magyar-angol fordítás erre a szóra: amint éppen

HU

"amint éppen" angol fordítás

EN
HU

amint éppen {kötőszó}

volume_up
amint éppen (és: mintha, amint, mivel, bár, minthogy)

Példamondatok a(z) "amint éppen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianOdakúszott a kocsihoz, és meglátta Rickyt és Libbyt, amint éppen csókolóztak.
He sneaked up on the truck, and got close enough to see Ricky and Libby kissing.
HungarianÉppen, amint odaértek, Lemoine gyors futásban jött a kanyarulat felől, gyalog.
Just as they reached it, Lemoine came round the corner of the bend on foot.
HungarianOliver basszusa, amint éppen dr. Robertsszel beszélgetett.
Mrs. Oliver's bass voice rose powerfully at that minute speaking to Doctor Roberts.
HungarianAmint elszálltak fölöttük, éppen az egyik nagy, mozgó olvasztókemencét csapolták meg.
One of the huge travelling crucibles was being tapped as they flew over.
Hungarian- Amint mondtam, éppen jöttem visszafelé az erdőn keresztül, amikor hangokat hallottam.
'As I say, I was just coming back through the wood when I heard voices.'
HungarianVonzó nők képét látja, amint éppen csinálnak valamit Nőiesség a megfelelő szó?
You have the pleasant image of attractive women doing something-oh, feminine, is that the word?
HungarianEzt a szerencsejátékot még nem fizették ki, amint az elnökség erre éppen az imént rámutatott.
The gamble has not yet paid off, as the Presidency has just pointed out.
HungarianSzerette még persze Julie Stratfordot, valamint azt nézni, amint éppen az ő fiával, Alexszel táncol.
And surely he loved Julie Stratford, and he loved watching her dance with his son.
HungarianA kamera látószöge kitágul, Billt látjuk, amint éppen benyomja a video PAUSE gombját.
THE CAMERA WIDENS to show BILL, releasing the VCR PAUSE button.
HungarianEgy pár ember látta, amint éppen el akar tűnni, de amikor kiment a kapubejáraton, elvesztették szem elől.
People spotted him making the sneak, but lost him when he cut through the alley.
HungarianBemutatom most Önöknek Emily Fox-ot, amint éppen felállítja a pohár egymásra halmozás világrekordját.
So what I'm going to show you is Emily Fox winning the world record for cup stacking.
HungarianA vasbolt kirakatán keresztül megláttam a szüleimet, amint éppen vettek valamit.
On Saturdays you could hardly walk for all the people.
HungarianDe csupán ez az egyetlen szó került ki emlékezetének roncsai alól, éppen, amint élvezett.
But it was only a word from his wrecked memory, thrown clear for a moment when he came inside her.
HungarianEzen a gyönyörű reggelen ott találta Sir Pom-Pomot, amint éppen trágyát lapátolt egy talicskába.
This fine bright morning she found Sir Pom-Pom forking manure from the stalls into a barrow.
HungarianCsoda, hogy nem látott valaki egy fölfegyverzett, álarcos bandát, amint éppen megrohanja a trafikot!
I wonder somebody didnt see a gang of masked men with revolvers while they were about it!
HungarianMegragadtam egy fontos tényt, amint éppen elszállt volna a fülem mellett.
I'd grasped one crucial fact as it had gone past my head.
HungarianEz egy 6 éves srác amint éppen tanítgatja a nővérét.
This is a small child, a six-year-old, telling his eldest sister what to do.
Hungarian- Ne törődj vele - ajánlotta volna Cushie, éppen amint a Kótya ugrott.
Just ignore him, Cushie suggested, just as Bonkers lunged.
HungarianEgy életnagyságú, lapos dombormű lokomotív, csontváz-masinisztákkal, amint éppen előtűnik egy alagútból.
A full-size, bas-relief locomotive, driven by skeletons, appearing to burst from a tunnel.
Hungarianőépület teraszának túlsó végében találta meg Jacksont, amint éppen Tim Kendallal iszogatott.
Miss Marple found Jackson sitting on the far side of the hotel terrace having a drink with Tim Kendal.

Hasonló fordítások a(z) "amint éppen" szóra angolul

amint kötőszó
English
amint határozószó
English
éppen határozószó
English
amint hírlik határozószó
English
amint alkalom kínálkozik
amint alkalom adódik