HU

bankjegy {főnév}

volume_up
Ide hallgasson, ez az összes maradék pénzem,...nincs nálam több bankjegy, szóval...
Listen, this is my meter money, I don't have any more bills, so....
It was a tight roll of money, bills.
Es az íróasztalon hagytam egy kis pénzt is magának Marty pillantása az asztalra siklott, ahol valóban egy kupac bankjegy hevert.
And there's some money on the desk for you- Marty glanced across at the desk-top; there was indeed a pile of notes there.
-Állítása szerint egy tízfontos bankjegy.
He says that it was a ten-pound note.
Tárgy: Az euró bankjegy- és érmehamisítás
Subject: Euro note and coin counterfeiting
Á dohányárus is bizonyosan rájön, hogy a bankjegy hamis, és tudja, honnan való.
The tobacconist would surely recognize the note as a fake, too, and know where it had come from.

Példamondatok a(z) "bankjegy" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianTizennégy összehajtogatott kis bankjegy, és mintegy két dollár aprópénz...
He has fourteen smackeroos folding in here and about two bucks loose change.
HungarianMegérzem, ha egy borítékban bankjegy van, meg azt is, ha tolvaj férkőzött a csapatomba.
I know when there's bills in an envelope, and I know when there's a thief on the team.
HungarianÚton van a színházba, és a tárcájában van két 20 dolláros bankjegy.
You're on your way to the theater, and in your wallet you have two 20-dollar bills.
HungarianIde hallgasson, ez az összes maradék pénzem,...nincs nálam több bankjegy, szóval...
Listen, this is my meter money, I don't have any more bills, so....
HungarianÁ dohányárus is bizonyosan rájön, hogy a bankjegy hamis, és tudja, honnan való.
The tobacconist would surely recognize the note as a fake, too, and know where it had come from.
HungarianItt van 10615 kiló százmárkás bankjegy, 26370 kiló ötfontos angol bankó.
Two point six-three-seven-zero kilos of five-pound British ones.
HungarianAz ötfontos bankjegy ott lapult a borítékban, a zsebe mélyén.
It was Julias five pounds, of course; he wasnt going to spend it.
HungarianKét egydolláros, egy öt- és egy tízdolláros bankjegy.
Two singles, one five- and one ten-dollar bill.
HungarianNemcsak egy bankjegy legfölül, s alatta egy köteg újságpapír.
HungarianA borítékban két darab 50 000 koronás bankjegy volt.
Inside the envelope were two Cr 50,000 notes.
HungarianMár-már megijedt, hogy éppen a férjecske névjegyét veszítette el, de aztán néhány bankjegy között megtalálta.
For a moment he thought he had lost Handsome Hubby's card, but it had just slipped down between a couple of dollar bills.
HungarianTárgy: Az euró bankjegy- és érmehamisítás
Hungarian-Állítása szerint egy tízfontos bankjegy.
HungarianVastag köteg pénz volt, csupa bankjegy.
HungarianEs az íróasztalon hagytam egy kis pénzt is magának Marty pillantása az asztalra siklott, ahol valóban egy kupac bankjegy hevert.
And there's some money on the desk for you- Marty glanced across at the desk-top; there was indeed a pile of notes there.
HungarianNéhány régimódi bross meg gyöngysor... egy kis aprópénz, talán egy-két bankjegy... más nemigen bólintott Sir Henry eltűnődve.
A couple of old-fashioned brooches, a string of seed pearls--a little loose change, perhaps a note or two--not more, said Sir Henry, thoughtfully.
HungarianHárom ezres bankjegy, frankban.
HungarianKettő, a bankjegy automata.
HungarianVastagságuk alapján úgy becsülte, egy-egy kötegben száz-száz bankjegy van, ami némi fejszámolás után összesen 140 ezer dollárt tett ki.
He judged the thickness of each wad to be approximately one hundred bills, and when he did the mathematics in his head he came up with $140,000.
HungarianHat óra huszonegykor, ahogyan Petey is, a kamerák elől lehajtva a fejemet, mint Petey, pénzt vettem fel annál a bankjegy-automatánál, amelyet Petey is használt.
At 6:21, exactly when Petey had, keeping my head low from the camera as Petey had, I got money from the same ATM that he'd used.