magyar-angol fordítás erre a szóra: aszimmetrikus

HU

"aszimmetrikus" angol fordítás

EN
HU

aszimmetrikus {melléknév}

volume_up
Az aszimmetrikus bolygó ellentétes oldalán az óceán sekélyebbé vált.
On the opposite face of a lopsided planet, the ocean has grown shallow.
Aszimmetrikus mosoly ült az arcán, a kezében hosszú tükörbotot tartott.
He wore a lop-sided smile and held onto a long mirror staff.
Távolról úgy látszott, még nem érte el a technológia: durva felületű, piszkosfehér, kissé aszimmetrikus gömbszerű test volt.
From a distance it seemed untouched by technology: a lopsided spheroid, rough-surfaced and dirty white.
aszimmetrikus (és: elferdült, egyoldalas)

Példamondatok a(z) "aszimmetrikus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz aszimmetrikus bolygó ellentétes oldalán az óceán sekélyebbé vált.
On the opposite face of a lopsided planet, the ocean has grown shallow.
HungarianSőt, ennek a hölgynek itt különösen aszimmetrikus arca van, melynek mindkét oldala gyönyörű.
In fact, this lady has a particularly asymmetrical face, of which both sides are beautiful.
HungarianEz a legjobb módja annak, hogy fellépjünk a piac aszimmetrikus megnyitásával szemben.
This is the best way to counteract asymmetric market opening.
HungarianAszimmetrikus mosoly ült az arcán, a kezében hosszú tükörbotot tartott.
He wore a lop-sided smile and held onto a long mirror staff.
HungarianA konfliktus, amelyről ma tárgyalunk, aszimmetrikus konfliktus.
The conflict we are discussing today is an asymmetrical conflict.
HungarianArias elnök mondta ma: aszimmetrikus megközelítésre van szükség.
President Arias said today: we need an asymmetrical approach.
HungarianNem hisszük, hogy az aszimmetrikus deregulációnak értelme volna.
We do not believe that asymmetric deregulation makes sense.
HungarianMásodsorban figyelembe kell venni a területi sajátosságokat és a válság aszimmetrikus hatását.
Second, territorial specificities and the asymmetrical impact of the crisis should be taken into account.
HungarianMikor először láttam, aszimmetrikus szakállt viselt.
He was wearing an asymmetrical beard when I first saw him.
HungarianEz egy aszimmetrikus rendszer, egy átmeneti időszak.
This is an asymmetric system, a transitional period.
HungarianKülföldi volt, drága, éjfekete öltönyt, és hófehér, aszimmetrikus szakállt viselő középkorú férfi.
He was a foreigner, a middle-aged man wearing an expensive night-black business suit and a snow-white asymmetrical beard.
HungarianHogy elkerülhessük az aszimmetrikus korrekciók katasztrófáját, sürgős szükség van a párbeszédre és az együttes fellépésre.
To avoid the disaster of asymmetrical adjustments, we urgently need dialogue and collective action.
HungarianAz aszimmetrikus szakáll a nemesi származás jele, és a közemberek azok, akik sietve kitérnek az ilyet viselők útjából.
Asymmetrical beards mark the nobility, and the common people are the ones who quickly step out of their way.
HungarianTávolról úgy látszott, még nem érte el a technológia: durva felületű, piszkosfehér, kissé aszimmetrikus gömbszerű test volt.
From a distance it seemed untouched by technology: a lopsided spheroid, rough-surfaced and dirty white.
HungarianAzok a fém tartályokat, amelyek aszimmetrikus vagy jelentősebb torzulást vagy más hasonló sérülést mutatnak, selejtnek minősülnek.
Metal containers showing assymetrical or major distortions or other similar faults shall be rejected.
HungarianA kiegyensúlyozatlan tengely további aszimmetrikus csavarodása gyorsan szétrombolta az egész kettes számú meghajtót.
The added asymmetrical writhing of the unbalanced shaft rapidly completed the destruction of the entire Number Two drivetrain.
HungarianAz aszimmetrikus titkosítás nagyon lassú!
HungarianAszimmetrikus titkosítás
HungarianMegpróbálta a tragédiát egy láthatatlan ellenség és az "aszimmetrikus fenyegetések” nyakába varrni, utóbbival belső és külső terrorista akciókra utalt.
It tried to blame this tragedy on an invisible enemy and 'asymmetrical threats', implying internal or external terrorist activity.
HungarianMásodszor, a nemzeti kisebbségeket hatékonyan lehet integrálni a többség és a kisebbség kölcsönös, közös, de aszimmetrikus felelőssége alapján.
Secondly, national minorities could be integrated effectively on the basis of the mutual shared, but asymmetric, responsibility of the majority and the minority.