HU

ami engem illet

volume_up
Ami engem illet, ami minket illet, egyértelmű kell, hogy legyen a választás.
As far as I am concerned, as far as we are concerned, the choice should be clear.
Ami engem illet, a Parlamentet rendkívül fontos partnernek tekintem.
As far as I am concerned, Parliament is a crucial partner in this.
Ami engem illet, a tényleges vitát éppen az írországi népszavazás indítja útjára.
As far as I am concerned, this Irish referendum begins the real debate.
Ami engem illet, az ügyvéd az ügyvéd, a végrendelet pedig végrendelet.
A lawyer is a lawyer as far as I'm concerned, and a will is a will.
- Tudja, ami engem illet, ennél nagyszerűbb dolog nem is történhetett volna.
As far as I'm concerned, it's the most marvellous thing that ever happened.
Hát, ami engem illet, felőlem a valóság röptében megcseszheti a repülő fánkot.
Well, as far as I'm concerned, reality can go take a flying fuck at a rolling doughnut.
Ami engem illet, én visszakapom bárói címemet és a birtokomat, Falongest.
As for myself, I will be restored to the barony of Falonges.
Ami engem illet, sok évvel ezelőtt az Aarhus Egyezmény előadója voltam.
I myself have been rapporteur for the Aarhus Convention for many years.
Ami engem illet, én nem próbálnám megfejteni.
As for myself, I wouldn't try to figure it out.

Példamondatok a(z) "ami engem illet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAmi engem illet, én azt hiszem, hogy csupán egyetlen faj létezik - az emberi faj.
As far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
HungarianAmi engem illet, ami minket illet, egyértelmű kell, hogy legyen a választás.
As far as I am concerned, as far as we are concerned, the choice should be clear.
HungarianAmi engem illet, mi nem csak megnézzük a javaslatot, hanem módosítani fogjuk azt.
As far as I am concerned, we shall not only look at the proposal, but also modify it.
Hungarian- Tudja, ami engem illet, ennél nagyszerűbb dolog nem is történhetett volna.
As far as I'm concerned, it's the most marvellous thing that ever happened.
HungarianAmi engem illet, az én nevem Travante; a rangom vagy annak hiánya semmit sem jelent.
As for me, my name is Travante; my rank or its lack are equally irrelevant.
HungarianHát, ami engem illet, felőlem a valóság röptében megcseszheti a repülő fánkot.
Well, as far as I'm concerned, reality can go take a flying fuck at a rolling doughnut.
HungarianAmi engem illet, a tényleges vitát éppen az írországi népszavazás indítja útjára.
As far as I am concerned, this Irish referendum begins the real debate.
HungarianAmi engem illet, mondanom sem kell, hogy az adatvédelmi törvényeket be kell tartani.
For me it goes without saying that data protection laws must be respected.
HungarianAmi engem illet, tudjátok, hogy a húsevés bánt, úgyhogy alábukom, és alszom.
As for me, you know that eating meat offends me, so I shall duck under and go to sleep.
Hungarian., nos, ami engem illet, k egy kissé közelebb vannak a kelleténél.
Women... well, women are a bit too close for comfort as far as I'm concerned.
HungarianAmi engem illet, véleményem szerint jelenleg túl rövid a prociklikusságról folytatott vita.
As far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
HungarianAmi engem illet, biztos úr, szeretnék Önnek kérdést feltenni két szempontról.
For my part, Commissioner, I should like to question you on two points.
HungarianBorban az igazság, és a társalgás teljesen komoly volt, legalábbis ami engem illet.
There's truth in wine, and the conversation was perfectly serious so far as I was concerned.
HungarianTestvérek, ami engem illet, ha csak a körülmetélkedést hirdetném, talán továbbra is üldöznének?
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution?
HungarianAmi engem illet, a gazdasági érdekek egyértelműen másodlagosak e két elvhez képest.
As far as I am concerned, economic interests are entirely secondary to these two key concepts.
HungarianKülönben ami engem illet, fütyülök rá, hogy visszajössz-e velünk Jeffersonba, vagy nem.
As far as me and Jefferson are concerned, I dont give a damn whether you come back or not.
HungarianAmi engem illet, sok évvel ezelőtt az Aarhus Egyezmény előadója voltam.
I myself have been rapporteur for the Aarhus Convention for many years.
Hungarian- Ami engem illet, nem hiszem, hogy valaha rászánnám magam - jelentette ki a drón határozottan.
'Well, I don't think I'll take the same step,' the drone said, sounding thoughtful.
HungarianAmi engem illet, kedvesem, felőlem a tied lehet válaszolta nevetve Anne.
I'm sure you're quite welcome to him, my dear, said Anne, laughing.
Hungarian- Ami engem illet, nagyon unom már ezt az állandó kutyagolást a porban!
As for me, I am bored with this constant trudging through the dust!

Hasonló fordítások a(z) "ami engem illet" szóra angolul

illet ige
English
engem névmás
English
ami kötőszó
English
ami névmás
English
ami pedig engem illet
ami pedig téged illet
English