magyar-angol fordítás erre a szóra: autonómia

HU

"autonómia" angol fordítás

HU

autonómia {főnév}

volume_up
A baszkoknak, katalánoknak jár, a székelyeknek nem jár az autonómia.
Basques and Catalans are entitled to autonomy while the Székely are not.
Egyértelmű, hogy tartós megoldást csak az autonómia jelentene, méghozzá egy kiszélesített, valódi autonómia.
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
Jegybanki autonómia csorbítása, hamarosan visszavétele.
Impairment, and soon, revocation of central bank autonomy.
Grönland a Dán Királyság része, és jelentős szerepet tölt be az autonómia értelmében.
(DA) Mr President, Greenland is part of the Kingdom of Denmark with significant responsibility under Home Rule.

Példamondatok a(z) "autonómia" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzt jelenti a stratégiai autonómia, amelyet e politika eszközeivel alakítunk ki.
This is what is meant by the strategic autonomy that we are developing by means of this policy.
HungarianA baszkoknak, katalánoknak jár, a székelyeknek nem jár az autonómia.
Basques and Catalans are entitled to autonomy while the Székely are not.
HungarianA média, a jogállamiság, az ellenzék és az államigazgatási autonómia mind érintett.
The media, rule of law, the opposition, the autonomy of the state administration, have all been affected.
HungarianHszincsiangban, az ujgurok régiójában, pont olyan csekély mértékű a kulturális autonómia, mint Tibetben.
In Xinjiang, the region of the Uighurs, there is just as little cultural autonomy as in Tibet.
HungarianJegybanki autonómia csorbítása, hamarosan visszavétele.
Impairment, and soon, revocation of central bank autonomy.
HungarianEgyértelmű, hogy tartós megoldást csak az autonómia jelentene, méghozzá egy kiszélesített, valódi autonómia.
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
HungarianGrönland a Dán Királyság része, és jelentős szerepet tölt be az autonómia értelmében.
(DA) Mr President, Greenland is part of the Kingdom of Denmark with significant responsibility under Home Rule.
HungarianAz építésügyi rendeletek a múltban természetesen bizonyos mértékben a nemzeti autonómia központi részét alkották.
In the past, of course, building regulations were, to some extent, a core domain of national autonomy.
HungarianAndreas Gross ET jelentéstévő szerint a szeparatizmus leghatásosabb ellenszere az autonómia.
According to Andreas Gross, rapporteur for the Council of Europe, autonomy is the most effective antidote against separatism.
HungarianMindig a tibeti autonómia mellett emelt szót, nem a szeparatizmust támogatta, ahogyan a kínaiak állítják.
He has always spoken out in favour of Tibetan autonomy rather than putting the case for separatism, as the Chinese allege.
HungarianA világ számos más részén is az autonómia lehet a megoldás a hasonló történelmi és etnikai jellegű konfliktusokra.
Autonomy could provide a solution to similar historical and ethnic conflicts in many other countries in the world.
HungarianA finnországi Åland-szigeteken és az olaszországi Dél-Tirolban a regionális autonómia valójában stabilizálta az országot.
In the Åland Islands of Finland and in South Tyrol in Italy, regional autonomy has really stabilised the country.
HungarianAz intézményen kívüli ellátás és a nagyobb autonómia az Európai Unió fogyatékossági stratégiájának prioritásai között szerepelnek.
De-institutionalisation and greater autonomy are among the priorities of the European Union Disability Strategy.
HungarianEzt jelenti a helyi autonómia.
HungarianSzlovákia és Románia etnikai alapokon szerveződő magyar politikai pártjainak képviselői találkoznak nyíltan, és vitatják meg az autonómia kérdését.
Representatives of ethnic Hungarian political parties in Slovakia and Romania openly meet to discuss autonomy.
HungarianLáthattuk, hogy milyen sok parlamenti képviselő használta fel ezt a jelentést arra, hogy az autonómia követelése révén propagálják a pártjuk programját.
We have witnessed how many MEPs have used this report to promote their party agendas by requesting autonomy.
HungarianVégül az előadó még egy alapvető kérdéssel foglalkozott: az abszolút stratégiai autonómia ellenzésével a KBVP végkifejleteként.
Finally, the rapporteur also covered one fundamental issue: opposition to absolute strategic autonomy as the final outcome of the CSDP.
HungarianAz olyan elveket, mint a szubszidiaritás, az autonómia és az önszabályozás, a sportban nemzeti és regionális szinten is széles körben alkalmazzák.
Principles such as subsidiarity, autonomy and self-regulation in sport are broadly applied at national and regional level.
HungarianTovábbi konfliktusok lehetőségét rejtik magukban az olyan homályos és ellentmondásos fogalmak, mint az "önkormányzat” és a "kulturális autonómia”.
In addition, vague, controversial concepts like 'self-governance' and 'cultural autonomy' also have the potential to cause conflict.
HungarianElfogadhatatlan volna, ha ez a kettősség veszélybe sodorná azt az autonómia iránti vágyat, amelyet a lakosság 95%-a egyértelműen kinyilvánított.
It would be unacceptable for this ambiguity to put at risk the desire for autonomy that was clearly expressed by 95% of the population.