magyar-angol fordítás erre a szóra: atyáskodó

HU

"atyáskodó" angol fordítás

volume_up
atyáskodó {mn}
HU

atyáskodó {melléknév}

volume_up
Abba kell hagynunk a kis atyáskodó kiigazításainkat, amiket eddig bejelentettünk.
We must stop making our little paternalistic adjustments that we have announced up to now.
Lambert is especially paternalistic.

Példamondatok a(z) "atyáskodó" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianArcán atyáskodó mosollyal beszélt és az összes aggodalmas arcot megnézte magának.
He spoke with a patronizing smile and looked at each of the worried faces.
HungarianAbba kell hagynunk a kis atyáskodó kiigazításainkat, amiket eddig bejelentettünk.
We must stop making our little paternalistic adjustments that we have announced up to now.
HungarianKissé atyáskodó, ha azt mondják nekem, hogy lesznek cselekvési tervek.
I find it somewhat patronising to be told that we will get action plans.
HungarianUtálom az atyáskodó hangnemért meg ezért az ostoba szőrszálhasogatásért.
I hate him for his patronizing tone, and for his silly hairsplitting.
HungarianCreideiki gúnyolódott, de Metz atyáskodó mosolyából úgy látta, az ember komolyan veszi.
Creideiki was sarcastic, but he realized, as Metz smiled patronizingly, that the human took him seriously.
HungarianTakkata-Jim látszólagos nyugalommal viselte az atyáskodó gesztust, aztán nézte, hogyan úszik el az ember.
Takkata-Jim bore the patronizing gesture with outward calm, and watched as the human turned to swim away.
HungarianAz ősz hajú, atyáskodó arcú Murfnek kedves szemei voltak.
The gray-haired, fatherly Murf had kind eyes.
Hungarian- Ez azt jelenti- mondta Voltaire atyáskodó hangon -, hogy többek lettek, mint mozgó tapéták ebben a világszimulációban.
Meaning, Voltaire said archly, that they are no longer mere animated wallpaper for our simulated world.
HungarianÕrültség lenne - mondta atyáskodó hangon Fowler.
'Even if that's true, we have to set it aside.'
HungarianVéleményem azonban az, hogy az innovációt fékező, atyáskodó adminisztratív magatartással rossz irányt veszünk.
We are, to my mind, moving in the wrong direction with the patronising administrative attitude that holds back innovation.
HungarianLambert különösképpen atyáskodó.
HungarianAz ő jelentése egyike a leginkább atyáskodó, intervencionista, bár politikailag korrekt szövegeknek ebben az egész parlamenti időszakban.
Her report is one of the most patronising, interventionist, politically correct texts of this whole parliamentary term.
HungarianÚgy is érzem, hogy a jelentés hagyományosan atyáskodó hangneme, amellyel az EU szegény, írástudatlan rokonaihoz közeledik, nem elfogadható.
I also feel that the traditionally patronising tone of the report with which the EU addresses its illiterate poor relatives is inappropriate.
HungarianNe felejtsétek el - ismételte meg Lantern atyáskodó melegséggel a hangjában -, bármi is történjék, nincs okotok a félelemre.
'Just remember at all times,' Lantern said cryptically yet with the warmth of a loving uncle, 'regardless of what happens, you've no reason to be afraid here.'
HungarianA Bizottság javaslata túlzottan atyáskodó, mert egy bizonyos irányba próbálja terelni a fogyasztókat ahelyett, hogy információval látná el őket.
The Commission's proposal is overly nannying because it tries to push consumers in a certain direction instead of giving them the information.
HungarianElnök úr, Ukrajna politikai életét az az atyáskodó vezetési stílus jellemzi, amely mélyen gyökerezik a szovjet érában.
on behalf of the EFD Group. - (SK) Mr President, Ukraine's political scene is characterised by a gubernatorial style of leadership, deeply rooted in the former Soviet era.
HungarianUgyanakkor Európának a szükséges óvatossággal kell haladnia, mert a nyugati tanácsokat igen könnyedén az atyáskodó vagy beavatkozó magatartással téveszthetik össze.
Yet Europe must also move with the necessary caution, because advice from the West could all too easily be mistaken for patronisation or intervention.
HungarianÉs egy olyan korban, mely mostanság olykor félelmetes vagy zavaros, megnyugtató egy szinte atyáskodó szakértői tekintély, tisztán és világosan megmondják, mit lehet tenni és mit nem.
And in an age that is sometimes nowadays frightening or confusing, we feel reassured by the almost parental-like authority of experts who tell us so clearly what it is we can and cannot do.