magyar-angol fordítás erre a szóra: albán

HU

"albán" angol fordítás

HU

albán {melléknév}

volume_up
1. földrajz
Nem nekünk kell megoldást találnunk az albán társadalom számára és az albán problémára.
It will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.
Óriási hiba volt Haradinajt, az albán gerillát Hágából most elengedni.
It was a huge mistake to allow Haradinaj, the Albanian guerrilla, to leave The Hague.
Az albán nép és az albániai politikai erők feladata kell, hogy ez legyen.
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.

Példamondatok a(z) "albán" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzt mondják, csak az győzheti le, aki Alban herceg hatalmas csatabárdját forgatja.
It is said that he can be slain only by one who wields the Great Ax of Duke Alban.
HungarianUgyanez a dráma játszódhatott volna le Macedóniában is, mely sok albán otthona.
The same kind of drama could also arise in Macedonia, which is home to many Albanians.
HungarianAlbánia politikusainak sürgősen az albán polgárok érdekeit kell előtérbe helyezniük.
Albania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.
HungarianAz albán nép és az albániai politikai erők feladata kell, hogy ez legyen.
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
HungarianMost második albán államként hirdeti ki függetlenségét és rossz példát mutat.
Now it is declaring independence of a second Albanian state and that sets a bad example.
HungarianSzent Alban kelta, és kétségkívül druida is volt, beavatott, akárcsak Szent Bernát.
He was a Celt and unquestionably a Druid initiate, like Saint Bernard.
HungarianAz elmúlt hónapban történt erőszak az albán politikát jellemző instabilitást idézte fel.
Last month's violence was a reminder of the inherent instability of Albanian politics.
HungarianÓriási hiba volt Haradinajt, az albán gerillát Hágából most elengedni.
It was a huge mistake to allow Haradinaj, the Albanian guerrilla, to leave The Hague.
HungarianNem nekünk kell megoldást találnunk az albán társadalom számára és az albán problémára.
It will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.
HungarianBefejezésképpen van egy másik, hasonlóképpen fontos albán kérdés is, amit szeretnék felvetni.
To conclude, there is another, equally important Albanian issue which I would like to raise.
HungarianNyilvánvaló, biztos úr, hogy a növekedés nem váltott ki jólét érzetet az albán emberekben.
Obviously, Commissioner, growth has not instilled a feeling of prosperity in the Albanian people.
HungarianAz Európai Unió minden tőle telhetőt megtesz: eltöröltük az albán polgárok vízumkényszerét.
The European Union is doing what it can; the Visa requirement for Albanians has now been removed.
HungarianMa délelőtt néhány albán akadémikussal leveleztem a ma esti vitáról.
This morning, I exchanged emails with a couple of Albanian academics about this evening's debate.
HungarianÉs az albán barátaimmal megpróbáltuk megállítani, de nem sikerült.
And with my Albanian friends, we tried to stop it, but we failed.
HungarianA NATO vezetőinek most el kell azon gondolkodniuk, hogy vajon az albán tagságot nem túlságosan hamar adták-e meg.
NATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
HungarianFoglalkozik-e a szélesebb régiónak az albán nacionalizmus miatti egyre növekvő destabilizációjával?
Are you concerned by the worsening destabilisation of the wider region by Albanian nationalism?
HungarianEgyrészt Szerbiában albán kisebbség van, másrészt Koszovóban szerb kisebbség él.
On the one hand, there is an Albanian minority in Serbia and, on the other, there is a Serbian minority in Kosovo.
HungarianMegvan az albán csajunk, egy macska a kiscica helyett, és egy kutya.
We got the Albanian girl with a cat, a kitten, and a dog.
HungarianA gróf szerinte többek közt Roger és Francis Bacon, Rosencreutz, Proklosz és Szent Alban képében inkarnálódott.
Among his incarnations are Roger and Francis Bacon, Rosencreutz, Proclus, Saint Alban.
HungarianKomolyan kell venni azt a vágyat, hogy mindenki mindenhol képes legyen használni az albán nyelvet.
The desire for everyone to be able to use the Albanian language everywhere must be taken seriously.