HU

arrogáns {melléknév}

volume_up
. - (FR) Ez az arrogáns és imperialista szöveg elfogadhatatlan.
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
Ezért hivatalos bocsánatkérést várok Öntől, nem pedig a szokásos arrogáns választ.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
Az arrogáns árnyadeptusnak fogalma sem volt, hogy csak egy bábu.
The arrogant shadow adept had no idea of how he had been used.

Példamondatok a(z) "arrogáns" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzért hivatalos bocsánatkérést várok Öntől, nem pedig a szokásos arrogáns választ.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
HungarianArrogáns viselkedése és nehézfiús pózai ellenére türelmes embernek tűnt.
Despite his arrogance and street-punk posture, he seemed to be a man of patience.
HungarianNem ismerem valami jól, de nagyon kellemetlen embernek tűnt, ijesztően arrogáns.
I didn't know him well, but he seemed to be a thoroughly unpleasant man, distant and arrogant.'
HungarianOlyan arrogáns, hogy Heliosnak nevezi magát, a görög napisten után.
He has the arrogance to call himself 'Helios,' after the Greek god of the sun.
Hungarian. - (FR) Ez az arrogáns és imperialista szöveg elfogadhatatlan.
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
Hungarian- Mert egy öntelt, leereszkedő, bombasztikus, arrogáns féreg volt.
'He was a smug, self-important, condescending, pompous, arrogant little man.'
HungarianAzonkívűl öntelt, arrogáns, fontoskodó, és rettenetesen nagyra tartja a saját képességét.
Also, he's arrogant, overbearing, self-important, and very sure of himself and his ability.
HungarianEz az asszony olyan régimódi fajta, aki tekintettel van a többiekre, de iszonytatóan arrogáns.
She's the old-fashioned kind, full of consideration for others but arrogant as the devil!
HungarianElég arrogáns ahhoz, hogy sikerrel járjon, hacsak nem segítenek nekem, és nem akadályozzuk meg együtt.
If you do not help me resist, Deucalion said, he is arrogant enough to succeed.
HungarianAzt is mondta a mama, hogy az emberek azt beszélik a papi háta mögött, hogy goromba és arrogáns fráter.
She said people talked about him behind his back, saying he was rude and arrogant.
HungarianMikor merevedett ebbe az arrogáns pózba, mikor öregedett meg így, és vált ilyen halálosan fakóvá?
When had arrogance hardened it, and aged it; and made it so deadly dull?
Hungarian. - (NL) Én erőteljes meggyőződéssel a föderalista és arrogáns jelentés ellen szavaztam.
in writing. - (NL) I voted against this federalist and arrogant report with great conviction.
HungarianVatutin még arckifejezését is begyakorolta a tükör előtt: büszke, arrogáns, ugyanakkor szánakozó volt.
Vatutin even practiced his look in the mirror: proud, arrogant, but also compassionate.
Hungarian- kiáltotta, és próbálta kicsalni magából a vízmélyvári nemesasszony arrogáns hangját.
Caladnei's orders! she snapped, trying for her Waterdhavian matriarch's voice.
HungarianEzt úgy értsem, hogy nem mindenki arrogáns balti-, kumi ebben a városban?
You mean ! not everyone in this city is an arrogant Bait?
HungarianCassander herceg nagyképű fiatalemberré lett: hiú volt, beképzelt és kissé arrogáns.
Prince Cassander had become a swashbuckling young gallant: vain, self-important, perhaps a trifle arrogant.
HungarianWuher komor köszönetet biccentett, az arrogáns idegen azonban nem hatódott meg.
However, the arrogant alien would have none of it.
HungarianDe azt is tudja hogy büntesse meg az ilyen arrogáns bűnösöket mint te.
But He also knows how to punish arrogant sinners like you.
HungarianMegfordult, és elindult az alabástromedények felé; még a testtartása is lomha és arrogáns volt.
He turned away, and moved to inspect the alabaster jars, even his posture slouching and arrogant.
Hungarian- Azok a háborúk... bármilyenek is voltak... és azok az arrogáns, gyűlölködő űrlakók...
Those wars—whatever they were—and those Spacers, so arrogant and filled with hate, she added.