magyar-angol fordítás erre a szóra: aztán

HU

"aztán" angol fordítás

EN
HU

aztán {kötőszó}

volume_up
aztán (és: akkor, akkori, azután)
Gyorsabban érne oda a kutyánál, de először az ajtóig, aztán vissza a kocsihoz?
She could beat the dog to the door, but not to the door and then back to the car.
Először csak egy cseppet kapsz, aztán ha nem elég, megpróbálkozunk egy újabbal!
One drop shall I give you; one drop will suffice, and if not, then we shall try another.
Raguzába kellett mennie fontos csomagokért, amelyeket elvisz Amszterdamba, aztán hazajön.
He was to go to Dubrovnik to pick up several important packages and take them to Amsterdam, then come home.

Példamondatok a(z) "aztán" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAztán egyszerre csak történt valami a Rogue és az Umpqua folyók közti térségben.
Then, somewhere between the Rogue and the Umpqua, something unexpected happened.
HungarianMacAran úgy érezte, most nem tud megszólalni de aztán rájött, hogy nem is kell.
Rafe MacAran found himself unable to speak--and then realized he didn't have to.
HungarianPillantására sem méltatott, így aztán vállat vontam, és folytattam a kanalazást.
She didn't look up, and eventually I shrugged to myself and carried on sipping.
HungarianAztán, amikor már átöleltem, hűvösen kijelentette, hogy semmi értelme a dolognak!
And then, with my arms around her, she told me quite coolly that it was no good!
HungarianAztán egy lassúbb húzás a kvantum- fekete lyukkal, és a hajó egyszerűen eltűnik.
Then a slower pass with the quantum black hole, and the ship simply disappears.
HungarianAztán jött a második hullám, és ezúttal az egyik pilótának nem volt szerencséje.
The F-i6 Fighting Falcons, descending right into the SAM trap, had almost none.
HungarianAztán leült mellé, fogta a kezét, de nem fárasztotta szavakkal a beteg asszonyt.
Then she sat near her, holding her hand, not troubling the sick woman with words.
HungarianEddie Mars halványan elmosolyodott, aztán bólintott, és benyúlt a mellső zsebébe.
Eddie Mars smiled faintly, then nodded and reached into his inner breast pocket.
HungarianEgy-két pillanatig fülelt, nem hallgatózik-e valaki, aztán felemelte a kagylót.
She listened a moment or two in case of interruptions, then lifted the receiver.
HungarianEgy másodpercre találkozott a tekintetünk, aztán Rankin a Trikkala felé fordult.
His eyes met mine for a second and then he looked away, out towards the Trikkala.
HungarianElért a falhoz, megtorpant, körülnézett még utoljára, aztán gyorsan felmászott.
She reached the wall, paused to take a final look round, then quickly scaled it.
HungarianRonnie és Syd követték őket a Waterloo hídig, aztán megfordultak és hazamentek.
Ronnie and Syd followed them to Waterloo Bridge, then turned back and went home.
HungarianHa kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
If you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
HungarianStark belopakodott a romok közé, aztán hátát a langyos kőnek támasztva megpihent.
Stark went in among them and then sat down, leaning his back against warm stone.
HungarianHilary először csak megszédült, aztán a döbbenet lassan átadta a helyét dühének.
Hilary was dazed at first, but then her shock gave way to anger at the vandals.
HungarianA keze, amely a partvist fogta, az arca magasságába ért, és aztán megmerevedett.
The fist wrapped around the handle got to the level of his chin and then froze.
HungarianMeg akartam kerülni, aztán észrevettem, hogy felemelt jobb kezében kulcsot tart.
I started to go around him, then I noticed that his lifted right hand held a key.
HungarianMiss Blacklock szót fogadott, aztán megmutatták Miss Marple-nak a golyók nyomát.
Miss Blacklock obeyed, and then Miss Marple was shown the actual bullet holes.
HungarianAztán folytatja: "De anyu, férfiak és nők nem láthatják egymást meztelenül, anyu.
And she goes, "But Mom, but men and women can't ever see each other naked, Mom.
HungarianA túloldalon egy pillanatra elhallgatott az írógépkattogás, aztán folytatódott.
The clacking typewriter on the other side stopped for a moment, and then went on.