magyar-angol fordítás erre a szóra: azon a ponton

HU

"azon a ponton" angol fordítás

EN
HU

azon a ponton {határozószó}

volume_up
azon a ponton (és: amott, oda, ott)

Példamondatok a(z) "azon a ponton" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianÉs a folyamat irányításáért felelős személyek sem tartózkodtak azon a ponton a teremben.
Nor were those responsible for managing the procedure in the room at that point.
HungarianMost már bizonyára mérföldekkel túl van azon a ponton, ameddig hallhatott.
No doubt he was miles beyond the point where he might hear my call.
HungarianAz én kormányom beavatkozott azon a ponton, amikor a válság a legsúlyosabban éreztette jelenlétét.
My government intervened at the point where the crisis was most being felt.
HungarianNevetnie kellett volna, ha nem azon a ponton van, hogy sírásban tör ki.
She would have laughed, if she hadn't been on the point of crying.
HungarianHidd el, már túl vagyok azon a ponton, hogy utálok... minden srácot aki jobban kedvel téged.
Trust me, at this point, I'm past the fact... that every single guy likes you better than me.
HungarianEgyesek még azt is mondhatják, hogy már túl vagyunk azon a ponton, ahonnan nincs visszatérés.
Some even say that we have already gone past the point of no return.
HungarianA ház majdnem azon a ponton volt, ahol a hegy találkozott a vízzel.
The house was almost at the point where the mountain met the sea.
HungarianA jégcsákányseb szárazon égett a vállaim között, és a hús azon a ponton egészen merev volt.
The ice-pick wound between my shouders had a dry sting, and the flesh around the place was stiff.
HungarianTalán érdekli majd, ha megtudja, hogy a volt igazgatónk már azon a ponton volt, hogy áthelyezi Izlandra.
It may interest you to know that our ex-Director was on the point of transferring him to Iceland.
HungarianAz arca még mindig sajgott azon a ponton, ahol a lány megütötte.
His face still stung from where she had slapped him.
HungarianKönnyen lehet, hogy már túljutottunk azon a ponton, amikor már felhasználtuk a világ készleteinek több mint a felét.
We might already have passed the point at which we have used over half the world's supply.
HungarianHát, ez minden, amivel azon a ponton valamit is kezdeni tudtam.
So that's all I had to work with at that point.
Hungarian(Nevetés) Hogy ténylegesen visszatartsam a lélegzetem azon a ponton túl, ahol az orvosok már agyhalottnak tekintenének.
(Laughter) To actually try to hold my breath past the point that doctors would consider you brain dead.
HungarianJelenleg Szerbia azon a ponton áll, ahonnan még nem érkezett az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelem.
At the present time, Serbia is at a certain point where no application has been submitted yet to join the European Union.
HungarianMár azon a ponton volt, hogy maga is elszunyókál.
HungarianA csillapodás mértékébl ítélve pontosan azon a ponton szívódnak majd fel, ahol a Hálószakasz a Holtponthoz képest relatív nyugvópontra ér.
The rate of attenuation implied a zero-state at exactly the point the Sleeper Service would come to an Excession-relative halt.
HungarianMind a belső reformok ütemének, mind pedig az EU reagálásának minél előbb túl kell jutnia azon a ponton, ahonnét már nem lehet visszafordulni.
Both the pace of internal reform and the EU response should continue to get beyond the point of no return sooner, rather than later.
HungarianTehát a személyes adatokkal kezdődik, azon a ponton ahol a sebességhatár az úton 25, és persze mi ennél gyorsabban megyünk.
So you start with the personalized data where the speed limit on the road that you are at that point is 25, and, of course, you're going faster than that.
HungarianNicholas megállította a szalagot, éppen azon a ponton, amikor a férfi arca szemből, a lehető legtisztábban látszott, és így szólt:
He looked around anxiously, and for one very long second seemed to look in the precise direction of the camera, hidden in an air vent above the refrigerator.
HungarianA hajkefe a komód szélére siklott, túl azon a ponton, ahonnan már a földre kellett volna bucskáznia aztán csak himbálózott, mintha láthatatlan madzag tartaná.
The hairbrush slid to the edge of the bureau, slid out past the point where gravity should have toppled it, and then dangled, as if on an invisible string.

Hasonló fordítások a(z) "azon a ponton" szóra angolul

ponton főnév
English
azon határozószó
English
azon a véleményen van, hogy
ezen a ponton