magyar-angol fordítás erre a szóra: alkotmány

HU

"alkotmány" angol fordítás

HU

alkotmány {főnév}

volume_up
1. jog
Az új EU alkotmány 3 000 oldalból áll az elutasított alkotmány 560 oldalával szemben.
The new EU constitution will run to 3 000 pages as against the rejected Constitution's 560.
A kisebbségek jogainak tiszteletben tartását a román alkotmány garantálja.
Respect for minorities' rights is guaranteed by the Romanian constitution.
Az én országom új alkotmánya demokratikus, írott alkotmány.
My country's new constitution is a democratic, written constitution.

Példamondatok a(z) "alkotmány" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzt mondták, hogy Lisszaboni Szerződés teljesen más, mint az Európai Alkotmány.
We were told that the Lisbon Treaty is completely different to the Constitution.
HungarianAz új alkotmány előkészítésének és elfogadásának folyamata nem mondható legitimnek.
The process of preparing and adopting the new constitution was hardly legitimate.
HungarianA Lisszaboni Szerződés az előző Alkotmány számos előnyös elemét magába építette.
The Treaty of Lisbon retains many improvements from the former constitution.
HungarianE tekintetben az első fontos vizsgafeladat az új alkotmány kidolgozása lesz.
Drawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
HungarianAz orosz alkotmány 31. cikke mindazonáltal szavatolja a gyülekezési szabadságot.
Article 31 of the Russian Constitution, however, guarantees the freedom of assembly.
HungarianAmennyire én tudom, egyetlen alkotmány sem rendelkezik a jövő nemzedékek jogairól.
As far as I am aware, no constitution defines the law for future generations.
HungarianAz új szerződés 105 új hatáskört ad az EU-nak - csakúgy, mint az alkotmány.
The new treaty contains 105 new powers for the EU - just like the Constitution.
HungarianMagas, hosszúkás, dobozforma alkotmány volt, a legnagyobb épület a megyében.
It was a tall, long, box-like structure, the biggest building in the county.
HungarianAz Alkotmány és a Szerződés kettős kudarca szolgáljon figyelmeztetésként!
The dual failures of the Constitution and the Treaty should serve as a warning.
HungarianUgyanez az Alkotmány nagyon gyorsan visszakerült az asztalra, csak egy másik címmel.
Very quickly the same Constitution has returned to the table under a different title.
HungarianA brit miniszterelnök azt mondta, hogy a reformszerződés nem az Alkotmány.
The British Prime Minister has said that the Reform Treaty is not the Constitution.
HungarianAlain Lamassoure rengeteg mindent elért, ideértve az alkotmány ügyét is.
Alain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
HungarianAz egyiptomi alkotmány rendelkezik a vallásszabadságról és a szabad vallásgyakorlásról.
Egypt's Constitution provides for freedom of belief and free practice of religion.
HungarianNéhány tisztelt képviselő szerint az alkotmány Magyarország szuverén ügye.
Some honourable Members here have said that this is a sovereign matter for Hungary.
HungarianDánia alkotmányos monarchia, melyet az 1953-ban elfogadott alkotmány alapján kormányoznak.
Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
HungarianA kisebbségek jogainak tiszteletben tartását a román alkotmány garantálja.
Respect for minorities' rights is guaranteed by the Romanian constitution.
HungarianAkárcsak elődje, az alkotmány, zátonyra futott a demokrácia szikláján.
Like its predecessor, the Constitution, it foundered on the rock of democracy.
HungarianAzonban nem az alkotmány felülvizsgálata az egyetlen kérdés, amellyel foglalkozni kell.
However, the revision of the constitution is not the only issue which must be tackled.
HungarianAz alkotmány nem biztosítja az EU-konform, modern igazgatási struktúrát.
The constitution fails to provide an EU-conforming, modern, administrative structure.
HungarianEz az alkotmány halott, és eltemették, legalábbis akkor, ha magunkat demokratának tekintjük.
That Constitution is dead and buried, at least if we call ourselves democrats.