magyar-angol fordítás erre a szóra: allé

HU

"allé" angol fordítás

EN
HU

allé {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "allé" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMortimer azt mondta, hogy Sir Charles lábujjhegyen haladt tovább az allé hátralevő részén.
Mortimer said that the man had walked on tiptoe down that portion of the alley.
HungarianElőször is, rendelkezésünkre áll-e már egy sikerrel kecsegtető Európa 2020 stratégia?
Firstly, do we already have a Europe 2020 strategy that promises success?
HungarianSzándékában áll-e létrehozni külön a béketeremtéssel foglalkozó főigazgatóságot?
Will you set up a dedicated Directorate-General for peace-building?
HungarianMi erről az önök álláspontja, és szándékukban áll-e előírások meghatározása?
What is your attitude to it, and are you going to set down standards?
HungarianNem áll-e jogukban a vásárlóknak, hogy megtudják, honnan származnak az általuk viselt ruhák?
Is it not right for consumers to know where the clothes they wear come from?
HungarianKészen áll-e a Bizottság arra, hogy azt személygépkocsikra is kiterjessze?
Will the Commission be prepared to extend it to private vehicles also?
HungarianSzándékában áll-e az általam említett vitatható pontok újratárgyalása?
Do you envisage a renegotiation of the controversial points that I have just mentioned?
HungarianKészen áll-e a király az összecsapásra, vagy hiányzik az elszántsága?
Was the king ready for this confrontation, or would his resolve fail him?
HungarianSzándékában áll-e a Bizottságnak, hogy ezekre vonatkozóan új rendeleteket dolgozzon ki?
Does the Commission intend to draw up new regulations to cover them?
HungarianKérdezzék meg Merkel asszonyt az európai csúcson, hogy készen áll-e erre?
Ask Mrs Merkel at the European summit if she is prepared to do this.
HungarianAz Európai Bizottságnak valóban szándékában áll-e kifizettetni ezt az adósságot az Európai Unióval?
Does the European Commission intend to make the European Union pay this debt?
HungarianNem tudom, hogy egy gyereknek hatalmában áll-e elengedni a szülőjét.
`I don't knew if the child possesses the power to release the parent.
HungarianKészen áll-e a Bizottság arra, hogy a meglévő megállapodások részletes értékelését elvégezze?
Is the Commission prepared to carry out an in-depth evaluation of the existing agreements?
HungarianKészen áll-e arra, hogy a három év múlva sorra kerülő választásokkor is ezt az álláspontot képviselje?
Is he prepared to stand on that platform in the elections in three years' time?
HungarianKészen áll-e az Európai Bizottság egy alternatív terv végrehajtására?
Is the European Commission ready to implement an alternative plan?
HungarianFel kell tennünk a kérdést, hogy vajon az euro-mediterrán politikánk csak szavakból áll-e, tettek nélkül.
We have to ask whether our Euro-Mediterranean policy was all words and no action.
HungarianÉs maga nyilván jobban tudja nálam, hogy kapcsolatban áll-e Derwenttel.
You would know better than I if he has any ties to Derwent.
HungarianAztán folytatta útját; holttestét az allé másik végén lelték meg.
He then proceeded down the alley, and it was at the far end of it that his body was discovered.
HungarianÖsszhangban áll-e egy ilyen fellépés olyan uniós értékeinkkel, mint a jog érvényesülése és a demokrácia?
Is such action consistent with our own EU values of justice and democracy?
HungarianA földlakónak azonban még mindig úgy tűnt, kételkedik, csakugyan Rhiannonnal áll-e szemben...
But it seemed to Carse again that she was still not quite convinced that he was actually Rhiannon.