HU

bal {melléknév}

volume_up
Szája bal sarka lefelé konyult, és bal szemhéja kissé mintha beesett volna.
The left corner of her mouth pulled down, and the left eyelid drooped slightly.
Futni: ez alapjában csak jobb, bal, jobb, bal -- nem igaz?
Running -- it's basically just right, left, right, left -- yeah?
Az volt a szokása, hogy bal keze ujjaival az álla bal oldalát masszírozta.
He had a habit of massaging the left side of his jaw with the fingers of his left hand.

Példamondatok a(z) "bal" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA vezér B-l-es parancsnoka, Bruce Canady ezredes kinézett a bal oldali ablakon.
The lead B-1 aircraft commander, Colonel Bruce Canady, checked his left window.
HungarianVizuálisan nem erősíthetem meg, de szerintem a bal szárnyhegyet is leírhatjuk.
We can't visually confirm it but I 9 think we lost the rest of the left wingtip.
HungarianÍrja be az oldal bal széle és a forgatási pont közötti vízszintes távolságot.
Enter the horizontal distance from the left edge of the page to the pivot point.
HungarianBeszéljen éjszaka a bal oldali szomszédjával, tudja meg, hogy megbízható ember-e.
You speak to your mate upon the left to-night, and see if he is to be trusted.
HungarianCandy szabad kezével finoman félrehajtotta áldozata haját a nyaka bal oldaláról.
With his free hand, he gently pushed her hair back from the right side of her neck.
HungarianCsak a férfi meleg teste az övéhez préselődve, miközben a bal kezével ringatta.
Only the warmth of his naked body against hers, as he cradled her in his left arm.
HungarianA bal elülső nadrágzsebében kétezer dollár lapult, amit Finn Yarber adott neki.
In his left front pants pocket he had $2,000 cash, given to him by FinnYarber.
HungarianÖkölbe zártam a jobbomat, és a bal kezemmel erősen megragadtam a jobb karomat.
I made of my right hand a fist, and held my right arm firmly with my left hand.
HungarianDe mi van a bal oldali sráccal, vagy azzal a sportolóval, aki elhagyja a játékteret?
But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
HungarianAz egész bal oldala égett és nyilallt, mintha izzó szén parázslott volna benne.
His entire left side felt torn and burning-as if it were loaded with glowing coals.
HungarianBal felé nyílt a szűk hall, a hálóban vagy a dolgozószobában egy villany égett.
To his left, back through a narrow hall, a lamp was on in a bedroom or study.
HungarianA biztonsági őr bal keze tenyérrel felfelé, széttárt ujjakkal nyugodott a földön.
The security guard's left hand lay open at his side, palm up, fingers spread.
HungarianA bál egészen hajnalig tart majd mondta a szemközti asszony az asztaltársának.
The ball will last till dawn, said the woman opposite to her female companion.
HungarianS akkor bal keze mutatóujjával selyemkendő csücskét piszkálta ki a markából.
He reached into it with his left index finger and pulled out a tiny ear of silk.
HungarianMonk a figura bal fülét találta el, és lecsippentett egy darabkát a combjából.
holes in the heart, took off the crouching figures left ear and creased his thigh.
HungarianHozzáhajoltam, és befogtam a száját a bal kezemmel, mielőtt megnyikkanhatott volna.
I bent over and covered his mouth with my left hand before he could make a sound.
HungarianAz ajtókeret bal alsó sarkánál valami mozgás támadt, végül megjelent egy arc.
There was a movement low on the left side of the frame, and a face appeared there.
HungarianAz épület közepén vezetett végig a folyosó, jobb és bal oldalán a ketrecekkel.
The shed had a walkway down the center, with cages off to the right and left.
HungarianConstant óvatos, körkörös mozgással összedörzsölte bal hüvelykjét és mutatóujját.
Constant rubbed his left thumb and index finger together in a careful rotary motion.
HungarianA bal szemére bandzsít, kissé húzza a jobb lábát, és anyajegy van a lapockája alatt.
He limps slightly on the right foot and has a mole just below the shoulder-blade.