magyar-angol fordítás erre a szóra: anyag

HU

"anyag" angol fordítás

EN

HU anyag
volume_up
{főnév}

1. szleng

volume_up
shit {fn} [vulg.]
kiáltott fel végül Jarrel , ez az AUDR-anyag.
Holy shit, Jarrel finally exclaimed.
Fuck, I think this shit just kicked in.
This shit is almost pure.

2. egyéb

anyag (és: alapanyag, ruhaanyag)
Nos, a micélium egy csodálatos anyag, mert egy önmagát összeszerelő anyag.
Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
A felhordott anyag eredetileg folyadék vagy por formájában létezik.
And this material that's deposited either starts as a liquid form or a material powder form.
Anyag-e csupán a szárnyas oltár angyala vagy átszellemült anyag?
Was the angel painted on the triptych caught in the material, or was the material transformed?
anyag (és: ügy, dolog, baj, tartalom)
Látható, ahogyan a sötét anyag összecsomósodik és a látható anyag a nyomában cammog.
And you see how the dark matter lumps up, and the ordinary matter just trails along behind.
Az itt megadott módszerrel meghatározható a vízben oldhatatlan anyag mennyisége.
Water insoluble matter : the content of water-insoluble matter as determined by the method specified.
Ez még az egyszerűbb verzió, mert nincs benne a látható anyag, csak a sötét anyag.
And this is a simple one, because it doesn't have the ordinary matter and it just has the dark matter in it.
Azt mondta, hogy az anyag, az anyag, ami a fecskendőben volt, pszichotróp.
He said the stuff, the stuff in the syringe, was psychotropic.'
De Önök is anyagból vannak, anyagot használnak, és az anyag a rabszolgájuk.
But you are made of stuff, and you are using stuff, and you enslave stuff.
Ugyanaz az anyag, mint ez, és ugyanaz az anyag, mint ez.
It's the same stuff as this and the same stuff as this.
Ez teljességgel elfogadhatatlan: ha egy anyag veszélyes, akkor veszélyes.
This is unacceptable: if a substance is hazardous, it is hazardous.
Az üléshuzat anyagához különös, ragacsos, áttetsző anyag cseppjei tapadtak.
Runnels of a strange translucent sticky substance clung to the fabric of the seat.
Ez a referenciául választott anyag azonban kb. száz másik anyagot is képvisel.
However, this substance represents a group of around a hundred others.
volume_up
substratum {fn} (substrata)
anyag (és: tétel, téma, tárgy, motívum)

Példamondatok a(z) "anyag" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianEz volt a legutolsó hézagpótló anyag az élelmiszerkrízistől szenvedő Trantoron.
The menu was exclusively pseudoffal, the latest stopgap in Trantor's food crisis.
HungarianÉn magam adtam a kezébe az anyag egy példányát, és megeskettem a titoktartásra.
I personally handed him a copy of this three hours ago, and swore him to secrecy.
HungarianNem akartam tájékoztatni mindaddig, míg nincs elegendő megbízható anyag a kezemben.
I've been saving the information until I had a full and reliable reading on it.
HungarianA tesztek kimutatnák ezt, és bármi más drog vagy hallucinogén anyag jelenlétét.
Our tests would've shown that, or any signs of drugs, hallucinogens or contaminants.
HungarianAz előttünk fekvő anyag valóban nem olyan nagyratörő, mint a Parlament javaslata.
What lies before us now, it is true, is not as ambitious as what Parliament proposed.
HungarianAz emberek azt hiszik, hogy valamennyi radioaktív anyag egyformán veszélyes.
People think that all radioactive materials are dangerous to the same degree.
HungarianValami meleg, édeskés, ragadós anyag bugyborékolt fel a torkán, nem kapott levegőt.
Something warm and sweet and sticky rose in his throat so that he could not breathe.
HungarianEz az anyag ugyanolyan kemény, mint az ipari gyémánt: acéllal itt nem sokra mennénk.
We must use cubic boron-nitride tools, essentially an analog to industrial diamond.
HungarianAz anyag erre vonatkozóan a strukturális alapok hatékonyabb felhasználását is előírja.
With this in view, provision is also made for better use of the Structural Funds.
HungarianNézzék, egy Tetra Pak csomagolás; a természet szempontjából csupa káros anyag.
Look, this is the tetrapak -- awful materials from the point of view of the environment.
HungarianInkább egy lakatlan szigetet válasszanak, mert hátha szétszóródik a radioaktív anyag.
It ought to be on some lonely island in case the radio-activity gets loose.
HungarianAztán jött a hasis, a feldobó és a tompító szerek, és mindenféle más anyag.
After a while he started using hashish, uppers, downers, and various other substances.
HungarianEz valóban csak a diklór-metán esetében fordul elő, a többi anyag esetén nem.
This occurs only with dichloromethane and not with the other substances.
HungarianHajnali kettőre, gondolta az órájára pillantva, Lebelnek kezében lesz az egész anyag.
Lebel, he estimated, glancing at his watch, should have them all by two in the morning.
HungarianMás anyag is használható, ha az nincs hatással a gázok összetételére.
Other materials may be used if they do not affect the composition of the gases.
HungarianA tradicionális társadalmakban a trágya tüzelőként is igen értékes anyag.
Manure has been valuable, too, as a source of fuel for fires in traditional societies.
HungarianÖtkilónyi orvosilag tiszta anyag a saját raktárunkból, a táska a gépen lesz.
Ten pounds in medically pure compounding condition from our own stores.
HungarianNe feledjük el, hogy a higany az egész világot szennyező anyag, amely nem ismer korlátokat.
Let us not forget that mercury is a worldwide pollutant which knows no bounds.
HungarianInge alatt, a nyakától lefelé csúszik valami kellemetlen tapadós anyag.
A cold, clammy feeling was rapidly spreading from his collar into his shirt.
HungarianÉs ahányszor osztódtak egyenlőtlen eloszlásban vált ketté a bennük lévő kémiai anyag.
And every time it divided, they got sort of unequal division of the chemicals within them.