magyar-angol fordítás erre a szóra: bandita

HU

"bandita" angol fordítás

EN
HU

bandita {főnév}

volume_up
bandita (és: útonálló)
A kapitány elfelejtette a bandita vezetéknevét, a tiszthelyettese azonban nem.
He had forgotten the bandit's surname, but his senior NCO had not.
Második bandita szárnynak két óránál, tizenegy mérföldre, gyorsul, ereszkedik.
Second bandit on Bullet Seven is two o'clock, eleven miles, accelerating, descending.
Halott bandita gyorsan süllyed, jobbra fordul, lassul.
Dead bandit descending rapidly, turning right, decelerating.
Valami bandita betört... gondolván a könyvtár üres.
Some ruffian broke in... thinking the library was empty.

Példamondatok a(z) "bandita" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAillas elgondolkodott, majd azt felelte: - Inkább katona vagyok, mint bandita.
Aillas reflected a moment, then said: I am more nearly a soldier than a bandit.
HungarianMásodik bandita szárnynak két óránál, tizenegy mérföldre, gyorsul, ereszkedik.
Second bandit on Bullet Seven is two o'clock, eleven miles, accelerating, descending.
HungarianRák magyarázta a férfi, aztán látta, hogy ez a bandita nem ért egy szót sem.
Cancer, the man explained, then saw that this bandit didn't understand.
HungarianEgy most szabadult bandita haragra lobbant azon, hogy már nincs fehér kézben a Florian's.
A tough guy out of the jailhouse got sore because it wasn't a white joint.
HungarianMazirian gyanította, mik lehetnek azok á szolgálatok, amikért a bandita-trubadúr sóval fizet.
Mazirian could surmise the services for which the bandit-troubadour paid salt.
HungarianA kapitány elfelejtette a bandita vezetéknevét, a tiszthelyettese azonban nem.
He had forgotten the bandit's surname, but his senior NCO had not.
HungarianA meglepett bandita először hadakozott, szitkozódott, és megpróbálta elkapni a lány csuklóját.
The surprised bandit fumbled at first, cursing and trying to catch her wrists.
HungarianBullet figyelem, második bandita négy óránál fent, nyolc mérföld, ereszkedik magára...
Bullet Seven, warning, second bandit four o'clock, high, eight miles, descending behind you...
HungarianBemondó: Az afro-amerikai névre keresztelt bandita feltörte a Multi bank-ot.
Newscaster: The so called Afro Bandit struck Multinational Bank.
Hungarian- Engedjen el, maga bandita! - mennydörögte Gordon repedt hangon.
Let go of me, you bastard! declared Gordon, with low thundering authority.
Hungarian- Most egy kő alatt van az úton, ahol egy útszéli bandita hagyta volna.
It's under a stone on the road outside right now, where a road-thief
Hungarian- Kék Egyesnek nem fog tetszeni - jegyezte meg halkan a tűznél foglalatoskodó bandita.
Blue One aint gonna like it, the bandit by the fire warned lowly.
HungarianBullet, második bandita emelkedik két óránál, tizenkét mérföldre.
Bullet Seven, second bandit climbing through your altitude, two o'clock, twelve miles .
HungarianRomulus szerinte egyszerű bandita törzsfőnök volt, és nem foglalt helyet az istenek első sorában.
Romulus had been a mere bandit-chieftain and was not among the first rank of the Gods.
Hungarian- Abból, amennyit hallottam, egy ska számkivetett, aki bandita lett és bevette magát a hegyek közé.
From what I can gather he is a Ska renegade, who became a bandit and took to the hills.
HungarianEgy bűnöző lángelmére, akinek elég bandita dolgozik a keze alá ahhoz, hogy érvényesítse akaratát.
A criminal mastermind with plenty of thugs to enforce his or her will.
HungarianA bandita világosszürke szeme oldaltfordult, és ő is meglátta Aillast.
The bandit, rolling his pale gray eyes to the side, saw Aillas.
HungarianMon Dieu, és az az élysée-i ezredes még azt képzeli, hogy ez is csak olyan, mint a többi bandita volt!
Mon Dieu, and that colonel from the Elysee thinks he's just another thug!
HungarianElég különös, ha egy svájci bandita ezt használja - ismételte Price még egyszer a nyomaték kedvéért.
Odd thing for a Swiss bandit to use, Price said once more for emphasis.
HungarianMásodik bandita két óránál fent, úgy tűnik kereket old.
1 Second bandit at your two o'clock position, high, looks like he might be extending.