magyar-angol fordítás erre a szóra: alkáli

HU

"alkáli" angol fordítás

EN
HU

alkáli {főnév}

volume_up
1. kémia
alkáli (és: alkália, lúg)
- És béke veled, Idős Al'Kali - felelte a főúrnő.
And peace to you, Elder Al'Kali, the high mistress replied.
Lyra Al'Kali arról a világról álmodott, amilyen ez valaha volt, jóval az ő születése előtt.
Lyra Al'Kali dreamed of the world as it once was, long before her birth.
"Idős Al'Kali meghallhat téged... ha még él, s megteszi zarándokútját.
The Elder Al'Kali may hear you... if, indeed, she is still alive to make her pilgrimage.

Példamondatok a(z) "alkáli" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian"Idős Al'Kali meghallhat téged... ha még él, s megteszi zarándokútját.
The Elder Al'Kali may hear you... if, indeed, she is still alive to make her pilgrimage.
HungarianLyra Al'Kali arról a világról álmodott, amilyen ez valaha volt, jóval az ő születése előtt.
Lyra Al'Kali dreamed of the world as it once was, long before her birth.
Hungarian- Idős Al'Kali azt mondta, csak a Bölcs tud nekem segíteni abban, hogy megtudjam, honnan származom.
Elder Al'Kali told me that only the Sage could help me learn the truth about my origins.
Hungarian- És béke veled, Idős Al'Kali - felelte a főúrnő.
And peace to you, Elder Al'Kali, the high mistress replied.
HungarianVan egy elhagyott katonai terület az Alkali folyónál a kanadai hegyekben, közel ahhoz a helyhez ahol megtaláltunk.
There's an abandoned military compound at Alkali Lake in the Canadian Rockies, close to where we found you.
Hungarian- Ez a gyermek többlényegű, Idős Al'Kali.
HungarianAmi az időpontot illeti... amikor a következő telihold feljön az égre, pontosan tíz éve lesz annak, hogy Idős Al'Kali idehozott téged.
As for the time, when next the moons are full, it shall be exactly ten years to the day since Elder Al'Kali brought you here.
HungarianA pirínek alakváltók voltak, s mint ilyenek, különleges előnyöket élveztek, de Idős Al'Kali mégiscsak a legidősebb volt közöttük.
The pyreens were shapechangers, and so possessed certain unique advantages, but nevertheless, Elder Al'Kali was among the oldest of her tribe.
HungarianIdős Al'Kali sokat tett azért, hogy a feljavítsa szánnivaló állapotából, amelyben rátalált, de a gyermek még mindig gyönge volt, és csak lassan tért vissza az ereje.
Elder Al'Kali had done much to bring him back from the pitiful condition in which she had found him, but he was still weak, and his strength returned slowly.
HungarianAmint a főúrnő Sorak gyors, magabiztos és könnyed mozdulatait figyelte, eszébe jutott az a kicsi, vézna gyermek, akit Idős Al'Kali hozott annakidején a templomba.
As the high mistress watched Sorak's quick, confident and graceful movements, she recalled the small, emaciated child Elder Al'Kali had first brought to the temple.