magyar-angol fordítás erre a szóra: bárhogy

HU

"bárhogy" angol fordítás

EN
HU

bárhogy {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "bárhogy" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianBárhogy van is, szerintem hagynunk kellene, hogy azt jelentse: minden rendben van.
Either way, I think we should let him report back that everything is in order.
HungarianLesz valamim, ami senki másnak nincs meg a világon, bárhogy kapaszkodnának utána!
I'll have something no one else in the world has, no matter how much they might want it!
HungarianBárhogy is legyen, készen állok arra, hogy ezt a vitát más kontextusban folytassam.
Be that as it may, I am prepared to pursue this debate in other contexts.
Hungarian- Bárhogy legyen is, erről itt nem szabad beszélnünk - figyelmeztette Dhrun.
He said: “Whatever the case, we can’t discuss it here.”
HungarianDe bárhogy is csinálták, a Nemzet tanácskozásai mindig érdekesek és élénkek voltak.
But however they did it, the Nation was always vibrant and interesting.
HungarianAtkins úr, tudomásul vesszük megjegyzését vagy tiltakozását, vagy bárhogy is nevezzük.
Mr Atkins, we take good note of your remark or protest or whatever it is.
HungarianBárhogy is lesz, az emberi sokféleség és individualizmus valamilyen formában fennmarad.
Either way, human diversity and individualism will continue in some form.
HungarianBárhogy legyen is, parlamenti szempontból lesz 2008-as költségvetés.
Either way, from the point of view of this Parliament, there will be a 2008 budget.
HungarianBárhogy döntsön is ma délelőtt a Parlament, véleményem szerint azt tiszteletben kell tartani.
Whichever way Parliament votes this morning, I think it should be respected.
HungarianAttól a naptól kezdve, hogy kérdezni kezdte őt, ez bárhogy végződjék is elkerülhetetlen lett.
Since the day she'd begun to question him, this- whatever it was to be-was inevitable.
HungarianBárhogy is nézzük, a kérdés alapvetően a hit kérdése, nem igaz?
Any way you look at it, don't we fundamentally come down to a matter of faith?
Hungarian- Bárhogy röstellem, jobban vagyok igenis, és a hálámat nem tudom hova tenni.
I do feel better, I can't help it, and I'm very grateful for it.
HungarianJobban illik hozzád, és bárhogy legyen is, a korábbi arcod elveszett.
You are better suited to it; and in any event, your former face is lost.
HungarianBárhogy is, a bizonyítékok arra mutatnak, hogy Margaret White már várt rá...
In any event, the physical evidence seems to indicate that Margaret White was waiting for her....
HungarianBárhogy legyen is, mi csak teljes szívből örülhetünk a végeredménynek.
Be that as it may, we can only rejoice wholeheartedly at the outcome.
HungarianBárhogy is van, szükségünk lesz a segítségére, ha cselekedni akarunk, mielőtt
In any event, we shall need his help if we are to act before-
HungarianMás szóval: az érvelésnek nincs értelme, bárhogy is nézzük.
In other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
HungarianBárhogy is próbálják, úgyse vakarhatják ki egy ekkora gödörből.
Surely, try as they would, they couldnt prise him out of a hole like this?
HungarianRoger és Ralph indult neki elsőnek, s most Jack maradt hátra, bárhogy verte is az elébb a mellét.
Roger and Ralph moved on, this time leaving Jack in the rear, for all his brave words.
HungarianMegtaláltam a nyomokat, de bárhogy erőlködtem, képtelen voltam összerakni a mozaikot.
These are tantalizing clues, though there remain lots of gaps.