HU

baleset {főnév}

volume_up
Baleset volt ismételte Röfi makacsul , kétségtelen, hogy baleset volt.
It was an accident, said Piggy stubbornly, and that's that.
Nincs semmi, ami megakadályozhatná, hogy egy hasonló baleset ismét bekövetkezhessen.
There is nothing to stop an accident such as this from happening again.
Vajon a bójás baleset tényleg baleset volt?
Was the accident with the buoy really an accident?
A legerősebb ember is meghalhat hirtelen, különösen ma, amikor annyi az országúti baleset.
Sudden death comes to the strongest man especially in these days of road casualties.
Még mindig lehetne csökkenteni az áldozatok számát, és bár nulla számú baleset soha nem lesz, az áldozatok számának csökkentése érdekében sokat tehetünk.
We have reserves and, although we will never reach zero accidents, we can do a lot to reduce the number of casualties.

Példamondatok a(z) "baleset" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianArra számítottam, hogy talán ott történt valami végzetes baleset, de tévedtem.
Thought I might get on the track of some fatal accident there, but nothing doing.
HungarianHogy éppen akkor ébredt föl, ez legalább annyira baleset volt, mint a kezdet.
It was as much an accident as the beginning, really, that she woke when she did.
HungarianElég közel került a két fickóhoz, mielőtt a "baleset" megtörtént volna a tengeren.
He and the two were getting real close when that thing happened in the Caymans.
HungarianOdalenn a baleset még mindig elzárta az autóutat, de lassan megindult a forgalom.
Below the accident that still blocked the highway, the road was nearly clear.
HungarianAzt akarta, hogy azt valljam, harminccal sem ment amikor a baleset bekövetkezett.
He wanted me to say he was driving under thirty at the time of the accident.
HungarianA közelmúltbeli baleset Japánban rávilágított az atomerőművekkel járó kockázatokra.
The recent accident in Japan has highlighted the risks inherent to nuclear plants.
HungarianKristálytisztának kell lennie, hogy egy ilyen baleset esetén kié a felelősség.
It has to be crystal-clear who is liable in the event of accidents like this.
HungarianGarp apjával, a toronylövésszel Franciaország légterében történt a nem baleset.
Garp's father was a ball turret gunner who had a non-accident in the air over France.
HungarianA tavalyi olaszországi baleset megmutatta ennek lehetséges következményeit.
The accident in Italy last year demonstrated the possible consequences of this.
HungarianAnnyit tudott, hogy váratlanul boldog lett, első alkalommal a baleset óta.
He knew that he was happy suddenly, happy for the first time since the accident.
HungarianA tűz, ami megölte apádat vette vissza a szót Cortland , az nem baleset volt ám...
`The fire that killed your father,' said Cortland, `that was no accident...
HungarianHa többen ellenőrizték volna a síneket, a baleset sem következett volna be.
If there'd been more guys checking the tracks, the accident wouldn't have happened.
HungarianNincs elképzelése a harmadik lövésről: mi lehetett, öngyilkosság vagy baleset?
Have you any idea as to whether the third shot was suicide or an accident?
Hungarianhiányzás, ünnep, katonai szolgálat, betegség, baleset vagy halál miatt,
- absence by reason of holidays, military service, sickness, accident or death,
HungarianAzt mondta, szörnyű baleset volt, és örülnek neki, hogy nem robbant fel...
They say it was a horrible accident and they're glad the thing didn't go off-
HungarianMicsoda baleset? kérdezte gyorsan nevelőanyám, mintha nagyon meg volna lepve.
'What disaster?' says my governess hastily, as if she was surprised at it.
HungarianRemélem, hogy nem változott meg -, mert ebben az esetben baleset fogja érni.
I hope you haven't changed--because in that case you will have an accident.
Hungarian"A versenyzéstől távol maradt... egy közel fulladásos baleset következtében."
She dropped out of the competitive circuit after a near-drowning incident.
HungarianNem akarjuk, hogy Shamlegh, emiatt a baleset miatt rossz hírbe kerüljön.
We do not wish little Shamlegh to get a bad name on account of the - accident.
HungarianA tűz egy szerencsétlen baleset lesz, egy őrizetlenül hagyott olajlámpás okozza.
The fire will be an unfortunate consequence of an unattended oi: lamp.