HU

amennyire {kötőszó}

volume_up
amennyire (és: amennyiben)
Pedig az volt, annyira, amennyire minden erotikus.
But it was erotic, insofar as anything and everything is.
Belefeledkeztem a vallásba, már amennyire én bele tudok feledkezni valamibe.
I had given myself over to the religion insofar as I could be abandoned to anything.
Nem, egyáltalán nem volt maya, már amennyire megállapíthattam.
No, it wasn't Maya, at least not insofar as I could see.

Példamondatok a(z) "amennyire" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAmennyire tudta, űrhajós társai számára továbbra is érvényben voltak a régi tápok.
As far as she could tell, the old disciplines still held good for her crewmates.
HungarianMegvizsgálta, s megállapította, hogy nem túl szoros, csak amennyire szükséges.
He examined it and found that it was not too tight, indeed hardly tight enough.
HungarianTad kidugta a fejét a nyitott ablakon, amennyire csak a biztonsági öve engedte.
Tad poked his head out his open window as far as the seatbelt harness would allow.
Hungarian- Tudod-e, hogy úgy szerettük egymást, amennyire halandó férfi és nő szeretheti?
You know, we were lovers, she and I, as surely as a mortal man and woman ever were.
HungarianIttam, többet is, mint amennyire szükségem volt, majd visszatértem a dne csúcsára.
I drank more water than I really felt like and returned to the top of the dune.
HungarianMegadja a maximális oldalszámot, amennyire az egész dokumentumot nyomtatni kell.
Specifies the maximum number of pages on which the entire document is to be printed.
HungarianDe mégiscsak meg kell próbálni kideríteni az igazságot, már amennyire lehetséges.
But it is necessary to try and establish the truth, so far as it is possible.
HungarianVisszament le a lépcsőn, amennyire csak tudott, próbált a saját lábnyomába lépni.
He walked backward down the stairs, stepping in his own footprints as best he could.
HungarianAmennyire én tudom, egyetlen alkotmány sem rendelkezik a jövő nemzedékek jogairól.
As far as I am aware, no constitution defines the law for future generations.
HungarianOly tökéletesen meggyógyítottad, amennyire ember egyáltalán képes mondta Marius.
You had cured him as completely as any human being could, Marius told her.
HungarianElvezeti azt a részt amely veszélybe sodorna, csak annyi marad, amennyire szükség van.
It car- ried off the part that would threaten you and kept only what was needed.
HungarianMa éjjel, amennyire tudta, igyekezett a gyilkolást a vadállatokra korlátozni.
Tonight he would try as best he could to confine his killing to wild animals.
HungarianHittem a kandombléban, már amennyire én, David Talbot, képes vagyok hinni valamiben.
I had believed in Candomble insofar as I, David Talbot, could believe in anything.
HungarianAmennyire én tudom, ez közel 80 repülőteret fog ez Európai Unióban érinteni.
As far as I am aware, this will affect some 80 airports in the European Union.
HungarianAmennyire én látom, emberkéz vagy akármilyen más kéz nem érintette még a bolygót.
As far as I can tell, the planet's untouched by human--or any other--hands.
HungarianÉn vagyok Kékszakáll, és a műterem a tiltott szobám, már amennyire ez magára tartozik.
I am Bluebeard, and my studio is my forbidden chamber as far as you're concerned.
HungarianUlath, a Bhelliom valóban annyira veszélyes, mint amennyire mondják? kérdezte komolyan.
'Ulath,' he said seriously, 'is Bhelliom really as dangerous as they say it is?'
HungarianFekve és annyira elrejtőzve, amennyire csak tudott, figyelte amint közeledik.
Still lying as much concealed as she could, Victoria watched it come nearer.
HungarianÁm ő akkor sem szerethet úgy, mint én, mert nem ismerhet annyira, amennyire én.
But he cannot love you as I can, because he cannot know you as I know you.
HungarianAmennyire én tudom, ők nem támogatják sem a bürokráciát, sem az internetes diktatúrát.
As far as I am aware, they do not support bureaucracy or Internet dictatorship.