magyar-angol fordítás erre a szóra: azt már nem!

HU

"azt már nem!" angol fordítás

HU

azt már nem! {indulatszó}

volume_up
azt már nem!

Példamondatok a(z) "azt már nem!" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzt már nem tudom, hogy a nagy ötlet kezdettől ott rejlett-e a kívánság mögött.
But I can't say that in the very beginning there was great thought behind my wish.
HungarianMég egy fél oldal következett a Szeretettel, Helen-ig; de azt már nem olvastam el.
There was another half page, which I didn't read, before Affectionately, Helen.
HungarianAzt már nem, hacsak be nem szállt a ringbe és át nem alakult vérengző vadállattá.
Not unless she climbed into the ring and turned into one mean son ofa bitch.
HungarianDe azt már nem tették meg, csak álltak, s a kezüket lógatták a szakadó esőben.
They only stood there in the pouring rain, hands dangling, looking at him.
HungarianA gond csak az volt, hogy a kormányfő azt már nem mondta, hogyan csinálja.
The problem was that she didn't say how the hell he was supposed to do this.
Hungarian- Nem, azt már nem! - kiáltotta Rowan, és most ő rohant oda a lányhoz.
No, you won't do that, Rowan cried out, and now it was she who rushed to the girl.
HungarianAZT MÁR NEM! kiáltotta, és fenekét megemelve bal felé lendítette a lábát.
She lifted her buttocks off the bed and swung her legs around to the left.
HungarianAludni, azt igen, néha akár az örökkévalóságig, de meghalni, azt már nem!
To sleep, yes, and sometimes to sleep almost forever, yes, but not to die.
HungarianNéha olyan szomorúnak látom ott a csatorna fölött, hogy azt már nem is lehet elviselni.
She looks so sad to me sometimes across the Canal that I cannot stand it.
HungarianKülön-külön nem fogott egymáson a hatalmuk, de mikor egyesült a kettő, azt már nem bírták ki.
Immune to each other's power, they were unable to survive a joining of the two.
HungarianNo persze, a lövéseket azért hallották, de hogy ki lövöldözött, azt már nem látták.
Sure, they heard the shooting, but they didn't see anybody doing it.
HungarianA kívülállók azt már nem tudták, hogy az adatok gyenge pontokra is rávilágítottak.
Unknown to outsiders, the polls also showed some very soft areas.
HungarianHa Boone holtteste csakugyan az ő játékszerük, akkor azt már nem lehet visszaszerezni.
If they had Boone's corpse as a plaything it was beyond reclamation.
HungarianElkéredzkedtem tőle ma délelőttre, hogy a városba jöhessek, de azt már nem mondtam meg, miért.
I got his leave to come into town this morning, though he little knew for what purpose.
HungarianAzt már nem hallotta Morgaine, hogy Arthur mit válaszolt erre.
Before Morgaine could hear what Arthur answered, they were out of earshot.
HungarianAzt már nem kell tudnom, hogy ki, kivel szemben és milyen ügyben emelt panaszt.
I do not need to know who complained to whom about what.
Hungarian- Azt már nem tette hozzá, hogy rövid ideig nem volt a monitorok előtt, így az egész az ő hibája.
He didn't add that he'd been off the monitors for a while, and that it was all his fault.
HungarianAzt már nem is igen fogta fel, hogy Kers felnyalábolja és lefekteti az ágyba.
He vaguely recalled Kers putting him to bed after that.
HungarianHogy Lanzing hogyan esett le, vagy miért, vagy hogy egy vadállat támadta-e meg, azt már nem deríthetjük ki.
How Lanzing fell, or why, or if some animal attacked, those things we can't know.
HungarianHát azt már nem mondta meg, de azt tudom, hogy a kutyái sose jöttek vissza arról az éjszakai vadászatról.
Shore didnt, though I do know his dogs never come back with him that night.

Hasonló fordítások a(z) "azt már nem!" szóra angolul

azt névmás
English
már határozószó
nem főnév
nem
nem melléknév
English