing and somehow nostalgic, like a note from an old friend.
HungarianKezdték azt érezni, hogy mindenki, barát és ellenség, felszívódott a végtelenségben.
It began to feel as if everyone, friend and foe alike, had vanished into the firmament.
HungarianMiért nem jött egyetlen barát sem a folyosón, hogy megnézze, ki pusmog a könyvtárban?
Why had no monk come down the passage to see who whispered in the library?
Hungarian- Ajjaj - felelte a barát -, hetedhétországon is túl vagyunk, jó néhány mérfölddel.
Oh! ho! returned the monk, why, 'tis some miles clean out of shitrange.
HungarianItt van a szomszédban, és olyan barát, akire számítani lehet a bajban.
He's been around the block a few dozen times if you ever need a friend in a hurry.
Hungarian- Vagy egy olyan barát, aki előtt nem lehet titkom, mert olvas a gondolataimban.
Or a friend from whom I can hope to have no secrets because he can perceive my every thought.
HungarianMindenkihez goromba, de az egyik legjobb barát, akit kívánhattok magatoknak.
He's gruff like that with everyone, but he's one of the finest friends you could ask for.