magyar-angol fordítás erre a szóra: azt hallottam, hogy

HU

"azt hallottam, hogy" angol fordítás

HU

azt hallottam, hogy

volume_up

Példamondatok a(z) "azt hallottam, hogy" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzt hallottam, hogy övé a Belvedére-klub és két úszó játékkaszinó kint a tengeren.
I heard he owns the Belvedere Club and both the gambling ships out on the water.
HungarianAzt hallottam, hogy Ehlana eszméletlen, és be van zárva valamilyen kristályba.
'I've heard that Ehlana's unconscious - and sealed in some kind of crystal.'
HungarianAzt mondták, nyugalomba vonulnak, de később azt hallottam, hogy mégis állást vállaltak.
They said they were retiring, but I heard afterwards that they took another post.
HungarianAzt hallottam, hogy némelyikük naponta öt fontot is bezsebelt csodaszereiért.
I And I was told that some of them got five pounds a day by their physic.
HungarianTudja, kedves Gurgeh, azt hallottam, hogy az önök Kultúrájában nincsenek törvények.
'You know, Mr Gurgeh, I have heard that in your Culture you have no laws.
HungarianA Tanácstól azonban csak azt hallottam, hogy elítélik az erőszak mindkét oldalát.
However, from the Council I have heard only that they condemn both sides for the violence.
HungarianBattle-től azt hallottam, hogy a házbeliek közül senki sem hallotta a lövést.
I understood from Battle that nobody in the house heard the shot fired.
HungarianValakitől azt hallottam, hogy Mors Planch egészen különleges, mert mert normális.
Hari mused, Someone told me Mors Planch is different in an odd sort of way, that he's normal.
Hungarian-Mégis azt hallottam, hogy Mrs. Crale-nek sokat kellett nyelnie házaséletük során.
And yet it has been told me that Mrs Crale put up with many hard things in her married life.
HungarianAzt hallottam, hogy stresszhelyzetben is jól tud lőni, Sir John tette hozzá elismerően.
I know you can shoot accurately under pressure, Sir John, he added, with casual respect.
HungarianOtthon mindig azt hallottam, hogy te parancsolsz a házi szellemnek.
They always said at home that the spirit in this house was yours to command.
HungarianAzt hallottam, hogy az európai nők nem olyan önfejűek, mint az amerikaiak.
European women, they tell me, are less assertive than American ones.
HungarianAzért mondom ezt el, mert e vita során megint azt hallottam, hogy 120 000 munkahely szűnne meg.
I am saying this because I heard again in this debate that 120 000 jobs would be lost.
HungarianMindig azt hallottam, hogy őt tartják a legnagyobb elf királynak, és mindenki tiszteli.
I've always heard that he is considered the greatest of the Elven kings, respected by everyone.
HungarianAzt hallottam, hogy a férfiak szeretik, ha ilyen kuncogott a lány.
I've heard that men like this, she said with a sparkle and a giggle.
Hungarian- Azt hallottam, hogy már ők is kezdenek megbarátkozni az egyezménnyel.
'I've heard that they've started saying nice things about the settlement - very quietly, I admit.
Hungarian- Az udvaron azt hallottam, hogy szászok kötöttek ki a déli partokon - morgott az asszony.
I heard in the courtyard that there were Saxons landing on the Southern Shores, the woman grumbled.
HungarianHolmes, azt hallottam, hogy belelát az emberi lélek sötét rejtelmeibe is.
But I have heard, Mr. Holmes, that you can see deeply into the manifold wickedness of the human heart.
HungarianLangleyben azt hallottam, hogy Emil Jacobsnak is dolgozol.
They told me at Langley that you do a lot of Intel work for Emil Jacobs.
HungarianAzt hallottam, hogy Marcus herceg viszont igényt tart az egész országra.
I have heard that Duke Marcus now claims all that country.

Hasonló fordítások a(z) "azt hallottam, hogy" szóra angolul

hogy kötőszó
English
azt névmás
English
azt mondják, hogy
azt állítja hogy ige