magyar-angol fordítás erre a szóra: atomenergia

HU

"atomenergia" angol fordítás

HU

atomenergia {főnév}

volume_up
1. általános
Ezért követeljük az atomenergia-termelés azonnali leállítását.
That is why we are calling for an immediate abandonment of nuclear energy.
Egyetlen hátránya, hogy az atomenergia-előállítás valahogy bekerült a szövegbe.
Its only drawback is that the production of nuclear energy has somehow crept in.
Végezetül a jelentés nem tesz említést az atomenergia jelentőségéről.
Finally, the report makes no mention of the importance of nuclear energy.
Az atomenergia csak akkor biztonságos, ha nem használjuk.
The only truly safe nuclear power is no nuclear power.
Egyetértek azzal, hogy az atomenergia alkalmazása nemzeti hatáskörbe tartozik.
I agree that the utilisation of nuclear power belongs to national sovereignty.
Egyáltalán hol van még hely az atomenergia iránti vak ragaszkodáshoz?
Where is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?
2. fizika
A Nemzetközi Atomenergia Bizottság megerősítette, hogy a biztonsági szabványoknak megfeleltek.
The International Atomic Energy Commission confirmed that the safety standards were satisfied.
Így 1958-ban az EGK mellett megalapították az Európai Atomenergia-közösséget, az Euratomot is.
So, in 1958, alongside the EEC, they established Euratom — the European Atomic Energy Community.
Nem értem, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség miért nem avatkozott be korábban.
I do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.

Példamondatok a(z) "atomenergia" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEgyetlen hátránya, hogy az atomenergia-előállítás valahogy bekerült a szövegbe.
Its only drawback is that the production of nuclear energy has somehow crept in.
HungarianAz első az atomenergia: már maga a szó, a téma említése is elriaszt bennünket.
The first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
HungarianEgyetértek azzal, hogy az atomenergia alkalmazása nemzeti hatáskörbe tartozik.
I agree that the utilisation of nuclear power belongs to national sovereignty.
HungarianAz atomenergia mindenesetre számos országban az energiaszerkezet elfogadott része.
However, it is an acceptable part of the energy mix of a number of countries.
HungarianEz egy újabb lépés az atomenergia fokozatos kivonása felé, amit mi támogatunk.
This is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.
HungarianKérem egy európai terv azonnali megalkotását az atomenergia teljes mellőzésére.
I call for the immediate implementation of a European plan to phase out nuclear power.
HungarianAz atomenergia óriási lehetőségeket jelent Európa számára, de realistának kell lennünk.
Nuclear energy has great potential to serve Europe, but we need to be realistic.
HungarianEgyelőre úgy látszik, hogy az atomenergia-párti lobbinak van nagyobb befolyása.
For the time being, the nuclear power lobby appears to be gaining ground.
HungarianEljött az ideje annak, hogy átgondoljuk az atomenergia európai használatát.
It is high time for a rethink as regards the use of nuclear energy in Europe.
HungarianAz atomenergia mindent átható alkalmazásával szemben kívánok állást foglalni.
I wished to take a stand against the ever-persistent use of nuclear power.
HungarianAz atomenergia eddig jóval biztonságosabbnak bizonyult a többi energiaforrásnál.
Nuclear energy has a much safer record than any other source of energy.
HungarianJelenleg nem boldogulunk az atomenergia, mint alacsony kibocsátású technológia nélkül.
At present, we cannot do without nuclear energy as a low-emission technology.
HungarianVégül, biztos úr, még egy aggodalomra okot adó kérdés: az atomenergia kérdése.
Finally, Commissioner, another question on a matter of some concern: the nuclear issue.
HungarianHatározottan elutasítjuk, hogy az atomenergia fenntartható, megújuló energiaforrás lenne.
We strongly reject nuclear energy as a sustainable, renewable source of energy.
HungarianMásodszor: gondoskodnunk kell az atomenergia fokozatos kivezetésének megszervezéséről.
Secondly, we must ensure that we organise a phasing out of nuclear energy.
HungarianAz atomenergia szerepe nagyon fontos, mivel hozzájárul az üvegházhatás leküzdéséhez.
Nuclear power has a major role to play because it will help combat the greenhouse effect.
HungarianAz atomenergia, a magfúzióból és a nukleáris hasadásból származó energia létfontosságú.
Nuclear power, nuclear fusion and nuclear fission are of vital importance.
HungarianMintha azt mondanánk, hogy nem az atomenergia, hanem Japán nem biztonságos.
It is as if we want to say that it is Japan, rather than nuclear energy, that is unsafe.
HungarianNem értem, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség miért nem avatkozott be korábban.
I do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.
HungarianLeszavazták a módosítást, amely az atomenergia használatának fokozatos leállítását javasolta.
The amendment which called for the phasing out of nuclear power was voted down.