magyar-angol fordítás erre a szóra: ami

HU

"ami" angol fordítás

EN
EN
EN
EN
HU

ami {névmás}

volume_up
A lélek az, ami beszél hozzád, ami gondolkozik, ami a szememből néz téged.
The soul is what speaks to you, what thinks, what looks at you through my eyes.'
Nagyra értékelem az összes erőfeszítést, és azt is, ami az intézkedési tervben van.
I appreciate all efforts and I appreciate what is in the plan of action.
Egyszóval, Angel, ha megtesszük, ami a kötelességünk, az iparág soha többé nem lesz a régi.
In short, Angel, the industry will never be the same if we do what we should do.
Lestat, egykori tanítványom ugyancsak szereti, ami engem roppantul bosszant, de elviselem.
Lestat, my sometime pupil, also loves it which annoys me mightily but I endure it.
Lassan ismét látta a szobát, ami nem szolgált örömére, és Annie-t, ami még lehangolóbb volt.
He began to glimpse the room, which was bad, and Annie, which was even worse.
Semmit se tettek, ami jobban érdekelne, ami, ami minthogy miért csináltunk speciális osztályt...
Nothing they do makes any sense, which is-- which is-- which is why we created the special needs class...

Példamondatok a(z) "ami" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLemoine mosolygott, s volt valami a mosolyában, ami figyelmessé tette Anthony t.
Lemoine smiled, and something in his smile seemed to attract Anthony's attention.
HungarianMegvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
You protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
HungarianAz ő kedvéért csináltam mondta a férfi , mert állítólag imád mindent, ami szép.
I did it for her, he said, because she is supposed to be such a lover of beauty.
HungarianÕ azonban mindig megmondta, ami a szívén feküdt, és ez nem mindig tetszett nekik.
But he always told them what he really thought, and they did not always like it.
HungarianAzt fogom elmondani, ami az Apától és az Anyától maradt papirusztekercsekben van.
I will tell you what all these scrolls left by the Father and the Mother reveal.
HungarianTúltettem magam rajta, mint ahogy annyi más dolgon is, ami nem fontos az életben.
I put it aside with the things--the very many things--that don't matter in life.
HungarianTudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
I have found out certain things that may throw light upon what we already know.
HungarianHa valakit érint a dolog... ez az az állomás, ami az Old Russellville úton van.
For whoever's interested... that's the weather station on Old Russellville Road.
HungarianSemmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
Nothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
HungarianAmi a finanszírozást és az egyszerűsítést illeti, vannak fontosabb intézkedések.
With regard to funding and simplification, there are more significant measures.
HungarianEz ismét komoly beruházásokat tesz szükségessé, ami szintén drágítja az autókat.
This again means a need for heavy investment, and that makes cars more expensive.
HungarianMint amikor az ember a sötétbe néz, és megpillant valamit, ami fel akarja falni.
It was looking into the dark and seeing something that was going to cat you up.
HungarianFurcsa egy világ: egy olyan bolygón, ami erről nevezetes, tiltott dolog a mágia.
It's a strange universemagic illegal on the one planet where it's known to exist.
HungarianAmi az emberiséget illeti, testén fekélyes, soha nem gyógyuló sebek keletkeztek.
As far as humanity was concerned, all wounds were about to become very permanent.
HungarianAmi meg a varázstudományát illeti... csak a tudatlanok mondják őt varázslónőnek.
As for her magic-it is only the ignorant among them who say she is a sorceress.
HungarianA szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
It placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
HungarianAmikor Deeds elajándékozta a szerencséjét, elajándékozott olyat, ami nem az övé.
Also, when Deeds gave away his fortune, he gave away something that wasn't his.
HungarianAmi engem illet, én azt hiszem, hogy csupán egyetlen faj létezik - az emberi faj.
As far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
HungarianOlyan történetet agyalt ki, ami pontosan beleillik a képbe, azonban mégsem igaz.
She thought it out so that it would meet the case exactly, but it wasn't true.
HungarianCsak egy példát hadd hozzak, ami szerintem végtelenül egyszerű, és amit imádok.
Let me just give you one example that I think is incredibly simple, and I love.