magyar-angol fordítás erre a szóra: azt jelzi

HU

"azt jelzi" angol fordítás

HU

azt jelzi

volume_up

Példamondatok a(z) "azt jelzi" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz egyértelműen jelzi azt, mi működik alapvetően rosszul az Európai Unióban.
This is symptomatic of what is going fundamentally wrong in the European Union.
HungarianEz egyértelműen azt jelzi, hogy a Bizottság különösen odafigyel a fiatalokra.
This sends a clear signal that the Commission has a special concern for young people.
HungarianEz az információ is azt jelzi, hogy a jövőben magasabb tejkvótára tartunk igényt.
This information indicates the need for higher milk quotas in the future.
HungarianEz az állásfoglalás azt is világosan jelzi, hogy 2009-re eredményekre számítunk.
This resolution also indicates clearly that we expect results by 2009.
HungarianAzt jelzi, hogy az európai szolidaritás még válság idején sem tűnik el teljesen.
It shows that even at a time of crisis European solidarity has not completely disappeared.
HungarianA harmadik jelentés azt jelzi, hogy a fogyasztói tej rugalmasabban is forgalomba hozható.
The third report indicates that drinking milk could be marketed more flexibly.
HungarianEz torzítja a piacot, de azt is jelzi, hogy a piacnak is megvannak a szociális költségei.
This distorts the market but it also indicates that the market has its social cost.
HungarianAzt jelzi, hogy merre fordulnak az árak, és lehetővé teszi a beruházásokat.
It indicates where the price could go and allows investments to be made.
HungarianEz az egyetértés azt jelzi, hogy a szociális párbeszéd konkrét eredményekhez vezethet.
This agreement indicates that social dialogue can bring concrete results.
HungarianEz számunkra azt jelzi, hogy ön az ellentmondásos vagy nehéz kérdéseket el kívánja odázni.
This indicates to us that you propose postponing controversial or difficult issues.
HungarianTehát azt a pillanatot jelzi, ami egy adott szakaszt elválaszt egy másiktól.
It therefore indicates a moment that separates one stage from another.
HungarianÉs azt jelzi, hogy amit maga olvasott, az igenis megtörtént tényeken alapul.
And a fair indication that what you've been reading is based on fact.
HungarianHa az embert pihenni hagyják, azt jelzi, hogy hamarosan szükség is lesz rá, kipihenten.
Being allowed to rest implied that rest was something they'd need soon.
HungarianEz azt jelzi, hogy az értesítés terén javult a tagállami fegyelem.
This indicates better discipline by Member States where notification is concerned.
HungarianAz ír szavazás megismételtetése azt jelzi, hogy az EU mára diktatúrává vált.
The fact that the Irish were made to vote twice proves that the EU has now become a dictatorship.
HungarianEzzel közvetve azt jelzi, hogy támogatni tudja az állatok élelmiszeripari célú klónozását.
By doing so, it is indirectly showing that it can support animal cloning for food production.
HungarianEz azt jelzi, hogy az agrárpolitikánk valójában csak a nagybani érdekeket szolgálja.
That indicates that our agricultural policy only really serves the interests of the large concerns.
HungarianNem akarjuk észrevenni, hogy a spanyol kötvénypiac azt jelzi, ők lesznek a következők.
We must ignore the fact that the Spanish bond market is telling us that they are going to be next.
HungarianEnnek az információnak a termékeken való feltüntetése azt is jelzi, hogy a termék kiváló minőségű.
Putting this information on product labels also shows the high quality of the product.
HungarianSzeretnék gratulálni önnek ehhez, mert ez azt jelzi, hogy nagyon fontos munkát végzett.
I would like to congratulate you on that because it shows that you have done very important work.

Hasonló fordítások a(z) "azt jelzi" szóra angolul

azt névmás
English
azt mondhatni
English
azt mondják
English
azt hallottam, hogy
azt mondják, hogy
azt már nem! indulatszó
azt állítja hogy ige