magyar-angol fordítás erre a szóra: amint

HU

"amint" angol fordítás

EN
EN
EN
HU

amint {határozószó}

volume_up
Amint a Szerződés hatályba lép, elkezdjük az ezzel kapcsolatos előkészületeket.
As soon as the Treaty is in place, we will begin preparations for this.
Nagyon fontos, hogy amint lehetséges, alkalmazzuk a megállapodást.
It is of great importance that we apply the agreement as soon as is feasible.
Amint az ajtó becsukódott, Liz kérdések géppuskasorozatát zúdította Thadre.
As soon as it was shut, Liz burst into a spate of confused questions.

Példamondatok a(z) "amint" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz egyik emberem elfogta ezt a parasztot amint répát lopott a kastély kertjéből.
One of my soldiers caught this peasant stealing a turnip from the castle garden.
HungarianÉs amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
And as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
HungarianGyönyörvirágnak udvarolok és bort iszom, amint egy igazi afgán harcoshoz illik.
I abide here, following the Flower and drinking wine as an Afghan coper should.'
HungarianThaisz szerette a szórakozást, és amint nőtt, bizonytalan vágyak ébredtek benne.
She loved amusements, and, as she grew, vague desires were created in her mind.
HungarianEve látta, amint Rochelle kiegyenesedik, hogy fogadja a köszönetnyilvánításokat.
Eve saw Rochelle lift herself up from her languor to accept the proffered thanks.
HungarianAmint azt tudják, az ellenzék minden hónap 31. napjára tiltakozó gyűlést szervez.
As you know, the Opposition organises a protest meeting every 31st of the month.
HungarianAmint arra a biztos úr is emlékeztetett bennünket, ez nagyon jó - ezt elismerem.
As the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
HungarianMár azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
Well, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.
HungarianBalčytis képviselő úr, amint mondtam, nem a hitelminősítők okozzák a problémákat.
Mr Balčytis, the agencies, as I have said myself, are not creating the problems.
HungarianAmint tudják, az egészséget illetően még komoly kihívásokkal kell szembenéznünk.
As you know, regarding health, there are still considerable challenges to be met.
HungarianLetértek az útról és átvágtak a földeken, amint észrevették, hogy követjük őket.
They left the road and cut across country as soon as they knew we were following.
HungarianAmint azonban a kocsi befordult a sarkon, rögtön felemelte a fülkében telefonját.
As soon as the car had turned onto the street, he lifted the phone in his booth.
HungarianItt láthatók az oroszok, amint dolgoznak a jégen a szibériai tél kellős közepén.
So this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.
HungarianAz emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
The latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
HungarianEz pozitív dolog, mert - amint azt jól tudjuk - még semmi sincs előterjesztve.
That is a good thing because, as we all know, there is nothing on the table yet.
HungarianÉs amint lent vannak, arra is számítaniuk kell, hogy a rendőrség kiszúrja őket.
As soon as they had him down, they had to assume they'd attract police attention.
HungarianÚgy véljük, hogy ez, amint azt a történtek is mutatják, valóban rendkívül fontos.
We think this is really very important, as has been shown by what has happened.
HungarianÉs amint valaki felteszi a kérdést, Ulath rámutat, és közli vele, hogy ő a soros.
As soon as somebody asks whose turn it is, Ulath appoints him to do the cooking.'
HungarianLátta, amint a lény utat tör felé; hallotta a reszelős, szinte gurgulázó hangot.
He saw the thing trudging towards him; he heard the hoarse, almost gurgling voice.
HungarianAmint a portás kinyitotta előttük az ajtót, az asszony fájdalmasan felsikoltott.
As the doorman eased the front door open with a bow, the woman yelped in pain.