magyar-angol fordítás erre a szóra: attól kezdve

HU

"attól kezdve" angol fordítás

HU

attól kezdve {határozószó}

volume_up
attól kezdve
attól kezdve (és: azután)
És attól kezdve gyakran játszottak együtt!
And thereafter they played often.
Ez az eseménysor attól kezdve szinte minden éjjel megismétlődött, míg lassan előre kiszámítható rituálévá nem nemesedett.
The sequence of events repeated itself almost every night thereafter, until it had the predictability of ritual.

Példamondatok a(z) "attól kezdve" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianViszont, attól az időtől kezdve egészen tizenegy húszig, furcsamód, felszívódott.
But between that time and eleven twenty, he seemed to have been singularly elusive.
HungarianAttól a pillanattól kezdve, hogy hangokat vélt hallani, Bobby rosszkedvű lett.
Ever since he'd been awakened by what he called the wordburst, Bobby had been moody.
HungarianTay elmosolyodott, továbbment, és attól kezdve nem próbált közeledni a másikhoz.
Tay smiled and backed off and did not try to approach the other man again.
HungarianAttól kezdve, ha éppen nem vadásztam, Nicolas és társalkodásunk töltötte ki életemet.
From then on, when I was not hunting, my life was with Nicolas and our conversation.
HungarianAzt hittük, rájött, és attól kezdve igyekezett zűrzavart kelteni benne.
We took it for granted you'd find out and went ahead with a confusion operation.'
HungarianAttól kezdve német neveltetést kaptam, német barátaim voltak, és főleg németül beszéltem.
From then on, my education, my friends, and my principal language were German.
HungarianAttól kezdve, hogy is fogalmazzam meg, a fiatalemberből mindenki köcsöge lesz.
After that, the young man becomeshow shall I put it?anybodys property.
Hungarian- Attól a perctől kezdve - válaszolta Drinn - nem ismertünk mást, csak bőséget.
Drinn answered, From that moment, we have known nothing but bounty.
HungarianAnyát Kandrys mellé temették, és attól kezdve apa állandóan a sír mellett üldögélt.
After she died he took to sitting long hours out in the open, out on the edge of the mound.
HungarianAttól kezdve meggondolatlan cselekedetei teljes romlásba döntötték az ország gazdaságát.
Since then his ill-considered actions have reduced his country's economy to total ruin.
HungarianAttól kezdve gyanúsította Nevile-t, hogy Thomas beszélt rólam meg Adrianról.
He suspected Nevile as soon as Thomas told him about me and Adrian.
HungarianÉs tulajdonképpen attól a naptól kezdve, kényelmesen kezdte magát érezni velünk.
And actually from that day on, she's been comfortable with us.
HungarianHa Európa eltérne alapvető értékeitől, akkor attól kezdve nem lehetne tovább Európának nevezni.
If Europe departed from its fundamental values, it could no longer be Europe.
HungarianAttól a naptól kezdve, hogy kérdezni kezdte őt, ez bárhogy végződjék is elkerülhetetlen lett.
Since the day she'd begun to question him, this- whatever it was to be-was inevitable.
Hungarian- Attól a perctől kezdve, hogy először láttam ma reggel, kísért ez a kép.
'Since I first saw it this morning, the thing's been haunting me.'
HungarianAttól kezdve, hogy a magasfeszültségű vezetékek a vízzel borított padlóra estek...
Af#31;ter those high-voltage cables hit that water-covered floor
HungarianVeszély fenyegette Marjorie-t attól a perctől kezdve, hogy belépett a házba.
From the half-crushed beer can onward, he stalked a new quarry.
HungarianA hobbitok nekikezdtek kalandjaik történetének, attól kezdve, hogy otthagyták Hobbitfalvát.
The hobbits began to tell him the story of their adventures ever since they left Hobbiton.
HungarianÉs attól kezdve a fiút megszállta a gondolat, hogy Margaret üldözni fogja.
And from that moment on, the boy was obsessed with the idea that Margaret would come after him.
HungarianMár csak attól, az időtől kezdve kell minden lépését lenyomoznom, miután elhagyta a házat.
I'll just have to check up on his movements after he left the house.

Hasonló fordítások a(z) "attól kezdve" szóra angolul

attól határozószó
attól az időtől kezdve
attól az időtől kezdve határozószó
attól az időtől fogva
attól fogva határozószó
attól fogva
attól fogva kötőszó
vmilyen időponttól kezdve
English
attól félve hogy
vmilyen időtől kezdve
English
akkortól kezdve
attól a perctől kezdve, hogy az üzenetet megkapta
attól függően kötőszó
ifjúkoromtól kezdve
attól függetlenül kötőszó
English