HU

bátorság {főnév}

volume_up
1. általános
bátorság
Legyen bátorság, ne gyávaság; legyen sok önhittség, magabiztosság, ne kétely.
Let there be courage, not cowardice; let there be arrogance aplenty.
Nagy bátorság kellett hozzá, hogy saját barlangjában támadjon az oroszlánra.
And it had needed all her courage to beard the managing director in his den.
E bátorság hiánya miatt az Európai Unió helyettesítő megoldásokat keres.
Due to the lack of this courage, the European Union is looking for replacement solutions.
bátorság (és: pompa)
Rekedtes hangjában a felszíni bátorság alatt reménykedő sóvárgás bujkált.
There was a forlorn appeal in her hoarse voice, under its surface bravery.
A merészség, bátorság, és önbizalom kevés.
Audacity, bravery, and confidence aren't enough.
Ebben az utolsó cselekedetben bátorság volt.
There had been bravery in that last act.
Óriási bátorság és erő kellett ahhoz, hogy eljöjjön hozzám, és kimenjünk a helyszínre.
It took a lot of guts for you to go out there, right to the impact site.
Nemigen hitte, hogy Beaumontban van elég bátorság, hogy saját maga tisztítsa ki a sebet.
He doubted if Beaumont had the guts to clean up his own mess.
- Bátorság és okosság - de én a szívében nem bízom, és nem tudok benne olvasni.
Courage, and cleverness-but it is his heart I trust not and cannot read.
Az íráshoz időnként nagy bátorság kell.
Sometimes it takes heart to write about a thing, doesn't it?
Bátorság kell ehhez a vallomáshoz, és ebben a pillanatban szívem átmelegedett attól, hogy veled lehet.
I need courage for that confession, and right now my heart's warm from being with you.
Hát igen... magában aztán van bátorság... ez nem olyan ritka a magafajta nőknél.
He said slowly: Yes - I daresay you've got a lot of fortitude - your type often has.
...a rendkívüli bátorság megtestesítője...
...defender of his enormous manhood...
bátorság (és: vitézség)
Had she no spirit?
bátorság (és: mersz, gyújtós, geci, tapló)
Nagyobb benned a bátorság, mint gondoltam.
You've got more spunk than I'd given you credit for.

Példamondatok a(z) "bátorság" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianTudod, sok bátorság kellet ahhoz, hogy besétálj ide, az oroszlán barlangjába.
[ Chuckles ] You know, you've got a lot of courage, walkin' into the lion's den.
HungarianNem volt könnyű élete, de annyi bátorság volt benne, mint egy hadseregnyi férfiban.
Life had been hard on this girl, Jacob, but she had enough courage for an army.
HungarianA hosszú, kilátástalan évek, a bátorság, a szenvedés és a halál és végül a diadal.
The long dark years, the courage, the dying and the pain, and finally the triumph.
HungarianHát igen... magában aztán van bátorság... ez nem olyan ritka a magafajta nőknél.
He said slowly: Yes - I daresay you've got a lot of fortitude - your type often has.
HungarianTudom a dolgok egy kicsit ijesztőre fordultak, de a bátorság nem a félelem hiánya.
I know things can get a little scary, but courage isn't the absence of fear.
HungarianNagy bátorság kellett hozzá, hogy saját barlangjában támadjon az oroszlánra.
And it had needed all her courage to beard the managing director in his den.
Hungarian- Bátorság és okosság - de én a szívében nem bízom, és nem tudok benne olvasni.
Courage, and cleverness-but it is his heart I trust not and cannot read.
HungarianElnök asszony, a 2010-re vonatkozó költségvetés elkészítéséhez nagy bátorság kell.
Madam President, preparing the budget for 2010 requires a lot of courage.
HungarianElőször is, mint tudják, a vezetőnek bátorság kell, hogy kitűnjön és nevetségessé váljon.
First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed.
HungarianTisztában vagyok vele, hogy amit mi teszünk, az nem bátorság, hanem őrültség.
And she looked then as if she could give way to tears, but she did not.
HungarianRekedtes hangjában a felszíni bátorság alatt reménykedő sóvárgás bujkált.
There was a forlorn appeal in her hoarse voice, under its surface bravery.
HungarianÓriási bátorság és erő kellett ahhoz, hogy eljöjjön hozzám, és kimenjünk a helyszínre.
It took a lot of guts for you to go out there, right to the impact site.
HungarianLegyen bátorság, ne gyávaság; legyen sok önhittség, magabiztosság, ne kétely.
Let there be courage, not cowardice; let there be arrogance aplenty.
HungarianA társadalmakat nem a középszerűség, hanem a bátorság, a meggyőződés és a jövőkép alakítja át.
Societies are changed not by mediocrity but by courage, conviction and vision.
HungarianSem bátorság, sem izomerő nem teszi képessé a törött csontokat, hogy dolgozzanak.
Neither courage nor muscle strength could make broken bones work.
HungarianE bátorság hiánya miatt az Európai Unió helyettesítő megoldásokat keres.
Due to the lack of this courage, the European Union is looking for replacement solutions.
HungarianLehet, hogy hamarosan kezdődik a remegés is, attól függően, mennyi bátorság szorult belé.
Trembling would start soon, depending on how much courage he might have.
HungarianTényleg nagy bátorság kellett hozzá, hogy ezzel elém merj állni, barátom.
I cannot let them—even if it means my career, Andrey, I cannot let them stop you now.
HungarianA sorsunk az önök kezében van, de bátorság is kell ahhoz, hogy már most merjenek kezdeményezni.
Our fate is in your hands, but you must have the courage to take the initiative now.
HungarianConstantot majd szétvetette a bátorság csakhogy ez minden volt, de nem neurózismentes.
Constant bristled with courage but it was anything but un-neurotic.