HU

az összes {melléknév}

volume_up
Az összes túszt megmentették, és az összes bűnözővel végeztek.
All the hostages were rescued, and the criminals all were killed.
Az összes Sívát, az összes vakcinát, minden feljegyzést.
All the Shiva, all the vaccines, all the records.
Biztosítani kellene, hogy az összes érdekelt teljesítse kötelezettségvállalásait.
It ought to be assured that all the concerned stakeholders stand by their commitments.

Példamondatok a(z) "az összes" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHajnalban az összes illegális díler felbukkan, olcsó tollakat és Homályt árulnak.
That early all the illegal dealers turn up, selling off cheap feathers and Haze.
HungarianHogyan lehetnék hívő, miután ennyi éjszaka óta rám hagyatkozik az összes társam?
How could I be faithful now to all my companion had confided over so many nights?
HungarianKülönösen fontos, hogy az irányelv a megkülönböztetés összes kritériumát lefedi.
It is especially important that the Directive covers all discrimination criteria.
HungarianEgy évben kimúlt az összes csirke és senki nem akarta oda berakni a csirkéket.
One year, all the chickens died, and no one wanted to put the chickens in there.
HungarianEzért végignéztem az összes rajzát, több mint 700-at, és férfiportrékat kerestem.
So I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
HungarianCarlotta csak a szemébe nevetett az összes jótékonykodónak, ahogy titulálta őket.
Carlotta all but laughed in the face of these `do-gooders,' as she called them.
HungarianDe Mihály és az összes angyalok kedvéért sem maradok még egy percig Moszkvában.
But Michael and all his angels would not have kept him in Moscow a moment longer.
HungarianMindenütt vígan tenyészett az aggkóró, a szulák és az összes többi gyomnövény.
Groundsel, bindweed and other garden pests showed every sign of vigorous growth.
Hungarian(ES) Köszönöm a FICIB-nek, hogy az összes kolumbiai túsz kiszabadításáért küzd!
(ES) I would like to thank the FICIB for fighting for all hostages in Colombia.
HungarianÉs megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
Yes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
HungarianEz megy tovább és tovább, az összes ezekkel az értékekkel, amiket mi nem értünk.
It goes on and on and on, all these values, all these numbers you don't know.
HungarianAzután megdarabolod itt az összes férfit és nőt, hogy kiéld kicsinyes haragod?
And stab all these lads and lasses around to work off your little rage, no doubt.
HungarianVégül úgy döntött, hogy Mask szolgálata eltér az összes többi isten szolgálatától.
He had finally concluded that serving Mask was different than serving other gods.
HungarianCorbell elképzelt egy óriási mészárlást, melyben az összes építész elpusztult.
Corbell fantasized a great pogrom in which all the world's architects had died.
HungarianAz összes olyan dolog miatt elveszítheted a munkádat, amit a munkádon kívül végzel!
...you could lose your job for all the jobs you're doing besides doing your job.
HungarianEz demokrácia volt, és az írek nemet mondtak az összes többi nemzet nevében is.
That was democracy, and the Irish voted no on behalf of all the other nations.
HungarianEurópában ma az összes forgalmi előtéri ellenőrzés 54%-a európai üzemeltetőt érint.
Today in Europe 54% of all aircraft ramp inspections concern European operators.
HungarianAz ő hirdetőtábláik kéziratok, imák az összes érző lény jól-létének érdekében.
Their billboards are manuals, prayers to the well-being of all sentient creatures.
HungarianA számítógépből előhívta az összes ügy összegzését, aztán kétszer átolvasta őket.
From the computer she had pulled summaries of each, then reviewed them twice.
HungarianAz összes fajtámbeli ismerősöm között ő hasonlított legjobban egy halandó emberrel.
In fact, he looked more like a mortal man than any of our kind I've ever known.

Hasonló fordítások a(z) "az összes" szóra angolul

az kötőszó
English
az névmás
English
az prepozíció
English
összes melléknév
összes főnév
az átlag főnév
English
az Outback területén alkó ember
English
az ember főnév
English
az elköltözöttek főnév
English
az elhunyt hozzátartozói főnév
az elhunytak főnév
English
az ő bőrében határozószó
az ágyat nyomja
az ügy érdekében
az életével lakol ige
az idegeim tönkrementek