HU

amaz {határozószó}

volume_up
1. régies
amaz (és: amott, ottani)
volume_up
yonder {hsz} [arch.]
EN

amazed {melléknév}

volume_up
He knew the sound of a regimental band, but it amazed the lama.
Õ már hallott katonazenekart játszani, de a láma meghökkent.
kérdezte a meghökkent fiatal nőő.
He looked at me, quite startled, even faintly amazed.
Elcsodálkozott, sőt mintha meghökkent volna.
Before Munros amazed eyes, the black skin of the SR-71, made of pure titanium, began to glow cherry-red in the heat.
Munro ámuló pillantása előőtt az SR-71-es fekete, vegytiszta titánból előőállított felülete cseresznyepirosan izzani kezdett.
They didn't see Gerasimov take the key from his pocket and unlock the handcuffs of an amazed prisoner Filitov.
Nem is vették észre, hogy Geraszimov kivette a kulcsot zsebéből és annak segítségével megszabadította bilincseitől az igencsak ámuló foglyot, Filitovot.
An amazed motorist who was just slowing down saw the body leap off the ground and help the others to pull the over-turned car back onto its four wheels, where it landed with a crunch.
Az ámuló autósok látták, hogy a halott fölugrik, és segít a többiekkel a kerekeire állítani a fölborult autót, és nem is eredménytelenül.

Példamondatok a(z) "amaz" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- üvöltött fel amaz és a Szarvas Kardja elfeledve csörrent meg a padlón.
Shan! he roared, and the Sword of the Stag clattered forgotten to the floor.
HungarianAmaz pedig egy csirkefogó volt, aki az állam kárára halmozott fel vagyont.
And that one was a crook who'd enriched himself hugely on the government payroll.
HungarianMáris fölugrott, és rávetette magát a nőre, de amaz vasmarokkal szorította a lapátot.
Instantly he tried to counter, but she held on as if chained to the shovel.
Hungarian- mordult rá, de amaz még a fejét se fordította felé.
Answer me, you juggler! she snarled, but the tall man did not turn his head.
HungarianAmaz belülről csupa tűz volt már, mintha igazi lángok lobogtak volna benne.
The woman was glowing from within now, as if she were being washed by a wave of fireflies.
HungarianDe az a Mars volt, amit mutattál nekem, és az pedig a Szaturnusz, és amaz pedig a Föld.
But that was Mars you showed me, and that's Saturn, and that's Earth.
HungarianHogyan mondhatja bárki biztosan, hogy ez csak egy legenda, amaz pedig tény?
How can anyone say that this story is legend but that one a fact, and know that he is correct?
HungarianDe éhes válaszolta amaz, mintha ez a szörnyűség a világ egyik legtermészetesebb dolga lenne.
But she's hungry, he responded, as though this horror were the most natural sight in the world.
HungarianFelelet helyett amaz, mintha csak elégedetlenségét akarná kifejezni, hasra fordult.
Instead of answering, she turned over as though annoyed.
HungarianKülönösen most, hogy látlak felelte amaz, és maga is meglepődött válaszának merészségén.
Better, now that I'm seeing you, he replied, surprising him- self with the boldness of his response.
HungarianMinden nemben megvan ez: a nő és a rabszolga is lehet derék, bár amaz gyengébb, emez pedig általában hitvány.
This is the impression we should receive from hearing the story of the Oedipus.
HungarianAmaz egy fésűvel végigszántott jólápolt haján és gyakorlott, gúnyos mosolyt küldött feléjük.
Hardemeyer ran a comb through his neatly groomed hair, offering the quartet a well-rehearsed smirk.
HungarianAmaz egy pillanat alatt megtalálta, amit keresett és talpra ugrott.
He had the cassette in a moment and sprang back to his feet.
HungarianAmaz bólintott és átadta neki a sisakot meg a légkalapácsot.
Spengler nodded and handed Stantz the hard hat and the jackhammer.
HungarianAmaz elment Milánóba, és csak hat hónap múlva tér meg: és ugyan mikor kárpótol emez időért?
My husband is gone to Milan, and will not return for six months, and when can he ever restore them to me?
Hungarian- sóhajtott fel amaz és bosszúsan az ajkaihoz kapta két ujját.
Oh, she gasped, putting a hand to her mouth in chagrin.
HungarianEgy varázsló számára a március lehet május, a hó zöld, a fű szürke; ez amaz, vagy amit csak óhajtasz.
To a magician, March is May, snow is green, and grass is gray; this is that, or whatever you say.
HungarianNos, az adók, a jövedelemcsökkenés, ez és amaz... bizony nehéz volt fennmaradni a vízen.
Well, what with taxes, depreciation of income, one thing and another - it hasn't been easy to keep things going.
HungarianEz az erdőben élt, az a folyókban és a tengerekben, emez a hegyekben, amaz a síkon.
Some lived within the forests, some within the rivers and seas, some within the mountains, some within the plainlands.
HungarianAmaz lassan kezdte szétgombolni magán az inget, levetni a nadrágot.
He slowly began to unbutton his shirt and trousers.

Szinonimák (angolul) a(z) amazed szóra:

amazed
amazing
amazement