HU

alkalmazás {főnév}

volume_up
alkalmazás (és: szolgálat)
A Bizottság feladata az irányelv teljes körű végrehajtásának biztosítása, a végrehajtás és az alkalmazás pedig kiemelt fontosságú.
The Commission's role is to ensure full implementation of the directive and good implementation and enforcement is a priority.
. - (FR) Én az egységes piac felülvizsgálata: az akadályok és elégtelenség kiküszöbölése jobb végrehajtás és alkalmazás révén című jelentés ellen szavaztam.
. - (FR) I voted against the report on the Single Market Review: tackling barriers and inefficiencies through better implementation and enforcement.
Nem értem, hogy az áruszállítás és szolgáltatásnyújtás vonatkozásában miért választhatják az alkalmazás mellőzését a magánszemélyek?
I do not understand why there is an opt-out for private persons as regards supply of goods and services.
Használja a Kilépés menüpontot (a Fájl menüben) az alkalmazás bezárásához.
Use 'Quit' from the 'File' menu to quit the application.
Használja a Kilépés menüpontot (a Fájl menüben) az alkalmazás bezárásához.
Use 'Quit' from the system tray menu to quit the application.
Válassza a Fájl menü Kilépés parancsát az alkalmazás bezárásához.
Use 'Quit' from the 'File' menu to quit the application.

Példamondatok a(z) "alkalmazás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianElőfordulhat, hogy néhány alkalmazás nem kezeli helyesen a visszajelzéseket.
It may occur, that some applications are not aware of this startup notification.
HungarianValószínűleg a legkisebb a 21 alkalmazás közül, amiket a tagjaink tavaly írtak.
It's probably the smallest of the 21 apps that the fellows wrote last year.
HungarianA jelentésből azonban kiderül, hogy az alkalmazás javult a májusi jelentés óta.
However, overall, the report showed implementation has improved since the May report.
Hungarian7. az alkalmazás gyakorisága és az alkalmazás során alkalmazott óvintézkedések;
7. frequency of administration and any precautions taken at the time of administration;
HungarianA szerkesztőkomponens és az alkalmazás különféle jellemzőit lehet itt beállítani.
Configure various aspects of this application and the editing component.
HungarianÚgy hiszem, hogy az elgondolás jó, de az alkalmazás már hagy kivetni valót maga után.
I believe the theory is good, but it is not being applied particularly well.
HungarianEgy külső alkalmazás megpróbálja a(z) '%1' partnert a(z) '%2' partnerlistához adni.
An external application is attempting to add the '%1' contact '%2' to your contact list.
HungarianKapcsolja be ezt a beállítást, ha az Ön által futtatni kívánt alkalmazás szöveges üzemmódú.
Check this option if the application you want to run is a text mode application.
HungarianEz a művelet csak akkor engedélyezett, ha az alprojekt típusa 'alkalmazás'.
This action is allowed only if a type of the subproject is 'application'.
HungarianItt lehet kiválasztani, hogy milyen ütemezéssel történjen az alkalmazás végrehajtása.
Select whether realtime scheduling should be enabled for the application.
HungarianAz alkalmazás még regisztrálva van a DCOP-nál, nem lehet tudni, miért nem sikerült a hívás.
Application is still registered with DCOP; I do not know why this call failed.
HungarianEgy másik alkalmazás megpróbált levelet küldeni az Ön felhasználói profilján keresztül.
Another application is attempting to send mail using your user profile.
HungarianHibrid alkalmazás volt, ami az emberektől gyűjtött adatokat a térképünkön jelenítette meg.
It was a mash-up that used data that we collected from people, and we put it on our map.
HungarianEl tudja mondani a Bizottság, hogy milyen indoklás van az alkalmazás ilyen módosítására?
Can the Commission state what justification there is for such a modification in application?
HungarianMegjeleníti az aktuális alkalmazás vagy dokumentum menücím- és menüparancs-hierarchiáját.
Displays a hierarchy of menu titles and menu commands for the current application or document.
HungarianFelsorolja a jelenlegi alkalmazás és a megnyitott dokumentumok számára elérhető makrókönyvtárakat.
Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents.
HungarianEllenőrizze, hogy a kiválasztott alkalmazás vagy formátum helyesen van-e telepítve a gépre.
Check to make sure the selected application or format is correctly installed on this machine.
HungarianHasználja a Kilépés menüpontot (a Fájl menüben) az alkalmazás bezárásához.
Use 'Quit' from the system tray menu to quit the application.
HungarianJelölje be ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy a többi KDE-s alkalmazás NE működjön együtt a Kopete-tel
Check box this if you do not want to integrate other KDE applications with Kopete
HungarianA láthatatlan alkalmazás, ami megtartja a figyelmünket a történetben.
It's the invisible application that holds our attention to story.