HU

az egész {határozószó}

volume_up
Ezért kell nekünk nyernünk, különben az egész harc értelmetlen.
And that's why we have to win, because if we don't, then the whole game is meaningless.
- Hát, igen, ha nem vigyázunk, az egész bolygót megölhetjük jegyezte meg Maclean.
Yeah, well, if we're not careful, we might just kill the whole planet, Maclean observed next.
Az egész palota tudott róla... sőt, valószínűleg az egész város.
The whole palace knew about it - the whole city, probably.

Példamondatok a(z) "az egész" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
Increasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
HungarianMinden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
In each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
HungarianÉs az a rengeteg férfi a sírban, az egész föld egy cinterem, egy halotti máglya.
And all those men in their graves, the whole earth a graveyard, a funeral pyre.
HungarianAz euroövezet a stabilitás pillére Európa és az egész globális gazdaság számára.
The Euro Zone is a pillar of stability for Europe and the whole global economy.
HungarianVillamos áram van az egész padlósávban! üvöltötte az igazgató magyarázatképpen.
We can electrify that whole strip of floor, bawled the Director in explanation.
HungarianEz az egész nem volt létfontosságú az Alapítvány-tervezet sikere szempontjából.
In fact, this was not essential to the success or failure of the Foundation Plan.
HungarianEgy nap... egy hozzám hasonló... meg fog ölni az egész rohadt fajtáddal együtt.
One day... someone like me... is gonna kill you... and your whole fucking race.
HungarianA probléma nem csak bizonyos csoportokat érint; az egész társadalomban jelen van.
There are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
HungarianNem szabad az egész világnak írni, és nem szabad tíz embernek írni, vagy kettőnek.
You don't write for the whole world, and you don't write for ten people, or two.
HungarianGyorsan csatlakoztak a többiekhez, miközben az egész erdőt elborították a lángok.
The three quickly joined the others as the entire forest was enveloped in flames.
HungarianJanuár 13-a éjjelének véres eseményei Európát és az egész világot megdöbbentették.
The bloody events of the night of 13 January stunned Europe and the whole world.
HungarianKogát azonban elrabolta az a fickó, aki szerintünk az egész showműsort irányítja.
But Koga got himself kidnapped by the guy who we think is running the whole show.
HungarianLehet, hogy nem az egész világ esküdött össze ellenük, de mégis így nézett ki.
Maybe everyone in the world wasn't out to get them, but it sure seemed that way.
HungarianMina, a gyerekek, az unokák, valamennyien vele mentek, az egész család távozott.
Mina and his children and grandchildren all went with him, the entire family.
HungarianÉs ezért nem készülnek el a dolgok munkaidőben, az M&M-ek miatt van az egész.
And this is why things don't get done at work -- it's because of the M&Ms.
HungarianAz egész helyiség ebben a szellemben volt berendezve: dolgozószoba és nem múzeum.
The entire room shared this style: it was a working environment, not a museum.
HungarianAzonnal megfogta a karját, és felsegítette az egész testében reszkető teremtést.
He bent by her, seized her up and held her by the arms and held her, she trembling.
HungarianAzt hitték, hogy az egész napot Reiskyvel töltöm, aztán holnap rászállok Pellrodra.
They figured we'd spend the day with Reisky, then consume tomorrow with Pellrod.
HungarianDianne szinte egy szót sem szólt, és az egész beszélgetés alig tartott két percig.
Dianne said almost nothing, and the entire conversation lasted under two minutes.
HungarianEgész egyszerűen az a szinte tudattalan vágy, amivel mesévé költjük az életünket.
It wasn't exactly lying; it wasn't even embroidering the truth, strictly speaking.

Hasonló fordítások a(z) "az egész" szóra angolul

az kötőszó
English
az névmás
English
az prepozíció
English
egész főnév
English
egész melléknév
egész határozószó
az átlag főnév
English
az Outback területén alkó ember
English
az ember főnév
English
az elköltözöttek főnév
English